T_ALT_MENU_TICKETT_ALT_MENU_AVAILABILITYEN
Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiczną, wszystkie oddziały Muzeum Krakowa będą nieczynne w dniach 7 - 29 listopada 2020. Zapraszamy niebawem!

Przewodnik dla zaawansowanych

Muzeum Krakowa realizuje program szkoleniowy „Przewodnik dla zaawansowanych”, którego celem jest ustawiczne podnoszenie kwalifikacji merytorycznych i metodycznych  przewodników świadczących usługi w oddziałach Muzeum.

Program zajęć w ciągu roku obejmuje:

a. oprowadzania kuratorskie po wystawach stałych i czasowych 
b. warsztaty szkoleniowe z zakresu metodologii oprowadzania po wystawach muzealnych
c. wykłady popularnonaukowe dot. zagadnień wpisujących się w tematykę wystaw oraz kolekcji muzealnych
d. spacery edukacyjne
e. wybrane wykłady i spacery w ramach programu Muzeomania oraz oferty edukacyjnej towarzyszącej wystawom czasowym.

Założenia organizacyjne programu:

a. akces do programu mogą zgłosić przewodnicy posiadający minimum jeden certyfikat uprawniający do oprowadzania w oddziałach Fabryka Emalia Oskara Schindlera oraz Rynek Podziemny lub dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia w pozostałych oddziałach Muzeum
b. program funkcjonuje w cyklu rocznym: 
• styczeń–listopad: spotkania programowe
• grudzień: zakończenie programu oraz nabór uczestników do kolejnej edycji, który odbywać się będzie drogą elektroniczną, przez stronę www.mhk.pl/przewodnicy 
• osoby pragnące dołączyć do programu po zakończeniu grudniowego naboru, mogą zgłosić swój akces na adres e-mail: przewodnicy@mhk.pl. W informacji należy podać imię i nazwisko, nr certyfikatu lub dyplomu wydanego przez Muzeum oraz adres mailowy do korespondencji.
c. udział w spotkaniach jest bezpłatny
d. uczestnicy programu otrzymują indeks, w którym obecność na poszczególnych spotkaniach potwierdzana jest podpisem prowadzącego
 e. pod koniec każdego miesiąca, na podany przy rejestracji adres mailowy, uczestnicy programu otrzymują szczegółowy harmonogram spotkań na miesiąc następny 
f. spotkania realizowane są przez pracowników merytorycznych Muzeum oraz zewnętrznych specjalistów z danej dziedziny
g. na zakończenie programu (grudzień) uczestnicy, którzy wzięli udział w 7 wybranych przez siebie spotkaniach, otrzymują  „Kartę przewodnicką” uprawniającą do korzystania przez 1 rok kalendarzowy z następujących korzyści:
• bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy stałe i czasowe Muzeum
• rabat w wysokości 25% na wydawnictwa Muzeum