Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Zgodnie z zaleceniami rządowymi informujemy, że od dnia 20 marca 2021 r. wszystkie oddziały Muzeum Krakowa są zamknięte. Nie ustajemy jednak opowiadać Państwu o Krakowie, zapraszamy na naszą stronę internetową oraz media społecznościowe. Mamy nadzieję, że już wkrótce zobaczymy się znowu w naszych oddziałach.
Strona korzysta z ciasteczek!

Zaproszenie do składania ofert najmu lokalu użytkowego w oddziale „Pałac Krzysztofory” w Krakowie

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza Państwa do składania ofert najmu powierzchni użytkowej w oddziale „Pałac Krzysztofory”, mieszczącym się w nowo wyremontowanym skrzydle Pałacu Krzysztofory, jednym z najpiękniejszych i najbardziej okazałych pałaców miejskich w Krakowie, Rynek Główny 35.

Opis oferty najmu lokalu:

 1. Oferta obejmuje najem lokalu o powierzchni użytkowej 72,18 m2, zlokalizowanego w pasażu Pałacu Krzysztofory, z wejściem od strony Rynku Głównego oraz ulicy Szczepańskiej.
 2. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie sklepu muzealnego z pamiątkami. Przestrzeń lokalu stanowi dopełnienie powierzchni wystawienniczych, w tym wystawy stałej „Kraków od początku do końca”  poświęconej dziejom i dziedzictwu kulturowemu Krakowa. Tematem przewodnim oferowanego asortymentu powinny być dzieje i kultura Krakowa oraz krakowskie legendy, np. o smoku wawelskim, o Wandzie, o hejnaliście z wieży kościoła Mariackiego, o Lajkoniku, o zaczarowanych gołębiach z krakowskiego rynku, o skarbach krzysztoforskich, o panu Twardowskim, o wężowym królu i inne. Sugerowany asortyment:
  • wydawnictwa korespondujące z tematem wystawy oraz legendy krakowskie,
  • zabawki i gry dla dzieci, np.: puzle, klocki, pacynki, bączki,  gry edukacyjne,
  • wyroby ceramiczne, skarbonki,
  • artykuły piśmiennicze, notesy, papeterie, pamiętniki,
  • pocztówki, zdjęcia i plakaty,
  • słodycze regionalne, np. kukułki, krówki, cukierki anyżowe.
 3. Działalność podstawowa może być uzupełniona o sprzedaż wycieczek i spacerów po Krakowie i okolicach oraz o organizację w przestrzeni lokalu warsztatów, spotkań autorskich i slajdowisk.
 4. Najemca będzie zobowiązany do sprzedaży wydawnictw i towarów handlowych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
 5. W związku z przyłączeniem się Muzeum Historycznego Miasta Krakowa do akcji „Kraków bez plastiku”, niezbędnym jest wyeliminowanie z asortymentu zabawek plastikowych, reklamówek jednorazowych itp.
 6. Lokal zostanie przekazany najemcy w stanie gotowym do rozpoczęcia działalności wraz z pełnym wyposażeniem:
  • zabudowa lady sklepowej,
  • regały i półki ekspozycyjne,
  • trzy wyspy ekspozycyjne,
  • szafa na ubrania,
  • siedziska.
 7. Działalność w lokalu może być prowadzona całą dobę, jednak nie krócej niż w godzinach udostępnienia wystawy dla osób zwiedzających.
 8. Koszty najmu:
  • miesięczny czynsz najmu powierzchni,
  • miesięczny czynsz najmu wyposażenia,
  • zużycie wody i odprowadzenie nieczystości,
  • energia elektryczna,
  • ogrzewanie c.o,
  • wywóz odpadów komunalnych.
 9. Miesięczny czynsz najmu wyposażenia znajdującego się w lokalu wynosi 750 zł netto.
 10. Minimalna stawka czynszu za 1m2  powierzchni wynosi 80 zł netto. Oferty składane poniżej tej kwoty nie będą rozpatrywane.
 11. Czas trwania umowy – umowa opcjonalnie na czas oznaczony do 3 lat od daty przekazania lokalu lub na czas nieoznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 12. Data przekazania lokalu – do dnia 01.06.2021 r.
 13. Data rozpoczęcia działalności od dnia 24.07.2021 r.
 14. Warunkiem złożenia oferty jest prowadzenie działalności handlowej, nieprzerwalnie przez okres ostatnich 5 lat. Z uwagi na regionalny charakter sklepu zapraszamy do składania ofert najmu szczególnie podmioty działające na terenie Krakowa lub powiatu krakowskiego, o rozpoznawalnej na rynku regionalnym marce.

Oferty najmu lokalu prosimy składać osobiście lub przesłać w formie pisemnej na adres Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 31-156, ul. Pawia 5 (wejście nr V, II piętro)  w terminie do dnia 09.04.2021 r. (data wpływu), oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o składanie ofert w kopercie z dopiskiem „Oferta sklep oddział Pałac Krzysztofory”

Oferty powinny zawierać:

 1. Dane oferenta – pełna nazwa, adres siedziby, NIP/Regon, dane kontaktowe.
 2. Potwierdzenie prowadzenia działalności handlowej przez okres minimum 5 lat (np. wypis z KRS, CEIDG)
 3. Krótki opis prowadzonej przez oferenta działalności.
 4. Koncepcję prowadzenia działalności w lokalu w tym zestawienie z proponowanym asortymentem.
 5. Proponowany okres trwania umowy (opcjonalnie czas oznaczony do 3 lat, czas nieoznaczony).
 6. Deklarowaną wysokość miesięcznego czynszu najmu netto, z podaniem stawki czynszu za 1 m2 powierzchni (netto, w PLN).

Serdecznie zapraszamy do osobistego obejrzenia powierzchni przeznaczonej do wynajęcia.

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Sprzedaży i Pozyskiwania Funduszy, tel. (12) 6192316, 509924055 lub email: fundusze@muzeumkrakowa.pl