Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

79. Konkurs Szopek Krakowskich oraz pokonkursowa wystawa

Kolorowy baner reklamujący wydarzenie

79. Konkurs Szopek Krakowskich oraz pokonkursowa wystawa uzyskały honorowy patronat Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

UWAGA!

W celu usprawnienia procedury przyjmowania szopek, prosimy o przychodzenie z dwoma egzemplarzami wypełnionego i podpisanego oświadczenia (wzór w Regulaminie).
Krakowski zwyczaj „chodzenia” z szopką po domach sięga XIX wieku. Jednak po I wojnie światowej zaczął powoli zanikać. By szopkarskie tradycje zachować dla następnych pokoleń, Jerzy Dobrzycki, kierujący magistrackim działem propagandy, w 1937 roku zorganizował pierwszy Konkurs Szopek Krakowskich. Po II wojnie światowej konkursy wznowiono, a ich organizacji podjęło się Muzeum Krakowa, kontynuujące tę tradycję do dziś. Celem konkursu jest zachowanie i rozwijanie szopkarskich tradycji Krakowa, których wykrystalizowany w ciągu kilkudziesięciu lat efekt – szopka krakowska – stał się światowym fenomenem o ustalonej międzynarodowej renomie i popularności. Konkurs ma wielkie znaczenie dla promocji i popularyzacji tego wyjątkowego wytworu tradycji niematerialnego dziedzictwa.

Szopka krakowska jest ewenementem na światową skalę. To smukła, wielopoziomowa, wieżowa, bogato zdobiona budowla, skonstruowana z lekkich, nietrwałych materiałów. Charakteryzuje się nagromadzeniem fantazyjnie przetworzonych i połączonych ze sobą zminiaturyzowanych elementów zabytkowej architektury Krakowa, w których scenerię przeniesiona została scena Bozego Narodzenia.

Co roku w pierwszy czwartek grudnia (w tym roku 2 grudnia 2021 r.) szopkarze przynoszą swoje prace na Rynek Główny i ustawiają je na stopniach pomnika Adama Mickiewicza, gdzie można je podziwiać od 10.00 do 12.00.

Uczestników konkursu prosimy o przyniesienie na Rynek Główny wypełnionych dokumentów zawartych w pliku pod nazwą 79. Konkurs Szopek Krakowskich - regulamin, który jest dostępny do pobrania na dole strony.

Po hejnale krakowskim o godz. 12.00 wyrusza korowód szopek wokół Rynku prowadzony przez kapelę ludową z Bronowic, który prowadzi na scenę, gdzie następuje prezentacja szopek i szopkarzy. Następnie twórcy przenoszą swoje dzieła do Pałacu Krzysztofory, gdzie zostaną ocenione przez Jury, składające się m.in. z historyków, etnografów, historyków sztuki, architektów, plastyków.

Wyjątkowość zjawiska podkreśla wpisanie go w 2014 roku na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ponadto od roku 2018 tradycja wykonywania szopek jest pierwszym wpisem z Polski na Liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO.

Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi 5 grudnia 2021 o godzinie 14.00 na Sali Miedzianej w Pałacu Krzysztofory.

Jak każe tradycja, szopki zostaną pokazane publiczności od 6 grudnia 2021 r. do 27 lutego 2022 r. na wystawie pokonkursowej, która w tym roku wraca po pięciu latach remontu do Pałacu Krzysztofory.

Ogłoszenie wyników konkursu:

 • 5.12.2021, godz. 14.00, sala Miedziana, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35
 • 6.12.2021: otwarcie wystawy

Przedstawienia jasełkowe w Muzeum Krakowa

Muzeum Krakowa zaprasza na przedstawienie jasełkowe!

W tym roku, w związku z zakończeniem remontu Pałacu Krzysztofory, przy Rynku Głównym 35 zobaczymy nie tylko Pokonkursową Wystawę Szopek Krakowskich, ale także tradycyjne przedstawienia jasełkowe.

W grudniu zapraszamy na przedstawienia w wykonaniu pochodzącej ze Zwierzyńca rodziny Malików – artystów, którzy nie tylko od wielu pokoleń wykonują szopki, ale także odgrywają przedstawienia jasełkowe. Spektakle jasełkowe będą prezentowane z wykorzystaniem kukiełek, wśród których pojawią się postacie m.in. Heroda, Śmierci, Lajkonika, czy Pana Twardowskiego. Jasełkom będą towarzyszyły grane i śpiewane na żywo kolędy i pastorałki.

Jasełka odbędą się w następujących terminach:
 • 12 grudnia (niedziela), godz. 17.00
 • 26 grudnia (niedziela), godz. 17.00
 • 28 grudnia (wtorek), godz. 17.00

Przedstawienia odbędą się w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory (Rynek Główny 35).

Konieczność rezerwacji miejsc w COZ, limit 50 osób
Udział w jasełkach jest bezpłatny
Serdecznie zapraszamy!

Regulamin wydarzenia „Ogłoszenie wyników 79. Konkursu na najpiękniejszą szopkę krakowską”

 1. Organizatorem  wydarzenia pn. „Ogłoszenie wyników 79. Konkursu na  najpiękniejszą szopkę krakowską” (zwanego dalej Wydarzeniem) jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, z siedzibą: 31-011 Kraków, Rynek Główny 35.
 2. Wydarzenie odbędzie się w Sali Kupferhaus w oddziale Muzeum Pałac Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35 w dniu 5 grudnia 2021 r. od godz. 14.00.
 3. W związku z limitami wprowadzonymi na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 2177) w Wydarzeniu może uczestniczyć równocześnie do 20 osób oraz osoby, które przy wejściu na teren Wydarzenia okażą ważne  certyfikaty zaszczepienia p-ko Covid-19.
 4. Uczestnicy Wydarzenia obowiązani są:
  • przez cały czas przebywania w pomieszczeniach zamkniętych Pałacu Krzysztofory zakrywać nos i usta,
  • zachowywać odległość co najmniej 1,5 m od innych uczestników Wydarzenia (nakaz nie obowiązuje rodzin oraz osób wspólnie gospodarujących),
  • przed wejściem na teren w którym odbywa się Wydarzenie zdezynfekować ręce,
  • starać się unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,
  • unikać gromadzenia się w grupach,
  • dodatkowo zakrywać łokciem usta i nos podczas kichania i kaszlu,
  • stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,
  • przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19,
  • okazać pracownikowi Muzeum ważny certyfikat szczepienia – w przypadku gdyby chcieli uczestniczyć w Wydarzeniu ponad maksymalny limit osób wskazany w pkt. 3. Okazanie jest dobrowolne certyfikatu, jednak jego nieokazanie spowoduje niewpuszczenie przez pracownika Muzeum danej osoby na miejsce Wydarzenia lub konieczność poczekania, aż z przestrzeni, w której odbywa się Wydarzenie wyjdzie określona ilość osób, pozwalająca na zachowanie limitu wskazanego w pkt. 3.
 5. Pracownicy Muzeum obsługujący Wydarzenie upoważnieni są przez Dyrektora Muzeum do kontrolowania faktu posiadania przez osoby, które chcą wziąć udział w Wydarzeniu certyfikatów covidowych.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniu 5 grudnia 2021 r.
Kolorowy baner reklamujący wydarzenie

Regulamin konkursu

Partnerzy i sponsorzy wydarzenia

Niebiesko - czerwone logo firmy Artim Kraków.Logo Bright Junior Media – marka Czuczu

Powiązane oddziały