Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Strona korzysta z ciasteczek!

Akademia Dydaktyczna

Muzeum Krakowa zaprasza Nauczycielki iNauczycieli do udziału w kolejnej edycji warsztatów metodycznych koncentrujących się na metodach edukacyjnych i środkach dydaktycznych możliwych do zaadaptowania na gruncie edukacji szkolnej.

Program ma na celu wzmocnienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli, stworzenie bezpiecznej przestrzeni do uczenia się nowych rzeczy oraz inspirowanie do korzystania z nowych, twórczych rozwiązań edukacyjnych.

Jesienna edycja warsztatów dedykowana jest nauczycielom przedmiotów humanistycznych w szkołach podstawowych (kl. IV-VIII) oraz ponadpodstawowych.

Harmonogram:

6 października 2021, godz. 16.30–18.00
Akademia dydaktyczna w… dziedzictwie
Od kilku dekad termin dziedzictwo przeżywa znaczącą karierę, choć często stosowany jest bezrefleksyjnie. W odróżnieniu od historii jako nauki zajmującej się badaniem, interpretacją i opisem dziejów, dziedzictwo możemy uznać za rodzaj zasobu, bazującego na materialnych i niematerialnych składnikach przeszłości, który wykorzystujemy na potrzeby dnia dzisiejszego. Idzie za tym wielka odpowiedzialność związana z wyborem tego, co dana grupa uzna za swoje dziedzictwo, jak będzie je wykorzystywać i jakie wartości kultywować na jego podstawie. W czasie warsztatów przyjrzymy się dokładniej różnicom między historią a dziedzictwem; zastanowimy się, na ile dziedzictwo jest obecne w podstawie programowej; wskażemy, na jakich polach wykorzystywane jest dziedzictwo i w jakich przypadkach jego niewłaściwa eksploatacja może prowadzić do negatywnych skutków; porozmawiamy o dziedzictwie materialnym i niematerialnym, odrzuconym i kłopotliwym. Pozwoli nam to na sformułowanie wniosków dotyczących korzyści, jakie mogą płynąć z wykorzystania dziedzictwa nie tylko dla potrzeb procesu dydaktycznego, ale przede wszystkim dla wzbogacenia społecznych kompetencji uczniów.

Miejsce: Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (Sala Miedziana)

Formularz zgłoszeniowy: http://webapp-int.mhk.pl/limesurvey/index.php/654271?lang=pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 października 2021 (włącznie)

Prowadzący: Kamil Stasiak (Muzeum Krakowa, oddział Pałac Krzysztofory) - absolwent historii ze specjalizacją nauczycielską Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i studiów podyplomowych z zarządzania kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Edukator, adiunkt w oddziale Pałac Krzysztofory Muzeum Krakowa. Autor artykułów nt. dziedzictwa, w tym dziedzictwa niematerialnego m.in. na łamach Hejnału Oświatowego. Kurator przyszłej wystawy stałej Kraków od początku bez końca w Pałacu Krzysztofory.

***

3 listopada 2021, godz. 16.30–18.00
Akademia dydaktyczna w… formach teatralnych
W dawnej Polsce teatr dawał możliwość zachowania ciągłości kultury, a dziś pozwala rozpoznać schematy relacji społecznych oraz odkrywać nowe możliwości relacji i kreacji, uzupełniać braki drogą działań na scenie. Co więcej, poprzez fizyczność aktora teatr uruchamia także pamięć kinestetyczną. Jak więc pomóc uczniom rozwijać się poprzez sztukę teatru i korzystać z tej formy? Jak dzięki teatrowi uczyć się przez doświadczenie i np. zrozumieć pozytywistyczne cechy powieści, albo zamienić wiersz na kukiełkowe przedstawienie? Te oraz inne zagadnienia będą podstawą do przeprowadzenia warsztatu na temat wykorzystywania form teatralnych w edukacji szkolnej.

Miejsce: Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (sala edukacyjna, IV piętro)

Formularz zgłoszeniowy: zapisy na warsztaty jeszcze nie otwarte.
Szczegółowe informacje wkrótce.

Prowadząca: dr Karina Janik (Muzeum Krakowa, dział Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa) – badaczka, muzealniczka. Badawczo zainteresowana parateatrem wywodzącym się z Polski z lat 70., Stanisławem Wyspiańskim oraz twórczością związaną z niematerialnym dziedzictwem kultury. Autorka tekstów i wydarzeń twórczo-edukacyjnych w Muzeum Krakowa, m.in. do wystawy Helena Modrzejewska – Z miłości do sztuki (2009), kuratorka wystaw Krzysztof Litwin – portret artysty (2012) i Teatr w Nowej Hucie (2013), W chocholim tańcu (2021). Autorka i koordynatorka programu Zagraj w teatr łączącego licea z humanistycznym programem uniwersyteckim poprzez formy artystyczne (dramatopisarstwo, etiudy teatralne i retorykę).  Autorka i koordynatorka warsztatów i szkoleń dla pracowników Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Performatywne gmachy uczestnictwaDziałania performatywne w muzeum (2014), Wandziny - wianki od nowa (2021). Pracuje w dziale muzeum - Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa. Publikowała w Performerze.

***

23 listopada 2021, godz. 18.00–19.30
Akademia dydaktyczna w… fotografii
Opowiedz fotografię! Warsztaty będą poświęcone wykorzystaniu fotografii archiwalnych i współczesnych w edukacji historycznej. Skoncentrujemy się przede wszystkim na budowaniu narracji wokół przykładowych fotografii, na ciekawym i angażującym odbiorców sposobie opowiadania o nich oraz na możliwych interpretacjach zdjęć, w zależności od sposobu ich prezentacji i kontekstu, w jakim zostały umieszczone.

Miejsce: Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (sala edukacyjna, IV piętro)

Formularz zgłoszeniowy: zapisy na warsztaty jeszcze nie otwarte.
Szczegółowe informacje wkrótce.

Prowadząca: Anna Wencel (Żydowskie Muzeum Galicja) – edukatorka w Dziale Edukacji Żydowskiego Muzeum Galicja, absolwentka Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2017 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN – temat planowanej rozprawy doktorskiej: Emigracja Żydów z Polski do Francji w latach 1919-1939. Koordynatorka projektów edukacyjnych, m.in. Kontekst nauczania o Holokauście – seminaria dla nauczycieli; autorka i współautorka wystaw, m.in.: Domy wieczności. Cmentarze żydowskie dawnej GalicjiWęgierskie Lwy Judy w GalicjiWszystkie drogi. Historie Żydów ocalonych z Zagłady oraz publikacji: Drejdl i hamantasze – przewodnik po kulturze żydowskiej dla najmłodszychNa kartkach kalendarza. Judaizm i tradycja żydowskaDziennik Janki Goldstein.

***

14 grudnia 2021, godz. 16:00-17:30
Akademia dydaktyczna w… przestrzeni
Warsztaty dotyczące wykorzystania przestrzeni w edukacji szkolnej – przestrzeni rozumianej nie tylko jako zabudowa miejska, architektura czy pomniki, ale także jako miejsce puste – po nieistniejących już obiektach czy miejsce nieoczywiste – ślad przeszłości zachowany w tkance miejskiej. Przestrzeni naznaczonej traumą, będącej miejscem zbrodni, ale także ograniczania swobód, stygmatyzacji, upokorzeń i wykluczenia. Zajęcia będą stanowić również odpowiedź na pytanie, jak odszukiwać i interpretować ślady przeszłości,  jak wprowadzać do edukacji szkolnej lokalny kontekst i lokalne otoczenie. Będą też okazją do podzielenia się dobrymi praktykami i rekomendacjami.

Miejsce: Apteka Pod Orłem, Plac Bohaterów Getta 18

Formularz zgłoszeniowy: zapisy na warsztaty jeszcze nie otwarte. Szczegółowe informacje wkrótce.

Prowadząca: Katarzyna Kocik (Muzeum Krakowa, oddział Apteka Pod Orłem) -  historyk, judaistka, doktorantka Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ. Adiunkt Muzeum Krakowa. Zainteresowania badawcze: Zagłada Żydów krakowskich, historia krakowskiego getta i obozu KL Plaszow, działalność polskiego ruchu socjalistycznego w czasie okupacji niemieckiej.

Informacje organizacyjne:

  • Udział w warsztatach jest bezpłatny.
  • Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzone są osobno na każde warsztaty poprzez formularz zgłoszeniowy online.
  • Osoby, które wezmą udział w minimum trzech warsztatach otrzymają zaświadczenia o udziale w projekcie.
  • Warsztaty odbywać się będą stacjonarnie z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Muzeum Krakowa zastrzega sobie możliwość zmiany formy warsztatów na online, w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Działem Edukacji: edukacja@muzeumkrakowa.pl

Powiązane wydarzenia

Powiązane aktualności