Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Jom Riszon

Kolorowe zdjęcie przedstawiające fasadę Starej Synagogi
Najważniejsze informacje
W tym dniu, wszystkie wydawnictwa własne Muzeum Krakowa, będą sprzedawane w oddziale Stara Synagoga z 25% rabatem.

Niedziela w Starej Synagodze

Corocznie w październikowy jom riszon, czyli w niedzielę, która jest pierwszym dniem tygodnia według kalendarza żydowskiego, zapraszamy Państwa do uczestnictwa w święcie muzeum w Starej Synagodze na krakowskim Kazimierzu. Podczas tegorocznego święta, każdemu, kto do nas wstąpi, proponujemy:
 • 10.00–15.30 – zwiedzanie wystaw stałej i czasowej
 • uczestnictwo w interesujących wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • oprowadzanie tematyczne pracownika Starej Synagogi
 • 17.00–19.00 – koncert Rodzynki z migdałami. Pamięci Leopolda Kozłowskiego ostatniego klezmera Galicji (wystąpią: Marta Bizoń, Jacek Bylica, Katarzyna Jamróz, Halina Jarczyk, Kamila Klimczak, Renata Świerczyńska, Andrzej Róg, Andrzej Włodarz)

Udział w wykładach i oprowadzaniu bezpłatny. Bilet na koncert w cenie 18 zł do kupienia w kasie Starej Synagogi i w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum Krakowa: tel. 12 426 50 60, e-mail: info@muzeumkrakowa.pl

Możliwość nabycia po korzystnej, obniżonej cenie wszystkich wydawnictw muzealnych oferowanych w recepcji Starej Synagogi.

Wystawy

10.00–16.00 – zwiedzanie wystaw udostępnianych aktualnie w Starej Synagodze: Żydowskie tradycje (wystawa stała), Galeria malarstwa (wystawa czasowa)

Wykłady

11.00Dawna i dawniejsza muzyka galicyjskich klezmerów. Wykład w sali edukacyjnej. Prowadzenie: dr Sylwia Jakubczyk-Ślęczka (Instytut Muzykologii UJ)

12.45Jakub Frank – natchniony mistyk czy zręczny polityk? Wykład w sali edukacyjnej. Prowadzenie: prof. dr hab. Michał Galas (Instytut Judaistyki UJ)

14.30W 50 minut dookoła stołu. Kuchnia żydowska. Oprowadzanie tematyczne w sali wystawowej (południowa sala kobiet). Prowadzenie: Anna Jodłowiec-Dziedzic (kustosz Muzeum Krakowa)

Koncert

17.00Rodzynki z migdałami. Pamięci Leopolda Kozłowskiego ostatniego klezmera Galicji
Leopold Kozłowski-Kleinman był znanym w Polsce dyrygentem, kompozytorem i pianistą, który rozsławił na cały świat krakowski Kazimierz i jego żydowskie dziedzictwo. Urodził się w Przemyślanach pod Lwowem w rodzinie o tradycjach klezmerskich. W czasie Holocaustu stracił rodzinę, sam zaś wziął udział walkach przeciwko Niemcom. Swój powojenny los związał z Krakowem, gdzie ukończył dyrygenturę na Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Był kierownikiem muzycznym i dyrygentem licznych orkiestr i teatrów. Współpracował m.in. ze Sławą Przybylską i Jackiem Cyganem. Dzięki współpracy z Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krakowie przyczynił się do wielkiego zainteresowania kulturą polskich Żydów i ich dziedzictwem. Zmarł 12 marca 2019 r. w wieku 100 lat w Krakowie.
W koncercie wezmą udział:
 • Marta Bizoń
 • Jacek Bylica
 • Katarzyna Jamróz
 • Halina Jarczyk
 • Kamila Klimczak
 • Renata Świerczyńska
 • Andrzej Róg
 • Andrzej Włodarz.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach ze Starą Synagogą!
Kolorowe zdjęcie przedstawiające fasadę Starej Synagogi
Najważniejsze informacje
W tym dniu, wszystkie wydawnictwa własne Muzeum Krakowa, będą sprzedawane w oddziale Stara Synagoga z 25% rabatem.