Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Strona korzysta z ciasteczek!

Public History. Political Formation, Cultural Praxis and History as Science

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2

Angewandte Geschichte. Politische Formung, kulturelle Praxis und wissenschaftliche Argumentation

Conference Organizers:

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  • ohann Gottfried Herder-Forschungsrat
  • Muzeum Krakowa
  • Goethe-Institut Krakau
  • Deutsches Historisches Institut Warschau
in cooperation with:
  • Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie

Scientific Committee:

  • Isabel Röskau-Rydel, Uniwersytet Pedagogiczny / Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie, Kraków
  • Jan Rydel, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
  • Jörg Hackmann, Uniwersytet Szczeciński
  • Dietlind Hüchtker, Universität Wien

Accomodation:

Akademickie Centrum Hotelowe UP
ul. Armii Krajowej 9, 30-150 Kraków
https://krakowiak.up.krakow.pl/ 

PROGRAMME

Thursday, 25.11.2021

15.00 - Arrival of the participants at: Akademickie Centrum Hotelowe UP, ul. Armia Krajowa 9
Conference venue: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, room 337

16.00 -  Registration

16.30 - Opening

16.45 - Introduction: Jörg Hackmann, Szczecin; Dietlind Hüchtker, Wien

17.00-18.30 - Introductory Lectures
Chair: Dietlind Hüchtker, Wien

17.00 - Heidemarie Uhl, Wien [hybrid]
Public History, Historical Identity and History as Science - Intersections and Contradictions

17.30 - Wulf Kansteiner, Aarhus
Experiencing the Past in Visual Media and Academia

18.00 - Discussion

19.00- Dinner (Restauracja „Chimera“ ul. Św. Anny 3)

Friday, 26.11. 2021
Conference venue:
Muzeum Krakowa, Fabryka Emalia Oskara Schindlera
ul. Lipowa 4
(with simultaneous translation)

9.30-11.30 -  Geschichtspolitik / Polityka historyczna / Politics of History
Chair: Jan Rydel, Kraków

9.30 -  Michał Niezabitowski, Kraków
Lokacja Krakowa na prawie magdeburskim 1257 jako przedmiot politycznej kontrowersji w l. 2005-2007 (The Location of Cracow with Mageburg Law in 1237 as a Subject of Political Controversies, 2005-2007)

9.50 - Piotr Trojański, Kraków
Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezińka jako narzędzie kształtowania polityki pamięci Auschwitz w okresie PRL (The State Museum Oświęcim-Brzezińka as Means of Shaping the Politics of Remembering Auschwitz in the Polish People’s Republic)

10.10 - Noemi Quagliati, München
Aerial Photography and Public Memory in Germany and Polish Visual Cultures: Tracing the History of Two Photographs of Frampol

10.30 - Discussion

11.00 - Coffee break at the museum

11.30-13.00 - Gedächtnis im öffentlichen Raum / Pamięć na przestrzenie publicznym / Memory in Public Space
Chair: Steffen Höhne, Weimar

11.30 - Wojciech Paduchowski, Kraków
„Lenin wiecznie żywy”. Nowohucki pomnik Lenina – symbol, obraz, znaczenie („Lenin Lives Forever”. The Lenin Monument in Nowa Huta – Symbol, Image, Meaning)

11.50 - Wiktoria Kudela-Świątek, Kraków
Oswojenie cudzej pamięci. Pomniki hołodomoru w krajobrazie kulturowym zachodniej Europy (Appropriation of Alien Memory. Monuments of the Holodomor in the Cultural Landscape of Western Europe)

12.10 - Jörg Hackmann, Szczecin
Undank für die Befreiung? Zum Umgang mit sowjetischen Kriegsdenkmälern in Ostmitteleuropa nach 1989 (Ingratitude for the Liberation? On the Fate of Soviet War Memorials in East Central Europe after 1989)

12.30 - Discussion

13.00 - Lunch

15.00-17.30 - Bildung und Geschichte / Edukacja i historia / Education and history
Chair: Isabel Röskau-Rydel, Kraków

15.00 - Hubert Chudzio, Kraków
Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie / Center for the Documentation of Deportations, Expulsions and Resettlement in Cracow

15.20 - Discussion

15.30-17.30 - Zwiedzanie stałej wystawy Muzeum Oskara Schindlera / Guided Tour through the permanent exhibition of the Oskar Schindler-Museum
Kraków podczas okupacji 1939-1945 / Cracow During the Occupation 1939-1945

18.30 - Mitgliederversammlung des Herder-Forschungsrats (tylko dla członków HFR)
Ort: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, Saal 337

Saturday, 27.11.2021

Conference venue:
Muzeum Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35
(with simultaneous translation)

9.30-10.30 - Popularisierungen: Tourismus / Popularyzacje: turystyka / Popularisations: Tourism
Chair: Dagmara Jajeśniak-Quast, Frankfurt (Oder)

9.30 -  Miloš Řezník, Warszawa
Histotainment und Ethnizitätsmarketing: Das touristifizierte Kulturerbe der Kaschubei (Histotainment and Ethnicity Marketing: The Touristified Cultural Heritage of Kashubia)

9.50 - Sabine Stach, Leipzig
Alles nur Touristenkitsch? Über den Verkauf ostmittel­europäischer Zeitgeschichte an Reisende aus aller Welt (Nothing but Kitsch for Tourists? Selling the Contemporary History of East Central Europe to Travelers from all over the World)

10.10 - Eva Posch, Graz
Tourismus und Identitätspolitik im östlichen Europa: Wie sich Nationsbildung auf die Popularisierung und Kommodifizierung der Vergangenheit stützt (Tourism and Identity Politics in Eastern Europe: How Nation Formation Relies on the Popularization and Commodification of the Past)

10.30 - Discussion

10.50 - Coffee break at the museum

11.20-14.00 - Reenactment / Geschichtsnarrative / Narratywy historyczne / Historical narratives
Chair: Agnieszka Chłosta-Sikorska, Kraków

11.20 - Karin Reichenbach, Leipzig
„Historię dziś piszą odtwórcy” – Ethno-nationalist Discourses in Popular History Approaches

11.40 - Rafał Rukat, Warszawa
Sakralne wymiary konsumowania historii. Etnografia polskich imprez rekonstrukcyjnych (Sacral Dimensions of Consuming History. The Ethnography of Polish Reenactments)

12.00- Juliane Tomann, Jena
Gender Trouble? A Case Study on Women’s Participations in Napoleonic Era Reenactment in Poland

12.20- Discussion

12.40 - Conclusion

13.00 - Lunch

Powiązane oddziały