Bilety onlineDeklaracja dostepnościENDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Kancelaria Dyrektora

Asystentka Dyrektora

Ludwika Solecka
Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35
31-011 Kraków
tel. 12 619 23 93
e-mail: l.solecka@muzeumkrakowa.pl

Kancelaria Dyrektora

kierownik: Krzysztof Haczewski
Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35
31-011 Kraków
Tel. (12) 619 23 85, 536 489 678
e-mail: pr@muzeumkrakowa.pl

Sekcja Zarządzania Informacją i Wizerunkiem

Specjalista ds. mediów społecznościowych
Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35
31-011 Kraków
Tel. (12) 619 23 85 e-mail: pr@muzeumkrakowa.pl

Sekcja Public Relations MHK. Zajmuje się kontaktami ze zwiedzającymi, zarówno bezpośrednio jak i poprzez media. Prowadzi i koordynuje działania MHK w zakresie mediów społecznościowych, oraz dba o wizerunek Muzeum.

Sekcja Współpracy Międzynarodowej

kierownik: Michał Grabowski
Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35
31-011 Kraków
tel. (12) 619 23 68
e-mail:international@muzeumkrakowa.pl
Sekcja zajmuje się kontaktami Muzeum z instytucjami zagranicznymi, organizacją wyjazdów studyjnych, współpracy zagranicznej i koordynuje działania związane z przygotowaniem wystaw MHK za granicą i zagranicznych instytucji w obiektach MHK.

Centrum Działań Społecznościowych „Jestem Kraków”

Koordynatorka: Katarzyna Winiarczyk 
Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35
31-011 Kraków
tel. 12 619 24 09, kom. +48 573 332 821 
k.winiarczyk@muzeumkrakowa.pl 
 
Centrum Działań Społecznościowych Muzeum Krakowa powołane zostało w marcu 2019 r. W swojej działalności kieruje się hasłem jubileuszu 120-lecia funkcjonowania MHK z 2019 r. „Jestem Kraków”.

Do jego podstawowych zadań należy koordynacja współpracy Muzeum z otoczeniem społecznym, z naciskiem na działania o charakterze partycypacyjnym i sieciującym. Centrum kreuje i realizuje także muzealny program wolontariatu. Ponadto uczestniczy m.in. w badaniach otoczenia społecznego Muzeum, budowaniu planów wystaw i wydarzeń muzealnych, działa na rzecz poszerzania wiedzy i kompetencji kadry MHK w obszarze działań partycypacyjnych, koordynuje działalność dobroczynną MHK oraz współpracuje z innymi podmiotami, w tym jednostkami miejskimi, w obszarze szeroko pojętego udziału społeczności w życiu wspólnoty miejskiej.