Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
W związku z prowadzonymi pracami remontowymi, w dniach 07.09.22 – 09.10.22 r. wyłączona zostaje czasowo ze zwiedzania wystawa stała prezentowana w Muzeum Podgórza - „Miasto pod Kopcem Kraka”. Wystawa czasowa "Stał dwór szlachecki" będzie prezentowana bez zmian.
Strona korzysta z ciasteczek!

Chrześcijaństwo w Krakowie przed 966? Fakty, hipotezy, wykopaliska

Kolorowa fotografia przedstawiająca ekspozycję w Rynku Podziemnym
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
60 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.

Zapraszamy na nasze muzealne lekcje!

Zajęcia mają na celu zaprezentować, z jakimi uwarunkowaniami wiązały się narodziny państwa polskiego, jak doszło do chrystianizacji kraju i co na ten temat mówią wykopaliska archeologiczne w Krakowie.

Lekcja interaktywna

Zajęcia mają na celu zaprezentować, z jakimi uwarunkowaniami wiązały się narodziny państwa polskiego, jak doszło do chrystianizacji kraju i co na ten temat mówią wykopaliska archeologiczne w Krakowie. Na zajęcia składa się wykład z prezentacją oraz zwiedzanie fragmentu trasy turystycznej Śladem europejskiej tożsamości Krakowa, gdzie uczniowie zapoznają się ze średniowiecznymi artefaktami związanymi z omawianym zagadnieniem.

Podstawa programowa (szkoły ponadpodstawowe):

Licea i technika: Historia (zakres podstawowy): IX.1; Historia (zakres rozszerzony): XII.2, XII.4, XIII.1
Kolorowa fotografia przedstawiająca ekspozycję w Rynku Podziemnym
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
60 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.

Powiązane oddziały