Bilety onlineDeklaracja dostepnościENDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Legendy krakowskie

Kolorowa fotografia przedstawiająca uczestników w trakcie warsztatów.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby80.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby80.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy80.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia. Numery telefonów oraz adresy mailowe znajdują się w zakładce „Oddziały”.
Zajęcia edukacyjne realizowane przez oddział Pałac Krzysztofory prosimy zamawiać mailowo: krzysztofory@muzeumkrakowa.pl, lub telefonicznie: (+48) 12 619-23-35.

Zapraszamy na nasze muzealne lekcje!

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą zajęć!

Warsztaty pozwalają dzieciom poznać bogaty świat legend i zwyczajów krakowskich, które razem tworzą magiczny obraz miasta. Dzieci w aktywny i twórczy sposób uczestniczą w warsztatach poprzez wykonywanie prac plastycznych oraz udział w scenkach teatralnych.

Uwaga: podczas zajęć omawiane są trzy, wskazane przez nauczyciela legendy. Można wybrać spośród następujących: o smoku wawelskim, o Wandzie, o hejnaliście z wieży kościoła Mariackiego, o Lajkoniku, o zaczarowanych gołębiach z krakowskiego rynku, o skarbach krzysztoforskich oraz o panu Twardowskim.

Podstawa programowa (przedszkola)

Zadania przedszkola: 1, 2, 5, 8, 9. Fizyczny obszar rozwoju dziecka (I.5, I.7, I.8, I.9); emocjonalny obszar rozwoju dziecka (II.4, II.8); społeczny obszar rozwoju dziecka (III.2, III.5, III.8, III.9); poznawczy obszar rozwoju dziecka (IV.3, IV.9, IV.10, IV.11, IV.20, IV.21)

Podstawa programowa (edukacja wczesnoszkolna)

Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja polonistyczna (I.1.1, I.1.4, I.2.1, I.5.1, 3.3); edukacja społeczna (III.1.1, III.1.7, III.2.1, III.2.2, III.2.5); edukacja plastyczna (V.2.1, V.2.2, V.2.3, V.2.6, V.2.8, V.3.3)

Podstawa programowa (kl. IV-VIII)

Język polski (kl. IV–VI): I.1.3, I.1.18; Plastyka (kl. IV–VIII): II.1, II.2, II.6, III.1, III.3; Historia (kl. IV): I.2, II.2, II.3, III.3, III.4; Wiedza o społeczeństwie (kl. IV–VIII): VI.5
Kolorowa fotografia przedstawiająca uczestników w trakcie warsztatów.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby80.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby80.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy80.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia. Numery telefonów oraz adresy mailowe znajdują się w zakładce „Oddziały”.
Zajęcia edukacyjne realizowane przez oddział Pałac Krzysztofory prosimy zamawiać mailowo: krzysztofory@muzeumkrakowa.pl, lub telefonicznie: (+48) 12 619-23-35.

Regulamin lekcji muzealnych

Powiązane oddziały