Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Nie tylko kokarda i rogatywka. Powstanie zachowane w pamięci

Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
60 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty i spacery edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Pałac Krzysztofory: tel. (+48) 12 619-23-35, e-mail krzysztofory@muzeumkrakowa.pl

Zapraszamy na nasze muzealne lekcje!

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych oraz licealnych do udziału w zajęciach edukacyjnych w Pałacu Krzysztofory.

W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się o strojach używanych przez powstańców, a także zobaczą oryginalną biżuterię patriotyczną z okresu żałoby narodowej II poł. XIX wieku. Zostaną także pokazane obrazy przedstawiające powstańców styczniowych związanych z Krakowem. Zajęcia odbywają się na wystawie stałej „Kraków od początku, bez końca”.

Ilustracja: Wacław Koniuszko, Pogrzeb powstańca 1863 r. na Kazimierzu, Kraków, 1879r.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
60 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty i spacery edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Pałac Krzysztofory: tel. (+48) 12 619-23-35, e-mail krzysztofory@muzeumkrakowa.pl

Powiązane oddziały

Powiązane zajęcia edukacyjne