Bilety onlineDeklaracja dostepnościENDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Śladami powstańców styczniowych

Kolorowa fotografia przedstawiająca Pałac Krzysztofory, oddział Muzeum Krakowa.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby80.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby80.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy80.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Zapraszamy na nasze muzealne lekcje!

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą zajęć!

Powstanie styczniowe było najdłużej trwającym polskim zrywem niepodległościowym w XIX w. Chociaż walki toczyły się na ziemiach znajdujących się w zaborze rosyjskim, bardzo ważna rola przypadła Krakowowi. Miasto było nie tylko bazą zaopatrzeniową dla walczących powstańców i ośrodkiem werbunku ochotników, ale to właśnie tutaj podejmowano kluczowe decyzje polityczne.

1. Szlakiem konspiratora
W trakcie spaceru uczniowie poznają miejsca, gdzie odbywały się spotkania konspiracyjne, podczas których podejmowano ważne decyzje dla losów powstania.

2. Walka i poświęcenie
Na trasie znajdą się zarówno budowle, w których więziono uczestników powstania, jak i te, z których była dla nich nadsyłana pomoc.

3. Gloria victis!
Spacer przebiega alejkami cmentarza Rakowickiego, gdzie mieszczą się m.in. groby poległych w walkach podczas powstania styczniowego (1863–1864).

Podstawa programowa (klasy IV-VIII)

Historia (kl. V–VIII): XXII.1, XXII.2, XXII.3, XXII.4; Etyka (kl. IV–VIII): II.8.a, II.8.c

Podstawa programowa (licea i technika)

Licea i technika: Historia (zakres podstawowy): XXXII.1, XXXII.2, XXXII.3; Historia (zakres rozszerzony): XXXII.1, XXXII.2; Etyka: I.1.4, I.2.1
Kolorowa fotografia przedstawiająca Pałac Krzysztofory, oddział Muzeum Krakowa.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby80.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby80.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy80.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Regulamin lekcji muzealnych

Powiązane oddziały