Bilety onlineDeklaracja dostepnościENDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

W podgórskiej fabryce

fragment wystawy
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby80.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby80.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy80.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia. Numery telefonów oraz adresy mailowe znajdują się w zakładce „Oddziały”.
Zajęcia edukacyjne realizowane przez Dział Fotografii Krakowskiej prosimy zamawiać mailowo: fotozbiory@muzeumkrakowa.pl lub telefonicznie 12 422 68 64 (wew. 17, 14).

Zapraszamy na nasze muzealne lekcje!

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą zajęć!

Obok handlu, przemysł był jednym ze źródeł sukcesu XIX-wiecznego Podgórza. Rozwojowi miasta sprzyjała obecność zasobów naturalnych przydatnych w wytwarzaniu materiałów budowlanych i chemicznych. Podczas zajęć dzieci zapoznają się z najważniejszymi podgórskimi fabrykami, o których opowiada wystawa stała oraz ogólną historią przemysłu w Krakowie. Następnie uczestnicy wykonają kafle jako przykład tradycyjnego podgórskiego wyrobu, a także zaprojektują winiety dla dawnych podgórskich zakładów lub wymyślonych przez siebie firm.

Podstawa programowa (edukacja wczesnoszkolna)

Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja polonistyczna (I.1.1), edukacja społeczna (III.1.7, III.2.6), edukacja przyrodnicza (IV.2.1, IV.3.1), edukacja plastyczna (V.1.1, V.2.7, V.3.1), edukacja techniczna (VI.1.1,2,4)

Podstawa programowa (klasy IV-VIII)

Plastyka (kl. IV–VIII): I.1, III.1, III.2; Historia (kl. IV): I.2; Historia (kl. V–VIII): XIX.2; Wiedza o społeczeństwie (kl. IV–VIII): I.1; Technika (kl. IV–VIII): I.2, I.4, I.7, III.1, VI.4
fragment wystawy
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby80.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby80.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy80.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia. Numery telefonów oraz adresy mailowe znajdują się w zakładce „Oddziały”.
Zajęcia edukacyjne realizowane przez Dział Fotografii Krakowskiej prosimy zamawiać mailowo: fotozbiory@muzeumkrakowa.pl lub telefonicznie 12 422 68 64 (wew. 17, 14).

Regulamin lekcji muzealnych

Powiązane oddziały