Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
W dniu 8 czerwca (czwartek) w Uroczystość Bożego Ciała wszystkie oddziały Muzeum Krakowa są nieczynne. Link
Strona korzysta z ciasteczek!

III Otwarty Szewczenkowski konkurs recytatorski

Zapraszamy na III Otwarty Szewczenkowski konkurs recytatorski, który odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku.

Regulamin

I. Organizator
Fundacja Widowisk Masowych, Ośrodek Kultury i Sztuki Ukraińskiej w Krakowie wraz z Muzeum Krakowa

II. Przebieg
1. Przesłuchania konkursowe odbędą się 27 kwietnia 2022r. w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa Rynek Główny 35, 31-011 Kraków w godzinach 15:00-18:00.
2. Ceremonia wręczenia nagród Konkursu – 27 kwietnia 2022r.   w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa Rynek Główny 35, 31-011 Kraków o godzinie 18:00.
3. Zgłoszenia uczestników (Załącznik 1) należy dokonać w terminie do 25 kwietnia 2022 r., wyłącznie drogą mailową na adres: fundacjawmishow@gmail.com

III. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest imprezą otwartą, skierowaną zarówno do dzieci i młodzieży jak i studentów i osób dorosłych, a także zespołów recytatorskich i teatralnych działających przy placówkach i instytucjach kultury.
2. W ramach Konkursu zaprezentować można 1 lub 2 utwory w kategoriach
a) „Recytacja” – wiersze ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki,
b) „Teatr” – teatralizowane wiersze i kompozycję według wierszy Tasara Szewczenki,
c) „Poezja śpiewana” – śpiewana poezja Tarasa Szewczenki a’capella lub z instrumentem muzycznym (bez nagłośnienia)
Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut.
Nie ma ograniczenia językowego!

3. Udział w konkursie jest bezpłatny

IV. Cele konkursu
- popularyzacja poezji ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki
- rozwijanie zdolności recytatorskich,
- zainteresowanie dzieci i młodzieży poezją,
- zachęcanie do występów na scenie,
- prezentacja umiejętności dzieci,
- wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.

V. Kryteria oceny
Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
- interpretacja tekstu
- kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

VI. Nagrody dla laureatów
Laureaci zostaną nagrodzeni w następujących kategoriach wiekowych: 
do 7 lat – І grupa wiekowa
8 – 11 lat – ІІ grupa wiekowa
12 – 15 lat – ІІІ grupa wiekowa
16 – 18 lat – IV grupa wiekowa
19 - 26 lat – V grupa wiekowa
27 lat і starsze – VІ grupa wiekowa

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody oraz dyplomy. Wyróżnionym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy-podziękowania.

VII. KLAUZULA OŚWIADCZENIA WOLI DOTYCZĄCA WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, BĘDĄCA ELEMENTEM REGULAMINU KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ WIDOWISK MASOWYCH Z SIEDZIBĄ W PTASZKOWA 33-333, PTASZKOWA 633:

1. Uczestnicy Konkursu podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych w celu realizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagrody lub dyplomu, jak również umieszczenie nazwiska laureatów w protokole końcowym konkursów na stronie internetowej Fundacji.

2. Organizator nie przekazuje danych osobowych innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z zastrzeżeniem ust. 3.

!!!Dodatkowo!!!
            W ramach Konkursu odbędzie się dodatkowe wydarzenie – Konkurs prac plastycznych „Moja wizja utworu Szewczenka”. Ilustrację utworów Tarasa Szewczenki w każdej technice (w tym, fotografia) uczestnicy mogą przedstawić w takich graupach wiekowych:
do 7 lat – І grupa wiekowa
8 – 11 lat – ІІ grupa wiekowa
12 – 15 lat – ІІІ grupa wiekowa
16 – 18 lat – IV grupa wiekowa.
Zgłoszenia uczestników (Załącznik 2) należy dokonać w terminie do 25 kwietnia 2022 r., wyłącznie drogą mailową na adres: fundacjawmishow@gmail.com.

Prace trzeba dostarczyć w NIĆ. Kawiarnio-księgarni (ul.Sławkowska 28, Kraków) do dnia 25.04.2022 r. do godz. 19:30.

Uczestników konkursu prac plastycznych ocenia jury i wydaje miejsca w każdej grupie wiekowej. Każdy uczestnik otrzymuje nagrody i prezenty od organizatorów.

Regulamin konkursu