Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
W dniu 8 czerwca (czwartek) w Uroczystość Bożego Ciała wszystkie oddziały Muzeum Krakowa są nieczynne. Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Odpłatne praktyki absolwenckie

Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ogłasza nabór osób chętnych na odpłatne praktyki absolwenckie organizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r., nr 127, poz. 1052).

Praktyki absolwenckie odbywać się będą w okresie od czerwca 2023 do września 2023 r. na podstawie umowy zawartej na okres 1-3 miesięcy maksymalnie,

Miejsce odbywania praktyki: Oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Wymagania formalne dla kandydatów:

 • ukończenie co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową,
 • ukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 18. roku życia,
 • nieukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 30. roku życia.

Zakres zadań wykonywanych w ramach umowy o praktykę absolwencką:

 • obserwacja Zwiedzających,
 • pomoc w dozorowaniu ekspozycji muzealnych, polegająca m.in. na pilnowaniu eksponatów oraz kierowaniu ruchem osób zwiedzających,
 • pilnowanie porządku na ekspozycji i właściwego zachowania osób  zwiedzających wystawy, w szczególności zapobieganie uszkodzeniu lub dewastacji eksponatów,
 • pomoc w urządzaniu wystaw oraz ich demontażu,
 • pomoc w organizacji wernisaży i imprez kulturalnych,
 • zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z wyposażeniem ekspozycji,
 • udzielanie informacji na temat organizowanych przez Muzeum wydarzeń edukacyjnych.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory Rynek Główny 35, z adnotacją: „praktyka absolwencka”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12/6192322, 506-591-185, 12/6192319.