Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
W tym roku zapisy na konkurs szopek krakowskich prowadzimy w formie elektronicznej. Wszystkie osoby chcące wziąć udział w konkursie proszone są o zapisywanie się poprzez formularz. Zapisy trwają do 5 grudnia. Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Szkolenie przewodników Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Fort Jugowice 52a

Zapraszamy na szkolenie przewodników.

1. Szkolenie organizowane przez Muzeum Krakowa ma na celu przygotowanie uczestników do oprowadzania publiczności po oddziale MUZEUM I CENTRUM RUCHU HARCERSKIEGO FORT JUGOWICE 52A. Służy poszerzeniu ich wiedzy oraz podniesieniu kompetencji w zakresie pracy z różnymi grupami odbiorców na ekspozycji.
2. Szkolenie organizowane jest w dwóch wersjach:

PODSTAWOWEJ – z której mają prawo skorzystać przewodnicy miejscy posiadający licencję wydaną przez Wojewódzkie Urzędy Marszałkowskie, Małopolski Urząd Wojewódzki lub Federację Stowarzyszeń Przewodnickich oraz Oddział Krakowski PTTK.
Obejmuje ono:
a. spotkanie organizacyjne i wstęp do opowieści o Jugowicach
b. szkolenie na wystawie stałej z elementami szkolenia metodycznego i BHP

ROZSZERZONEJ –  przeznaczonej dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją
wiedzę, a obowiązkowo dla przewodników nie posiadających żadnej z wyżej wyszczególnionych licencji. Obejmuje ono:
a. spotkanie organizacyjne i wstęp do opowieści o Jugowicach
b. szkolenie na wystawie stałej z elementami szkolenia metodycznego i BHP
c. wykłady tematyczne:
  • Fort Jugowice w systemie obronnym Twierdzy Kraków - Piotr Opaliński
  • Kraków w okresie funkcjonowania austriackiej twierdzy – kontekst militarny - dr Wacław Szczepanik
  • 100 lat harcerstwa - Bartosz Rzońca
3. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniach:
- 24 października 2023 r. (wtorek), godz. 10.00 – spotkanie organizacyjne i wstęp do opowieści o Jugowicach dla wszystkich grup szkoleniowych, online (ZOOM)
- 24 października 2023 r., godz. 11.00-15.00 – wykłady w ramach szkolenia rozszerzonego online (ZOOM)
- 25-26 października 2023 r., godz. 9.00-15.00 – szkolenia poszczególnych grup na ekspozycji + szkolenie metodyczne z elementami BHP (Uwaga! Każdy kursant zostanie przypisany do jednej z dwóch grup:  gr. A – 25 października, gr. B – 26 października).
4. Po zakończeniu rekrutacji osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, zostaną o tym fakcie poinformowane mailowo. Przedstawiony zostanie podział na grupy szkoleniowe. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w kursie przewodnickim, proszone są o uiszczenie opłaty (szczegóły w pkt. III).
II. ZGŁOSZENIA
Aby dokonać zapisu na szkolenie należy w terminie od 11 października do 17 października 2023 r.:
1. wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://muzeumkrakowa.pl/formularz-szkoleniowy-dla-przewodnikow 
2. dopiero po uzyskaniu informacji z Działu Edukacji MK o zakwalifikowaniu na szkolenie należy uiścić opłatę manipulacyjną (zob. pkt III)
UWAGA! Automatyczna wiadomość wygenerowana przez formularz o zapisie, nie jest równoznaczna z zakwalifikowaniem się na szkolenie. Dopiero wiadomość e-mail od pracownika Działu Edukacji jest jednoznacznym i ostatecznym potwierdzeniem dostania się na szkolenie. Wyłącznie po otrzymaniu takiej wiadomości będzie można uiścić opłatę manipulacyjną.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Warunkiem przeprowadzenia szkolenia, jest utworzenie grupy liczącej co najmniej 25 osób. Muzeum zastrzega sobie prawo, do zmiany terminu szkoleń oraz możliwości zakończenia rekrutacji przed datą 17 października 2023 r. w razie dużej liczby zgłoszeń. Rejestracja po tej dacie nie będzie możliwa.
III. OPŁATA ZA SZKOLENIE
Dopiero po otrzymaniu informacji mailowej od pracownika muzeum potwierdzającej zakwalifikowanie do uczestnictwa w kursie, należy uiścić opłatę w wysokości:
a. szkolenie podstawowe – 130 zł
b. szkolenie rozszerzone – 170 zł
Opłaty należy dokonać do 20 października 2023 r. przelewem na konto MK:
Bank PKO BP SA 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361
W tytule przelewu należy podać:
„Szkolenie przewodników – Jugowice – Imię i nazwisko kursanta”.
Prosimy o przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres przewodnicy@muzeumkrakowa.pl
IV. zakończenie szkolenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w kursie.
V. LITERATURA
FORT JUGOWICE W SYSTEMIE OBRONNYM TWIERDZY KRAKÓW
BOGDANOWSKI J., ARCHITEKTURA OBRONNA W KRAJOBRAZIE POLSKI, WARSZAWA 2002.
BOGDANOWSKI J., FORTYFIKACJE AUSTRIACKIE NA TERENIE GALICJI W LATACH 1850-1914, KRAKÓW 1993.
BOGDANOWSKI J., WAROWNIE I ZIELEŃ TWIERDZY KRAKÓW, KRAKÓW 1979.
BOCHENEK R., 1000 SŁÓW O INŻYNIERII I FORTYFIKACJACH, WARSZAWA 1989.
OPALIŃSKI P., AUSTRIACKIE FORTYFIKACJE PODGÓRZA W LATACH 1790-1859 [W:] MIASTO POD KOPCEM KRAKA, KRAKÓW 2016, S. 199-244.
ŁUKASIK H., TWIERDZA KRAKÓW. WOKÓŁ KRAKOWSKIEJ TWIERDZY, T. 4, KRAKÓW 2009.
Mikulski M., Środulska-Wielgus J., Wielgus K., Pstuś D., Obronność Krakowa w XIX i XX wieku jako element rozwoju miasta [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007.

Kraków w okresie funkcjonowania austriackiej twierdzy – kontekst militarny
Baczkowski M., Galicja a wojsko austriackie 1772-1867, Kraków 2017.
Baczkowski M., Pod czarno-żółtymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy wobec austrowęgierskich struktur militarnych 1868-1914, Kraków 2003.
Bator J., Wojna galicyjska. Działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914-1915, Kraków 2005.
Orman P., Orman K., Wielka wojna na Jurze, Kraków 2008-2017.
Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914-1918, red. e. Glaise VON Horstenau, t. 1-8, Wiedeń 1930-1938. polskie wydanie pierwszego tomu: Ostatnia wojna Austro-Węgier 1914-1918, T. 1/1, oraz T.1/2,  Rok 1914, tłum. M. Niestrawski; red. Rafał Mazur, Oświęcim 2015-2016.
Purchla J., Matecznik polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 1992.
Pałosz J., Ten wspaniały strajk ludzkości... Z dziejów żołnierzy frontu wschodniego Wielkiej Wojny, Kraków 2018.

100 LAT HARCERSTWA
BARAN A.F., WALKA O KSZTAŁT HARCERSTWA W POLSCE (1980-1990), WARSZAWA 2000.
BŁAŻEJEWSKI W., Z DZIEJÓW HARCERSTWA POLSKIEGO (1910-1939), WARSZAWA 1985.
BRONIEWSKI S., CAŁYM ŻYCIEM. SZARE SZEREGI W RELACJI NACZELNIKA, WARSZAWA 1984.
CZOPOWICZ S., KIHAM. ZARYS WYDARZEŃ, WYBÓR DOKUMENTÓW I RELACJI, WARSZAWA 1998.
KAMIŃSKI A., ANDRZEJ MAŁKOWSKI, WARSZAWA 2023.
KWIEK J., ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 1944-1950. POWSTANIE, ROZWÓJ, LIKWIDACJA, TORUŃ 1995.
NEKRASZ W., HARCERZE W BOJACH. PRZYCZYNEK DO UDZIAŁU MŁODZIEŻY POLSKIEJ W WALKACH O NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY W LATACH 1914-1921, CZ. 1 I CZ. 2, WARSZAWA 2011 (REPRINT WYDAŃ).
PERSAK K., ODRODZENIE HARCERSTWA W 1956 R., WARSZAWA 1996.
WIERZBICKI M., HAUSNER W., STO LAT HARCERSTWA, WARSZAWA 2015.

VI. DOJAZD DO MUZEUM
Pociągiem do stacji Kraków Swoszowice, A następnie pieszo wzdłuż ulicy Kolejarzy i Fortecznej (ok. 15 min.)
Autem, które można zaparkować na P+R Kraków Swoszowice PKP lub pod muzeum
Autobusami 155 i 254 do przystanku Swoszowice SKA lub Autobusami 194 i 494 do przystanku Borkowska
Tramwajami 8, 19, 22, 50 do pętli Borek Fałęcki, następnie autobusami 175, 214, 215, 225, 235, 243, 245, 254, 255, 265, 275, 285, 475 do przystanku Kąpielowa, lub 121, 191 do przystanku Zawiszy, oraz 151 do przystanku Borkowska
 
KOMUNIKAT
Regulamin szkoleń przewodnickich dostępny jest na stronie Muzeum Krakowa: https://muzeumkrakowa.pl/regulamin-szkolen-przewodnickich .

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Edukacji: tel. (12) 422-52-12 wew. 12; e-mail: edukacja@muzeumkrakowa.pl lub przewodnicy@muzeumkrakowa.pl

W przypadku, gdy link nie będzie działał w Państwa przeglądarce prosimy o zgłoszenie drogą mailową - przewodnicy@muzeumkrakowa.pl