Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Rejestracja na IX Bieg Pamiętaj z nami 2023 trwa! Szczegóły w zakładce Wydarzenia >> Aktualności.
Strona korzysta z ciasteczek!

Szkolenie przewodników - Rydlówka, marzec 2023 (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - BRAK WOLNYCH MIEJSC)

Muzeum Krakowa zaprasza na szkolenie, które ma na celu przygotowanie uczestników do oprowadzania publiczności po ekspozycji w Rydlówce. Służy poszerzeniu ich wiedzy oraz podniesieniu kompetencji w zakresie pracy z różnymi grupami odbiorców na ekspozycji. Jest również powiązane z obchodzonym obecnie Rokiem Włodzimierza Tetmajera.

REKRUTACJA - Szkolenie przewodników - Rydlówka, marzec 2023

Rekrutacja na szkolenie rozpocznie się 28 lutego o godz. 12.00.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Szkolenie organizowane przez Muzeum Krakowa ma na celu przygotowanie uczestników do oprowadzania publiczności po oddziale Rydlówka. Służy poszerzeniu ich wiedzy oraz podniesieniu kompetencji w zakresie pracy z różnymi grupami odbiorców na ekspozycji. Jest również powiązane z obchodzonym obecnie Rokiem Włodzimierza Tetmajera.
 2. Szkolenie organizowane jest w dwóch wersjach:

PODSTAWOWEJ – z której mają prawo skorzystać przewodnicy miejscy posiadający licencję wydaną przez Wojewódzkie Urzędy Marszałkowskie, Małopolski Urząd Wojewódzki lub Federację Stowarzyszeń Przewodnickich oraz Oddział Krakowski PTTK.
Obejmuje ono:
 • spotkanie organizacyjne i wstęp do opowieści o Rydlówce
 • szkolenie na wystawie stałej z elementami szkolenia metodycznego i BHP
ROZSZERZONEJ –  przeznaczonej dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę, a obowiązkowo dla przewodników nie posiadających żadnej z wyżej wyszczególnionych licencji. Obejmuje ono:
 • spotkanie organizacyjne i wstęp do opowieści o Rydlówce
 • szkolenie na wystawie stałej z elementami szkolenia metodycznego i BHP
 • wykłady tematyczne:
  • Między prawdą a fikcją… O gościach wesela Lucjana Rydla i bohaterach „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego – E. Radecka
  • Wbrew plotce – o przyjaźni Lucjana Rydla i Stanisława Wyspiańskiego – dr J. Zdebska-Schmidt
  • Włodzimierz Tetmajer – bronowicki Gospodarz – dr J. Zdebska-Schmidt/E. Radecka
3. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniach:
 • 14 marca 2023 r., godz. 10.00 – spotkanie organizacyjne i wstęp do opowieści o Rydlówce dla wszystkich grup szkoleniowych, Rydlówka (ul. Tetmajera 28)
 • 14 marca 2023 r., godz. 11.00-14.00 – wykłady w ramach szkolenia rozszerzonego (Rydlówka, ul. Tetmajera 28)
 • 15-17 marca 2023 r., godz. 15.00-17.00 – szkolenia poszczególnych grup na ekspozycji + szkolenie metodyczne z elementami BHP (Uwaga! Każdy kursant zostanie przypisany do jednej grupy:  gr. A – 15 marca, gr. B – 16 marca, gr. C – 17 marca).
4. Po zakończeniu rekrutacji osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, zostaną o tym 
fakcie poinformowane mailowo. Przedstawiony zostanie podział na grupy szkoleniowe. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w kursie przewodnickim, proszone są o uiszczenie opłaty (szczegóły w pkt. III).

II. ZGŁOSZENIA

Aby dokonać zapisu na szkolenie należy w terminie od 28 lutego do 6 marca 2023 r.:

 1. wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://muzeumkrakowa.pl/formularz-szkoleniowy-dla-przewodnikow
  UWAGA! Podany formularz jest nieaktywny (po kliknięciu na niego może pojawić się informacja, że strona nie została odnaleziona). Formularz zostanie włączony dopiero 28 lutego, o godz. 12:00, kiedy rozpocznie się rejestracja na szkolenie. Przed tą godziną rejestracja na szkolenie nie będzie możliwa.
 2. dopiero po uzyskaniu informacji z Działu Edukacji MK o zakwalifikowaniu na szkolenie należy uiścić opłatę manipulacyjną (zob. pkt III)

UWAGA! Automatyczna wiadomość wygenerowana przez formularz o zapisie, nie jest równoznaczna z zakwalifikowaniem się na szkolenie. Dopiero wiadomość e-mail od pracownika Działu Edukacji jest jednoznacznym i ostatecznym potwierdzeniem dostania się na szkolenie. Wyłącznie po otrzymaniu takiej wiadomości będzie można uiścić opłatę manipulacyjną.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Warunkiem przeprowadzenia szkolenia, jest utworzenie grupy liczącej co najmniej 25 osób. Muzeum zastrzega sobie prawo, do zmiany terminu szkoleń oraz możliwości zakończenia rekrutacji przed datą 6 marca 2023 r. w razie dużej liczby zgłoszeń. Rejestracja po tej dacie nie będzie możliwa.

III. OPŁATA ZA SZKOLENIE

Dopiero po otrzymaniu informacji mailowej od pracownika muzeum potwierdzającej zakwalifikowanie do uczestnictwa w kursie, należy uiścić opłatę w wysokości:
 • szkolenie podstawowe – 70 zł
 • szkolenie rozszerzone – 100 zł
Opłaty należy dokonać do 8 marca 2023 r. przelewem na konto MK:
Bank PKO BP SA 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361

W tytule przelewu należy podać:
„Szkolenie przewodników – Rydlówka – Imię i nazwisko kursanta”.
Prosimy o przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres przewodnicy@muzeumkrakowa.pl.

IV. ZAKOŃCZEWNIE SZKOLENIA

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w kursie.

V. WYBRANA LITERATURA

Literatura podstawowa:

 1. Małgorzata Palka, Przewodnik po Rydlówce
 2. Michał Nizabitowski [red.] Rydlówka. Historie nieoczywiste, Kraków 2021
 3. Józef Dużyk, Droga do Bronowic. Opowieść o Lucjanie Rydlu, Warszawa 1968
 4. Wyspiański w oczach współczesnych, red. Leon Płoszewski, T.1., Kraków, 1971
 5. Maria Rydlowa, Lucjan Rydel, [w:] Stanisław Wyspiański, Listy do Lucjana Rydla, dodatek krytyczny, Kraków, 1994
 6. Stanisław Waltoś, Krajobraz „Wesela”, Kraków 2000

Literatura uzupełniająca:
 1. Monika Śliwińska, Panny z „Wesela”, Kraków 2020
 2. Krystyna Zbijewska, Orzeł w kurniku, Kraków 2017
 3. Maria Rydlowa, Plotka i prawda, „Tygodnik Powszechny”, Nr 5 (2795), 2 lutego 2003 http://www.tygodnik.com.pl/numer/279505/rydlowa.html
 4. Katalog wystawy w MHK, Pan wiecznie Młody. Lucjan Rydel w 100-lecie śmierci, Kraków 2018
 5. Jan Michalik, Legenda Pawlikowskiego, w: Teatr w sejmie, Kraków 2009, s. 103 – 129
 6. Ewelina Radecka, Osadzanie chochoła. pomiędzy tradycją ludową a literacką [w:] "Niematerialne dziedzictwo miasta. Muzealizacja, ochrona, edukacja”, wyd. MHK, Kraków 2016, s. 202-212. Publikacja jest dostępna online: http://www.mhk.pl/images/upload/zbiory-galerie/niematerialne-dziedzictwo/ndz_final_PL.pdf
 7. Ewa Partyga, Kościuszko pod Racławicami, czyli chłopi, w: Wiek XIX. Przedstawienia, Warszawa 2016, s. 329 – 403
 8. Halina Cękalska-Zborowska, Wieś w malarstwie i rysunku naszych artystów, 1969, s. 290 – 319
 9. Józef Dużyk, Sława, Panie Włodzmierzu, Kraków 1998 (wydanie drugi poszerzone; w pierwszym wydaniu jeśli kilka błędów!)

KOMUNIKAT

Regulamin szkoleń przewodnickich dostępny jest na stronie Muzeum Krakowa: https://muzeumkrakowa.pl/regulamin-szkolen-przewodnickich.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Edukacji: tel. (12) 422-21-18 wew. 136; e-mail: edukacja@muzeumkrakowa.pl lub przewodnicy@muzeumkrakowa.pl.

Głównym Patronem medialnym Roku Włodzimierza Tetmajera jest Radio TOK FM.