Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Muzeum Krakowa znów otwarte! Zachęcamy do sprawdzania aktualnych godzin funkcjonowania oddziałów. Do zobaczenia!
Strona korzysta z ciasteczek!

Wydawnictwo

Wydawnictwo Muzeum Krakowa zajmuje się przygotowaniem katalogów, folderów, albumów i druków ulotnych towarzyszących wystawom i konferencjom organizowanym przez Muzeum Krakowa.
Wydawnictwo Muzeum Krakowa przygotowuje także publikacje ciągłe: rocznik „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” (od 1974), serię monograficzną Biblioteka Krzysztoforska (od 2005), Katalogi zbiorów Muzeum Krakowa (od 2006), Bibliotekę Ikonograficzną Muzeum Krakowa (od 2011).
Wydawnictwo Muzeum Krakowa publikuje także książki o tematyce krakowskiej niezwiązane ze swoją bieżącą działalnością – np. Rodowód Lajkonika Karoliny Targosz (2019). 
Wydawnictwa te adresowane są do miłośników historii i zabytków Krakowa, środowisk muzealnych, młodzieży szkolnej i studentów. Ich tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące zarówno zbiorów muzealnych, jak i wystaw historycznych i artystycznych Muzeum Krakowa, tak własnych, jak i podejmowanych we współpracy z innymi instytucjami w kraju i za granicą. Autorzy publikacji podejmują zagadnienia z historii politycznej, społecznej i gospodarczej Krakowa oraz historii sztuki. Muzeum współpracuje z wybitnymi historykami i badaczami dziejów Krakowa.

Kolegium Wydawnicze Muzeum Krakowa

Jacek Salwiński (przewodniczący), Marcin Baran (sekretarz), Monika Bednarek, Anna Biedrzycka, Elżbieta Firlet, Ewa Gaczoł, dr Piotr Hapanowicz, prof. Zdzisław Noga, Wacław Passowicz, Joanna Strzyżewska, dr Andrzej Iwo Szoka, Maria Zientara 

Kierownik: Marcin Baran
Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35
tel. 012 619-23-32
e-mail: m.baran@muzeumkrakowa.pl 
redakcja@muzeumkrakowa.pl 

Redaktor Naukowy MHK: Anna Biedrzycka
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-64
e-mail: a.biedrzycka@muzeumkrakowa.pl

Rada Naukowa czasopisma Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

prof. dr hab. Zdzisław Noga (przewodniczący) - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie/ Muzeum Krakowa
dr Antoni Bartosz (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie)
prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
dr Péter Farbaky (Budapesti Történeti Múzeum, Węgry)
dr hab. Jacek Górski (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
prof. dr hab. Dariusz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Piotr Krasny (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Anna Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Jacek Purchla (Uniwersytet Jagielloński / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Volker Rodekamp (Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Niemcy)