Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Muzeum Krakowa znów otwarte! Zachęcamy do sprawdzania aktualnych godzin funkcjonowania oddziałów. Do zobaczenia!
Strona korzysta z ciasteczek!

Zaproszenie do składania ofert najmu lokalu użytkowego w oddziale „Pałac Krzysztofory” w Krakowie

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza Państwa do składania ofert najmu powierzchni użytkowej w oddziale „Pałac Krzysztofory”, mieszczącym się w nowo wyremontowanym skrzydle Pałacu Krzysztofory, jednym z najpiękniejszych i najbardziej okazałych pałaców miejskich w Krakowie, Rynek Główny 35.

Opis oferty najmu lokalu:

 1. Oferta obejmuje najem lokalu o powierzchni użytkowej 44,12 m2, zlokalizowanego w pasażu Pałacu Krzysztofory, z wejściem od strony Rynku Głównego oraz ulicy Szczepańskiej.
 2. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie bistra/kawiarni. Formuła działalności bistra/kawiarni winna korespondować z tematyką wystawy stałej „Kraków od początku do końca”  poświęconej dziejom i dziedzictwu kulturowemu Krakowa poprzez oferowanie produktów tradycyjnych – krakowskich przysmaków słonych i słodkich. Bistro będzie „przystankiem smaków” na trasie wystawy. Obligatoryjnym jest uwzględnienie w menu bistra potraw/produktów tradycyjnych ujętych w Załączniku nr 1 do oferty najmu. Utrzymanie ich w asortymencie będzie warunkiem koniecznym do podjęcia współpracy oraz jej kontynuacji po podpisaniu umowy. Niedotrzymanie tego warunku będzie skutkować rozwiązaniem umowy najmu. Oferowanie produktów innych niż opisane w Załączniku nr 1 będzie możliwe po uzyskaniu zgody Muzeum.
 3. Oferta bistra powinna uwzględniać spożycie produktów w formie przekąsek na miejscu, jak i na wynos oraz sprzedaż wybranych produktów regionalnych w opakowaniach zamkniętych (np. kiszonki, słodycze, konfitury).
 4. W lokalu istnieje możliwość sprzedaży regionalnych produktów alkoholowych typu piwo, wino, likiery i nalewki owocowe, z lokalnych wytwórni rzemieślniczych.
 5. W lokalu nie ma możliwości przygotowania produktów na miejscu. Lokal nie posiada zaplecza magazynowego, dodatkowego pomieszczenia na przygotowanie produktów oraz odrębnego pomieszczenia socjalno-sanitarnego.
 6. Muzeum nie wyraża zgody na transportowanie przez przyszłego najemcę pokarmów oraz napoi ciągami komunikacyjnymi Pałacu Krzysztofory, z wyłączeniem dostaw do bistra/kawiarni realizowanych w ściśle ustalonych godzinach.
 7. W związku z przyłączeniem się Muzeum Historycznego Miasta Krakowa do akcji „Kraków bez plastiku”, niezbędnym jest wyeliminowanie z użytku napojów w plastikowych butelkach, plastikowych talerzy, sztućców, kubków i słomek, plastikowych opakowań na żywność itp.
 8. Lokal zostanie przekazany najemcy wraz z wyposażeniem:
  • zabudowa lady barowej,
  • dwie gabloty chłodnicze,
  • gablota chłodnicza na napoje,
  • chłodziarka podblatowa,
  • dwa zlewozmywaki,
  • kostkarka,
  • separator tłuszczu,
  • stoliki barowe, krzesła barowe, siedziska.
  • Po stronie najemcy będzie pozyskanie wszelkich prawem wymaganych zezwoleń na prowadzenie działalności gastronomicznej.
 9. Działalność w lokalu może być prowadzona do godz. 23:00, jednak nie krócej niż w godzinach udostępnienia wystawy dla osób zwiedzających.
 10. Koszty najmu:
  • miesięczny czynsz najmu powierzchni,
  • miesięczny czynsz najmu wyposażenia,
  • zużycie wody i odprowadzenie nieczystości,
  • energia elektryczna,
  • ogrzewanie c.o,
  • wywóz odpadów komunalnych.
 11. Miesięczny czynsz najmu wyposażenia znajdującego się w lokalu wynosi 1 540 zł netto.
 12. Minimalna stawka czynszu najmu za 1m2  powierzchni wynosi 120 zł netto. Oferty składane poniżej tej kwoty nie będą rozpatrywane.
 13. Czas trwania umowy – umowa na czas oznaczony trzech lat od dnia przekazania lokalu.
 14. Planowana data przekazania lokalu – do dnia 15.06.2021 r.
 15. Planowana data rozpoczęcia działalności od dnia 23.07.2021 r.
 16. Warunkiem złożenia oferty jest prowadzenie działalności gastronomicznej nieprzerwalnie przez okres ostatnich 3 lat. Z uwagi na regionalny charakter bistra/kawiarni zapraszamy do składania ofert najmu szczególnie podmioty działające na terenie Krakowa lub powiatu krakowskiego, o rozpoznawalnej na rynku regionalnym marce.

Oferty najmu lokalu prosimy składać osobiście lub przesłać w formie pisemnej na adres Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 31-156, ul. Pawia 5 (wejście nr V, II piętro)  w terminie do dnia 04.06.2021 r. (data wpływu), oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o składanie ofert w kopercie z dopiskiem „Oferta bistro oddział Pałac Krzysztofory”

Oferty powinny zawierać:

 1. Dane oferenta – pełna nazwa, adres siedziby, NIP/Regon, dane kontaktowe.
 2. Potwierdzenie prowadzenia działalności gastronomicznej przez okres minimum 3 lat (np. wypis z KRS, CEIDG)
 3. Krótki opis prowadzonej przez oferenta działalności.
 4. Podpisane przez oferenta oświadczenie ujęte w Załączniku nr 1 do oferty najmu. 
 5. Deklarowaną wysokość miesięcznego czynszu najmu netto z podaniem stawki czynszu za 1 m2 powierzchni (netto, w PLN).

Serdecznie zapraszamy do osobistego obejrzenia powierzchni przeznaczonej do wynajęcia.

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Sprzedaży i Pozyskiwania Funduszy, tel. (12) 6192316, 509924055 lub email: fundusze@muzeumkrakowa.pl

Załączniki