Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Dział Sprzedaży i Pozyskiwania Funduszy

Kierownik

Joanna Bogusz
ul. Jagiellońska 4, 31-010 Kraków
tel. (12) 619-23-16, 573 332 819
e-mail: fundusze@muzeumkrakowa.pl

Sekcja Pozyskiwania Funduszy

ul. Jagiellońska 4, 31-010 Kraków
tel. (12) 619-23-16
e-mail: fundusze@muzeumkrakowa.pl 

Sekcja Pozyskiwania Funduszy zajmuje się:
  • działaniem mającym na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność Muzeum zarówno z funduszy samorządowych, państwowych i unijnych, jak i  od partnerów prywatnych oraz  biznesowych oraz utrzymuje trwałe relacje ze sponsorami;
  • opracowywaniem wniosków aplikacyjnych do programów ministerialnych oraz innych dostępnych funduszy zewnętrznych z wszelkimi aktualizacjami, kontaktami z instytucjami zarządzającymi
  • sprawami związanymi z najmem (długo- i krótkoterminowym) powierzchni udostępnianych przez Muzeum w celach komercyjnych, w tym: przygotowaniem oferty najmu i ustalaniem warunków umów oraz nadzorem nad ich realizacją
  • sprawami związanych z tytułami prawnymi do obiektów i lokali użytkowanych przez Muzeum.

Sekcja Sprzedaży

sklep@muzeumkrakowa.pl 
repro@muzeumkrakowa.pl 

ul. Jagiellońska 4, 31- 010 Kraków
tel. (12) 619-23-52

Sekcja  Sprzedaży zajmuje się:

  • udostępnianiem wizerunków (skany, zdjęcia cyfrowe) obiektów muzealnych  osobom fizycznym, instytucjom, wydawnictwom, uczelniom i innym podmiotom do celów naukowych, badawczych, edukacyjnych jak i  do celów komercyjnych;
  • prowadzi sprzedaż wydawnictw muzealnych oraz obcych, towarów handlowych w sklepie internetowym oraz punktach kasowych oddziałów;
  • koordynuje dystrybucję wydawnictw własnych i towarów handlowych u kontrahentów zewnętrznych;
  • współpracuje z podmiotami prowadzącymi sklepy na terenie w tym: przygotowanie umowy sprzedaży, ustalenie warunków i nadzorem nad ich realizacją