Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

List otwarty w sprawie KL Plaszow

Publikujemy list otwarty skierowany do władz miasta, wyrażający poparcie dla działań na rzecz upamiętnienia ofiar byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Plaszow w Krakowie.

Sygnatariusze listu jednocześnie stanowczo sprzeciwiają się próbom podważenia tych działań oraz pojawiającym się w przestrzeni publicznej insynuacjom, jakoby proces upamiętnienia, prowadzony wspólnie przez Miasto Kraków oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mógł prowadzić do ujawnienia postaw antysemickich.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu, dostępnego na stronie Muzeum KL Plaszow.