Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Nagroda Zygmunta Glogera dla Rydlówki

Czarno-biała grafika. Logo nagrody

Informacja na temat nagrody dla Rydlówki!

Z przyjemnością informujemy, że Jury XXXI edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera przyznało Nagrodę III Stopnia Rydlówce, oddziałowi Muzeum Krakowa.

Z przyjemnością informujemy, że Jury XXXI edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera przyznało Nagrodę III Stopnia Rydlówce, oddziałowi Muzeum Krakowa, za działalność edukacyjną i popularyzatorską zakorzenioną w lokalnej tradycji. Nagrody i medale wręczono 25 września 2020 w Łomży, a podczas uroczystości organizatorzy konkursu podkreślali, że wszyscy wyróżnieni podążają drogą wytyczoną przez Oskara Kolberga i Zygmunta Glogera.
Od 1983 roku łomżyńskie Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” organizuje Konkurs im. Zygmunta Glogera. Nagroda i medal przyznawane są za szczególne osiągnięcia w badaniu, ochronie i rozwoju kultury. Kapitule konkursu przewodniczył do roku 2015 prof. Janusz Tazbir, a obecnie prof. Henryk Samsonowicz.
W tym roku nagrodzono:
NAGRODA I STOPNIA
prof. dr hab. Andrzej Jakubiak z Warszawy
NAGRODA II STOPNIA
dr Marek Łuczak ze Szczecina
NAGRODA III STOPNIA
dr Artur Gaweł z Wasilkowa
Rydlówka, filia Muzeum Krakowa
WYRÓŻNIENIA:
Maria Danielska z Katowic
dr Barbara Ogrodowska z Piastowa
Piotr Brysacz z Kielc
W latach ubiegłych laureatami nagrody byli m.in.: prof. Jan Miodek, Julian Krzyżanowski, Anna Kutrzeba-Pojnarowa, Czesław Hernas, Jadwiga Klimaszewska, Roman Reinfuss, Jacek Kolbuszewski, Dorota Simonides, Roch Sulima, Andrzej Strumiłło, Piotr Eberhardt, a także liczne grono pasjonatów i kontynuatorów dzieła Glogera w swoich „małych ojczyznach”.
Nagrody funduje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Czarno-biała grafika. Logo nagrody