Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Zobacz i usłysz Kraków, czyli muzeum naprawdę dla wszystkich

Kolorowe zdjęcie przedstawiające fragment ekspozycji w oddziale

Wystawa Kraków – czas okupacji 1939–1945 w oddziale Fabryka Schindlera jest dostępna dla widzów niewidomych i niesłyszących.

Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, a także pierwsza próba stworzenia udogodnień dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu do wystawy narracyjnej w Krakowie.

Wystawa Kraków – czas okupacji 1939–1945 w oddziale Fabryka Schindlera jest dostępna dla widzów niewidomych i niesłyszących. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, a także pierwsza próba stworzenia udogodnień dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu do wystawy narracyjnej w Krakowie.
Premiera udostępnionej ekspozycji odbyła się 26 listopada 2013 roku o godzinie 17.00 w Fabryce Schindlera. Trasa zwiedzania dla niewidomych i niedowidzących została udostępniona poprzez audiodeskrypcję w formie plików mp3, które można pobrać ze strony internetowej na telefon lub odtwarzacz mp3. Każdy z audiodeskrypcyjnych tekstów składa się z dwóch części – opisu sali lub konkretnego eksponatu oraz opisu merytorycznego prezentowanego na wystawie zagadnienia.  Podczas zwiedzania wystawy osoby niedowidzące i niewidome będą mogły również skorzystać z materiałów tyflograficznych, czyli wypukłych modeli ułatwiających odtworzenie w wyobraźni wybranych elementów ekspozycji.
Dla osób niesłyszących i niedosłyszących Muzeum przygotowało wideo tłumaczenia (na język migowy) oraz napisy do wybranych prezentacji multimedialnych i filmów, a także opracowało przewodnik po dźwiękach wystawy, które tworzą jej integralną część, a bez których jej odbiór jest niepełny.
Ekspozycja w Fabryce Schindlera okazała się przestrzenią niezwykle wymagającą, trudną do przełożenia na język audiodeskrypcji. Autorzy nie opisali jedynie pojedynczych eksponatów i artefaktów. Stworzyli nową narracyjną trasę muzealną, starając się oddać w jak najpełniejszy sposób przestrzeń wystawienniczo-scenograficzną, która nie tylko opowiada o okupowanym mieście lecz również w bardzo silny sposób poprzez obraz i dźwięk oddziałuje na emocje widzów.  Często wydaje nam się, że wzrok jest jedynym i najważniejszym zmysłem niezbędnym w odbiorze otaczającego świata. Jednak słuchając audiodeskrypcji można odkryć jak wiele umyka nam przez pobieżne oglądanie naszego otoczenia. Dlatego zapraszamy do korzystania z tekstów AD nie tylko osoby z niepełnosprawnością wzroku, ale każdego.
Udostępnienie wystawy zostało wykonane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier i Fundacją Dzieciom Zdążyć z Pomocą w ramach projektu Muzeum „Poza Ciszą i Ciemnością” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Taki sposób udostępnienia wystawy w Fabryce Schindlera wpisuje Muzeum Historyczne w światową tendencję, która ma na celu umożliwienie jak najpełniejszego uczestnictwa w kulturze osobom z różnymi dysfunkcjami. MHK od kilku lat prowadzi zajęcia z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu w ramach programu edukacyjnego „Muzeomania”. Ta oferta jest wciąż rozbudowywana, wzbogacana i udoskonalana. Od 2013 roku wychodzimy też poza mury naszej instytucji poprzez organizację zajęć plenerowych w ramach programu "Kraków naprawdę dla wszystkich", kierując się przekonaniem, że obszarem naszych działań jako muzeum miejskiego są nie tylko wystawy czasowe i stałe ale przestrzeń całego miasta, jego historia oraz założenie urbanistyczno-architektoniczne. W spotkaniach uczestniczą zarówno osoby niepełnosprawne jak i sprawne, wspólnie poznając historię i zabytki miasta oraz ucząc się nawzajem wzajemnej komunikacji. Udostępnienie ekspozycji w Fabryce Schindlera jest kolejnym, naturalnym krokiem podjętym z myślą o oddawaniu kultury osobom z dysfunkcją sensoryczną.
Kolorowe zdjęcie przedstawiające fragment ekspozycji w oddziale

Пов&#039язані філії