Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Teatralia Stanisława Wyspiańskiego

Małgorzata Palka, Agnieszka Kowalska

Інформація

місце видання
Kraków
рік видання:
2011
кількість сторінок
302
формат:
17 cm x 24 cm
ілюстрації:
czarno-białe

Katalog gromadzi informacje o zachowanych w zbiorach MHK teatraliach będących pamiątkami po scenicznej działalności Wyspiańskiego

Teatralia Stanisława Wyspiańskiego w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa stanowią, obok zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, najliczniejszą i najcenniejszą tego typu kolekcję muzealną w Polsce.

Katalog składa się XI rozdziałów. Każdy z rozdziałów poświęcony jest w całości jednemu dziełu inscenizacyjnemu Wyspiańskiego, a ich kolejność wyznacza chronologia powstania poszczególnych dzieł. Rozdziały te składają się z wstępu wprowadzającego w teatralną tematykę omawianego dzieła scenicznego oraz z not katalogowych zachowanych obiektów. Rozdział XI Varia poświęcony został pracom niedającym się jednoznacznie sklasyfikować.


Spis treści/Contents

Małgorzata Palka: Teatralny Wyspiański/ Wyspiański's Theatre
Małgorzata Palka: 1 Legenda I/ Legend, Part 1
Agnieszka Kowalska: II Epilog i Apoteoza/ Epilogue and Apotheosis
Agnieszka Kowalska: III Warszawianka/ Varsovian Anthem
Małgorzata Palka: IV Wesele/ The Wedding
Małgorzata Palka: V Dziady Adama Mickiewicza/ Adam Mickiewicz's Forefather's Eve
Małgorzata Palka: VI Bolesław Śmiały/ Boleslaw II the Bold
Agnieszka Kowalska: VII Wyzwolenie/ Liberation
Agnieszka Kowalska: VIII Protesilas i Laodania/ Protesilas and Laodamia
Małgorzata Palka: IX Legenda II/ Legend, Part II
Agnieszka Kowalska: X Noc listopadowa/ November Night
Małgorzata Palka: XI Varia/ Varia
Wybrana bibliografia/ Selected Bibliography
Summary/ Streszczenie
Krzysztof Zięba: Indeks osobowy/ Name Index

Інформація

місце видання
Kraków
рік видання:
2011
кількість сторінок
302
формат:
17 cm x 24 cm
ілюстрації:
czarno-białe