Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Zbiory
Zgodnie z zaleceniami rządowymi informujemy, że od dnia 20 marca 2021 r. wszystkie oddziały Muzeum Krakowa są zamknięte. Nie ustajemy jednak opowiadać Państwu o Krakowie, zapraszamy na naszą stronę internetową oraz media społecznościowe. Mamy nadzieję, że już wkrótce zobaczymy się znowu w naszych oddziałach.
Strona korzysta z ciasteczek!

Zbiory

Muzeum Krakowa może poszczycić się bogatymi i intersującymi zbiorami! 
Część z nich została zdigitalizowana i mogą obejrzeć je Państwo w naszym osobnym serwisie, jakim jest Cyfrowy Thesaurus!
http://ct.mhk.pl/wps/portal/ 

CENNIK

za udostępnienie przez Muzeum obiektu z tytułu udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania:

1.      Udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w celach niekomercyjnych o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym:

a)      w przypadku, w którym Muzeum posiada kopię (reprodukcję) cyfrową obiektu i udostępnienie dotyczy posiadanej przez muzeum formy, zaś:
- jednorazowe udostępnienie do 10 sztuk kopii (reprodukcji) cyfrowych obiektu – jest bezpłatne,
- jednorazowe udostępnienie przekracza wskazaną powyżej liczbę sztuk kopii (reprodukcji) cyfrowych obiektów – opłata za udostępnienie wynosi 5,00 zł brutto za każdą dodatkową sztukę kopii (reprodukcji) cyfrowej obiektu;
  b)     w przypadku, w którym Muzeum nie posiada kopii (reprodukcji) cyfrowej obiektu, zaś:
  - udostępnienie ma nastąpić w formie skanu obiektu – opłata za udostępnienie 1 sztuki skanu obiektu wynosi 10,00 zł  brutto,
  - udostępnienie ma nastąpić w formie fotografii cyfrowej obiektu – opłata za udostępnienie 1 sztuki fotografii obiektu wynosi 20,00 zł brutto,
  - w przypadku, w którym przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (tzw. wniosek nietypowy) – opłata za udostępnienie obliczona zostanie indywidualnie;

  2.      Udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w celach innych niż określone w pkt. 1:

  a)      w przypadku, w którym:
  - udostępnienie ma nastąpić w formie skanu obiektu – opłata za udostępnienie 1 sztuki skanu wynosi 20,00 zł brutto, ale nie więcej niż 118,00 zł brutto za jedno udostępnienie,
  - udostępnienie ma nastąpić w formie fotografii cyfrowej obiektu – opłata za udostępnienie jednej sztuki fotografii cyfrowej obiektu wynosi 40,00 zł brutto, ale nie więcej niż 118,00 zł brutto za jedno udostępnienie,

  b)     w przypadku, w którym przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (tzw. wniosek nietypowy) – opłata za udostępnienie obliczona zostanie indywidualnie.

  3.      Muzeum udostępnia kopie (reprodukcje) cyfrowe obiektów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego należącego do Muzeum. Jednorazowe udostępnienie obejmuje udostępnienie nie więcej niż 10 sztuk skanów bądź fotografii.

  4.      Wskazany w pkt 1 i 2 cennik dotyczy udostępnienia informacji sektora publicznego
  za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

  Podmiot wnoszący o udostępnienie składa zamówienie w formie pisemnej bądź na podany
  na stronie internetowej muzeum adres e-mail podając przedmiot i formę udostępnienia oraz sposób kontaktu. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zamówienia Muzeum przekazuje wnoszącemu informację o warunkach udostępnienia.

  Kontakt w sprawie udostępniania: repro@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 61-92-352

  CENNIK

  za udostępnienie przez Muzeum kopii (reprodukcji) cyfrowej obiektów, niepodlegających udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego:

  a)      jeśli udostępnienie ma nastąpić w formie skanu obiektu – opłata za jednorazowe udostępnienie 1 sztuki skanu wynosi 20,00 zł brutto,

  b)     jeśli udostępnienie ma nastąpić w formie fotografii cyfrowej obiektu – opłata
  za jednorazowe udostępnienie jednej sztuki fotografii cyfrowej obiektu wynosi 40,00 zł brutto.

  Od cen ustalonych w cenniku za udostępnianie kopii (reprodukcji), mogą zostać udzielone zniżki do maksymalnej wysokości 50% wartości kwot ustalonych lub zwolnienie z opłat.
  Decyzję w sprawie zniżek z opłat podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoba upoważniona,
  zaś decyzję w sprawie zwolnienia z opłat podejmuje wyłącznie Dyrektor Muzeum.

   
  Kontakt w sprawie udostępniania: repro@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 61-92-352

  Kolekcja obrazów rodziny Szarskich

  Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  wzbogaciło swoje zbiory o kolekcję dziewięciu obrazów rodziny Szarskich  malowanych przez znanych krakowskich malarzy z przełomu XIX i XX wieku. Wśród nich znajduje się osiem portretów członków rodziny oraz obraz przedstawiający „Szarą Kamienicę” – siedzibę rodu przy Rynku Głównym 6 w Krakowie.  Obrazy należały do kolejnych pokoleń rodziny, a od 1985 roku były depozytem złożonym przez Jana Szarskiego w Muzeum Historycznym Miasta  Krakowa.

  Biblioteka i archwium

  Drukarstwo i introligatorstwo

  Fotografia

  Kolekcja fotografii krakowskiej w naszych zbiorach, jest cennym źródłem ikonograficznym do badań nad historią miasta. Dawne zdjęcia ukazują Kraków zmieniający dość często swe oblicze, utrwalają wydarzenia tworzące jego historię, przybliżają nam życie mieszkańców. Fotografie te są dziełem zarówno fotografów profesjonalnych, jak i amatorów.
  Do cymeliów w naszym zbiorze możemy zaliczyć dagerotypy, pochodzące z lat 40. i 50. XIX w. Posiadamy ich wprawdzie niewiele ale są to przykłady najstarszej techniki fotograficznej i dlatego są dla nas tak cenne.

  Grafika

  Kolekcja grafiki obejmuje blisko 4 tys. grafik, rysunków i akwarel. Nadrzędnym celem gromadzenia stale powiększanego zbioru jest dokumentacja obrazu miasta i jego przemian w obrębie poszczególnych budowli i ich zespołów oraz w jego układzie przestrzennym. Kolekcja zawiera cenny, w wielu przypadkach unikatowy materiał ikonograficzny dotyczący Krakowa i jego okolic.

  Harcerstwo

  Kolekcja Harcerska – najmłodsza kolekcja w zbiorach Muzeum – powstała w 1991 r., dzięki staraniom krakowskich organizacji i środowisk harcerskich. Obejmuje tereny przedwojennych Chorągwi ZHP: krakowskiej i lwowskiej, gromadząc eksponaty pochodzące od 1910 r. do czasów współczesnych.
  Kolekcja, licząca obecnie ok. 5 tys. pozycji, głównie z darów i przekazów, dzieli się na dwie części: muzealia i materiały archiwalno-biblioteczne.

  II Wojna Światowa

  W zbiorach Muzeum  znajdują się obiekty, fotografie i dokumenty stanowiące cenne źródło wiedzy o czasach okupacji niemieckiej w Krakowie w latach 1939–1945.

  Judaika

  Trzon kolekcji gromadzonej od 1958 r. stanowią zabytki z zakresu żydowskiej religii, obyczaju i folkloru, używane niegdyś w bożnicach i domach w trakcie rozmaitych uroczystości i obrzędów towarzyszących życiu publicznemu, rodzinnemu i prywatnemu. Drugą pod względem ważności częścią kolekcji są obiekty malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii i karty pocztowe. Marginalne znaczenie mają jak dotąd zabytki z zakresu historii, cenne druki i rękopisy oraz archiwalia.
  Najcenniejszymi i najefektowniejszymi eksponatami są przedmioty z wyposażenia synagog: tkaniny służące do zasłaniania szafy ołtarzowej, ozdoby Tory i świeczniki synagogalne. Zasłona (parochet) i wieńczący ją lambrekin (kaporet) były nieodzownymi elementami rytualnej dekoracji arki.

  Malarstwo

  Zbiory malarstwa obejmują liczą kilka tysięcy dzieł. Wyróżniamy dwie znaczące kolekcje, czyli malarstwo portretowe i widoki miasta, które powstały w okresie od końca XVIII do XX w.
  Znane są prace Michała Stachowicza, który z zacięciem dokumentalisty rejestrował wydarzenia historyczne, jak wielokrotnie powtarzana Przysięga Kościuszki na Rynku krakowskim czy Uroczysty pochód w Rynku krakowskim w dniu składania homagium ks. K. Auerspergowi (1796). Tło przedstawionych wydarzeń historycznych stanowią szczegółowo odwzorowane realia i architektura ówczesnego Krakowa.

  Militaria

  Kolekcja militariów, jedna z ważniejszych w Muzeum, to bogaty i zróżnicowany zbiór, liczący ponad 1400 eksponatów o dużej wartości artystycznej i historycznej. Składają się na nią okazy uzbrojenia polskiego i zachodnioeuropejskiego, o dużych walorach ekspozycyjnych, reprezentujące szereg rodzajów i typów, poczynając od średniowiecza po schyłek czasów nowożytnych. Uzupełniają je militaria, stanowiące wyposażenie formacji militarnych i oddziałów wojskowych związanych z Krakowem z czasów powstań narodowych, Legionów Piłsudskiego, I wojny światowej oraz broń z okresu konspiracji i walki zbrojnej w czasie II wojny światowej.

  Numizmaty

  Kolekcja monet i medali liczy ponad 3070 pozycji inwentarzowych. Podstawowy i najcenniejszy trzon kolekcji jest ściśle związany z krakowskim zwyczajem składania różnych pamiątek i numizmatów w miedzianej, złoconej gałce, wieńczącej szczyt hełmu wieży ratusza miejskiego, oraz obowiązkiem ofiarowania cennych darów na rzecz cechu, przez uczniów "wyzwalających się" na czeladników - w tym monet i medali.

  Pamiątki patriotyczne

  Zbiór pamiątek patriotycznych zawiera przedmioty związane z powstaniem kościuszkowskim, listopadowym, styczniowym, okresem manifestacji patriotycznych przed powstaniem styczniowym, rewolucją krakowską, powstaniem Legionów Polskich i Naczelnego Komitetu Narodowego, a także pamiątki, przypominające rocznice ważnych wydarzeń historycznych, społecznych i politycznych.

  Rzemiosło

  Zabytki rzemiosła artystycznego zgromadzone SA w Dziale Historii i Sztuki Krakowa Nowożytnego. Są to przedmioty pełniące funkcję użytkową, a  często także dekoracyjną. Duża część zbioru, stanowiąca bazę kolekcji, to obiekty przekazane do Muzeum Historycznego z Archiwum Akt Dawnych Miasta Krakowa, na początku lat 50-tych XX w. Zgodnie z profilem Archiwum, które gromadziło pamiątki związane z historią Krakowa, są to przedmioty ofiarowane przez cechy rzemieślników krakowskich, a także instytucje miejskie. Kolekcja jest stale uzupełniana.
  Zbiory rzemiosła artystycznego można podzielić na grupy według techniki wykonania:

  Rzemiosło średniowieczne

  Zbiory Rzemiosła Średniowiecznego to najstarsze zabytki w bogatym zasobie muzealnym, pozyskane w większości z końcem XIX i na początku XX wieku, w pierwszych latach funkcjonowania Muzeum przy Archiwum Aktów Dawnych.
  Tworzą wprawdzie nieliczny, niemniej ciekawy i zróżnicowany zespół, obrazujący kulturę materialną i życie codzienne dawnych mieszkańców miasta. Składają się na niego zarówno wyroby ceramiczne i metalowe, odnalezione w trakcie prac remontowych i wykopaliskowych, prowadzonych na terenie Krakowa i Małopolski, jak i zabytki rzemiosła artystycznego, pochodzące z przekazu krakowskich cechów

  Sztuka współczesna

  Trzon kolekcji sztuki współczesnej w Muzeum Historycznym stanowi zbiór obrazów, grafik i rysunków. Zgromadzone prace reprezentują najbardziej typowe tendencje we współczesnej sztuce krakowskiej ostatniego ćwierćwiecza. Pewna ich część powstała w latach 80. i 90. XX w. Niemal wszystkie pochodzące z ostatniego ćwierćwiecza dzieła pozyskane zostały do zbiorów w formie darów artystów, po zakończeniu wystaw urządzanych głównie w Wieży Ratuszowej i w Kamienicy Hipolitów. Autorami prac są najwybitniejsi krakowscy artyści, najczęściej profesorowie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
  Nurt pokolorystyczny w różnych odmianach reprezentują dzieła takich znanych twórców, jak m.in.: Jan Szancenbach, Hanna Rudzka-Cybisowa, Stanisław Batruch, Zbysław Maciejewski, Paweł Taranczewski, Ewa Kutermak-Madej i Leszek Misiak.
  Nurt metaforyczny udokumentowany jest m.in. przez prace: Danuty Leszczyńskiej-Kluzy, Janiny Kraupe-Świderskiej, Danuty Urbanowicz, Joanny Jakowlew-Stożek, Leszka Dutki, Krzysztofa Kiwerskiego, Romualda Oramusa, Allana Rzepki, Joanny Kaiser i Iwony Siwek-Front.

  Zabytki cechowe

  Kolekcja zabytków cechowych jest najstarszą częścią muzealnego zasobu i dała początek dzisiejszym zbiorom. Pierwsze obiekty trafiły do naszego muzeum jako dary, w latach 1899-1924, i pozwoliły na gruntowne poznanie zarówno umiejętności rzemieślniczych, jak również ciekawych zwyczajów i obyczajów tej znaczącej zarówno liczbowo, jak i ekonomicznie grupy społeczności miejskiej. Ośrodkiem życia cechowego była gospoda, miejsce stałych spotkań, gdzie omawiano sprawy bieżące i rozsądzano spory. Przechowywano w niej cały zespół przedmiotów potrzebnych w urzędowaniu. Tu odbywały się obrzędy wyzwolin uczniów na czeladników, przyjęcia, podejmowanie wędrownych czeladników zatrzymujących się w mieście. W gospodzie omawiano wspólne sprawy, śpiewano, grano w kości czy karty. Zebraniu przewodniczył starszy cechu. Wyróżniał się on zawieszeniem cechowym, umieszczonym na piersi w formie ozdobnego kartusza z godłem cechu oraz buzdyganem, wzorowanym pod względem formy na buzdyganach wojskowych. W tej grupie pamiątek zachowało się zawieszenie cechu złotników z pocz. XVII w., wykonane z mosiądzu, miedzi pozłacanej, emaliowane i wysadzane szlachetnymi kamieniami, posiadające kształt poczwórnej kokardki z rozetką po środku, zwieńczonej koroną. Znakami dostojeństwa starszego cechu były również berełka, laski oraz pierścienie. Zachwyca precyzją wykonania złoty pierścień cechu złotników pochodzący z 1538 r. emaliowany, ozdobiony dwoma hermami pośrodku których osadzono chryzolit. Klejnot ten powstał prawdopodobnie w pracowni złotnika krakowskiego Ludwika.

  Zegary

  Zbiór zegarów powstał, dzięki pozyskaniu w 1973 r. , kolekcji znanego krakowskiego kolekcjonera, Władysława Miodońskiego (1898–1972), który gromadził zegary przez pół wieku i w ciągu tego czasu zebrał ich 198. Nie mając fachowego przygotowania w rozpoznawaniu, kierował się własnym wyczuciem estetycznym.  Uroda obudowy była głównym kryterium tworzenia kolekcji.

  Szopki krakowskie

  Szopka krakowska to smukła, wielopoziomowa, wieżowa i bogato zdobiona konstrukcja, zrobiona z lekkich, nietrwałych materiałów. Charakteryzuje się ona, zwłaszcza obecnie, nagromadzeniem zminiaturyzowanych elementów zabytkowej architektury Krakowa, fantazyjnie przetworzonych i połączonych. Szopka ma służyć za godne miejsce przedstawienia wielkiej tajemnicy Narodzin Syna Bożego. Powstała w XIX-wiecznym Krakowie, daleko odbiega od wszystkiego, co stworzyła w tej dziedzinie nie tylko Europa, ale i cały świat.

  Szopkarstwo krakowskie

  Szopkarstwo krakowskie jest niepowtarzalną i wyjątkową miejską tradycją. Istotą jej trwania od dziesięcioleci jest chęć podtrzymywania przez twórców ich lokalnej tożsamości – w rodzinie Malików już od kilku pokoleń – i kontynuowania w poczuciu związku z przeszłością. Wśród najbardziej aktywnych twórców są – ojciec i syn Gillertowie, potomkowie cenionego w sztuce szopkarstwa Stanisława Paczyńskiego córka Lucyna Paczyńska i wnuk Dariusz Czyż, jak również  synowie uzdolnionego Witolda Głucha – Jacek i Marek, a Marzena Krawczyk i Emilia Krawczyk są przedstawicielkami trzeciego i czwartego pokolenia w rodzinie Mariana Dłużniewskiego.

  Pochód Lajkonika

  Lajkonik i jego orszak od lat przemierzają przy dźwięku krakowskich melodii niezmienioną trasę. Pochód przygotowuje się w Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i wyrusza w trasę zaczynając od siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Senatorskiej 1 kierując się do Rynku Głównego. Po drodze Lajkonik odwiedza kupców na placu Na Stawach i zbiera do koszyka drobne pieniądze jako haracz. Następnie składa wizytę siostrom Norbertankom, gdzie w pobliżu klasztoru rozegrała się legendarna bitwa flisaków z Tatarami. Następnie pochód kieruje się ulicami Kościuszki i Zwierzyniecką − Lajkonik odwiedza tam sklepy, uderza przechodniów buławą i zbiera haracz. Na skrzyżowaniu przy filharmonii wykonywany jest przez Lajkonika taniec z chorągwią. Pochód zmierza ulicami Franciszkańską i Grodzą w kierunku Rynku Głównego, gdzie na scenie przy Wieży Ratuszowej Lajkonik z prezydentem miasta wznosi toast za pomyślność krakowian. Na koniec Lajkonik wykonuje taniec zwany urbem salutare – pokłon miastu.