Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Zbiory

Pod opieką Muzeum Nowej Huty znajdują się różnorodne zbiory związane zarówno z historią dzielnicy, jak i z okresem PRL-u. W przeważającej mierze są to fotografie, autorstwa m.in. Stanisława Gawlińskiego, Henryka Hermanowicza, Roberta Kosieradzkiego i Janusza Podleckiego, obrazujące życie codzienne minionych dekad oraz istotne wydarzenia i miejsca.

Wśród muzealiów znajdują się też dzieła sztuki: obrazy Jacka Sroki, rzeźby Krystyny i Jerzego Nowakowskich, a także grafiki Leszka Sobockiego.

Oddział opiekuje się również artefaktami związanymi z działalnością opozycji antykomunistycznej. Do tego grona należą m.in.: fragment urządzenia z Walcowni Zgniatacz z podpisami działaczy opozycyjnych, przedmioty „solidarnościowe”, druki ulotne, wydawnictwa drugiego obiegu, oryginalne plansze komiksu „1478 dni Nowej Huty” z 1985 r., autorstwa Mariana Stachniuka i Piotra Warischa. Komiks opisuje najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w Nowej Hucie w latach 1981-1985.

Muzeum Nowej Huty gromadzi też przedmioty związane z funkcjonowaniem Huty im. Lenina – dysponuje np. pochodzącymi stamtąd szafkami pracowniczymi, stołem roboczym, zegarem do odbijania czasu pracy, ubraniami hutniczymi.

Pod nowohucką opieką jest też bogata i różnorodna kolekcja przedmiotów codziennego użytku, pochodzących z okresu PRL – w tym gronie można znaleźć m.in.: rzutnik „Ania”, gramofon Bambino, maszynę do szycia Łucznik, aparat fotograficzny Smiena, syfon, bańkę na mleko, prodiż. Pośród zbiorów są również artefakty z zakresu wzornictwa przemysłowego, np.: meblościanka Kowalskich, serwis kawowy Julita, fotele wypoczynkowe z bordowym obiciem charakterystyczne dla twórczości po odwilży 1956 roku.

Kolekcje muzealne systematycznie poszerzają się o kolejne artefakty. Zespół Muzeum Nowej Huty rozbudowuje także zasoby historii mówionej. Gromadzone relacje świadków historii znajdują swoje miejsce w narracji wystaw oraz są elementem zajęć edukacyjnych w oddziale.