Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Zbiory
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Zbiory

Muzeum Krakowa może poszczycić się bogatymi i intersującymi zbiorami! 
Część z nich została zdigitalizowana i mogą obejrzeć je Państwo w naszym osobnym serwisie, jakim jest Cyfrowy Thesaurus!

Udostępnianie reprodukcji

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem za udostępnianie zasobów Muzeum Krakowa.

Biblioteka i archiwum

Muzeum Krakowa posiada bogaty zbiór biblioteczny oraz archiwaliów.

Drukarstwo i introligatorstwo

Muzeum zgromadziło ok. 3 tys., przedmiotów związanych z Jahodą i jego zakładem z lat 1887–1947, m.in. maszyny drukarskie i  introligatorskie z XIX i XX w. W kolekcji znajduje się też zestaw unikatowych narzędzi i materiałów introligatorskich z XIX i początku XX w., takich jak: tłoki do złocenia ręcznego, ozdobniki rolkowe, mieszek skórzany do czyszczenia kaszt, agaty do polerowania złoceń, rozcieracz do farby drukarskiej, liniak, filet – narzędzie do wypalania, aparat do ręcznego składania liter, ręczne wałki do nakładania farby, komplety matryc oraz ozdobników mosiężnych. Są też kamienie litograficzne, tłoki i sztance introligatorskie oraz regały drukarskie wraz z kasztami i czcionkami.

Fotografia

Kolekcja fotografii krakowskiej w naszych zbiorach, jest cennym źródłem ikonograficznym do badań nad historią miasta. Dawne zdjęcia ukazują Kraków zmieniający dość często swe oblicze, utrwalają wydarzenia tworzące jego historię, przybliżają nam życie mieszkańców. Fotografie te są dziełem zarówno fotografów profesjonalnych, jak i amatorów.
Do cymeliów w naszym zbiorze możemy zaliczyć dagerotypy, pochodzące z lat 40. i 50. XIX w. Posiadamy ich wprawdzie niewiele ale są to przykłady najstarszej techniki fotograficznej i dlatego są dla nas tak cenne.

Grafika

Kolekcja grafiki obejmuje blisko 4 tys. grafik, rysunków i akwarel. Nadrzędnym celem gromadzenia stale powiększanego zbioru jest dokumentacja obrazu miasta i jego przemian w obrębie poszczególnych budowli i ich zespołów oraz w jego układzie przestrzennym. Kolekcja zawiera cenny, w wielu przypadkach unikatowy materiał ikonograficzny dotyczący Krakowa i jego okolic.

Harcerstwo

Kolekcja Harcerska – najmłodsza kolekcja w zbiorach Muzeum – powstała w 1991 r., dzięki staraniom krakowskich organizacji i środowisk harcerskich. Obejmuje tereny przedwojennych Chorągwi ZHP: krakowskiej i lwowskiej, gromadząc eksponaty pochodzące od 1910 r. do czasów współczesnych.
Kolekcja, licząca obecnie ok. 5 tys. pozycji, głównie z darów i przekazów, dzieli się na dwie części: muzealia i materiały archiwalno-biblioteczne.

II Wojna Światowa

W zbiorach Muzeum  znajdują się obiekty, fotografie i dokumenty stanowiące cenne źródło wiedzy o czasach okupacji niemieckiej w Krakowie w latach 1939–1945.

Judaika

Trzon kolekcji gromadzonej od 1958 r. stanowią zabytki z zakresu żydowskiej religii, obyczaju i folkloru, używane niegdyś w bożnicach i domach w trakcie rozmaitych uroczystości i obrzędów towarzyszących życiu publicznemu, rodzinnemu i prywatnemu. Drugą pod względem ważności częścią kolekcji są obiekty malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii i karty pocztowe. Marginalne znaczenie mają jak dotąd zabytki z zakresu historii, cenne druki i rękopisy oraz archiwalia.
Najcenniejszymi i najefektowniejszymi eksponatami są przedmioty z wyposażenia synagog: tkaniny służące do zasłaniania szafy ołtarzowej, ozdoby Tory i świeczniki synagogalne. Zasłona (parochet) i wieńczący ją lambrekin (kaporet) były nieodzownymi elementami rytualnej dekoracji arki.

Malarstwo

Zbiory malarstwa obejmują liczą kilka tysięcy dzieł. Wyróżniamy dwie znaczące kolekcje, czyli malarstwo portretowe i widoki miasta, które powstały w okresie od końca XVIII do XX w.
Znane są prace Michała Stachowicza, który z zacięciem dokumentalisty rejestrował wydarzenia historyczne, jak wielokrotnie powtarzana Przysięga Kościuszki na Rynku krakowskim czy Uroczysty pochód w Rynku krakowskim w dniu składania homagium ks. K. Auerspergowi (1796). Tło przedstawionych wydarzeń historycznych stanowią szczegółowo odwzorowane realia i architektura ówczesnego Krakowa.

Militaria

Kolekcja militariów, jedna z ważniejszych w Muzeum, to bogaty i zróżnicowany zbiór, liczący ponad 1400 eksponatów o dużej wartości artystycznej i historycznej. Składają się na nią okazy uzbrojenia polskiego i zachodnioeuropejskiego, o dużych walorach ekspozycyjnych, reprezentujące szereg rodzajów i typów, poczynając od średniowiecza po schyłek czasów nowożytnych. Uzupełniają je militaria, stanowiące wyposażenie formacji militarnych i oddziałów wojskowych związanych z Krakowem z czasów powstań narodowych, Legionów Piłsudskiego, I wojny światowej oraz broń z okresu konspiracji i walki zbrojnej w czasie II wojny światowej.

Numizmaty

Kolekcja monet i medali liczy ponad 3070 pozycji inwentarzowych. Podstawowy i najcenniejszy trzon kolekcji jest ściśle związany z krakowskim zwyczajem składania różnych pamiątek i numizmatów w miedzianej, złoconej gałce, wieńczącej szczyt hełmu wieży ratusza miejskiego, oraz obowiązkiem ofiarowania cennych darów na rzecz cechu, przez uczniów "wyzwalających się" na czeladników - w tym monet i medali.

Pamiątki patriotyczne

Zbiór pamiątek patriotycznych zawiera przedmioty związane z powstaniem kościuszkowskim, listopadowym, styczniowym, okresem manifestacji patriotycznych przed powstaniem styczniowym, rewolucją krakowską, powstaniem Legionów Polskich i Naczelnego Komitetu Narodowego, a także pamiątki, przypominające rocznice ważnych wydarzeń historycznych, społecznych i politycznych.

Rzemiosło

Zabytki rzemiosła artystycznego zgromadzone SA w Dziale Historii i Sztuki Krakowa Nowożytnego. Są to przedmioty pełniące funkcję użytkową, a  często także dekoracyjną. Duża część zbioru, stanowiąca bazę kolekcji, to obiekty przekazane do Muzeum Historycznego z Archiwum Akt Dawnych Miasta Krakowa, na początku lat 50-tych XX w. Zgodnie z profilem Archiwum, które gromadziło pamiątki związane z historią Krakowa, są to przedmioty ofiarowane przez cechy rzemieślników krakowskich, a także instytucje miejskie. Kolekcja jest stale uzupełniana.
Zbiory rzemiosła artystycznego można podzielić na grupy według techniki wykonania:

Rzemiosło średniowieczne

Zbiory Rzemiosła Średniowiecznego to najstarsze zabytki w bogatym zasobie muzealnym, pozyskane w większości z końcem XIX i na początku XX wieku, w pierwszych latach funkcjonowania Muzeum przy Archiwum Aktów Dawnych.
Tworzą wprawdzie nieliczny, niemniej ciekawy i zróżnicowany zespół, obrazujący kulturę materialną i życie codzienne dawnych mieszkańców miasta. Składają się na niego zarówno wyroby ceramiczne i metalowe, odnalezione w trakcie prac remontowych i wykopaliskowych, prowadzonych na terenie Krakowa i Małopolski, jak i zabytki rzemiosła artystycznego, pochodzące z przekazu krakowskich cechów

Sztuka współczesna

Trzon kolekcji sztuki współczesnej w Muzeum Historycznym stanowi zbiór obrazów, grafik i rysunków. Zgromadzone prace reprezentują najbardziej typowe tendencje we współczesnej sztuce krakowskiej ostatniego ćwierćwiecza. Pewna ich część powstała w latach 80. i 90. XX w. Niemal wszystkie pochodzące z ostatniego ćwierćwiecza dzieła pozyskane zostały do zbiorów w formie darów artystów, po zakończeniu wystaw urządzanych głównie w Wieży Ratuszowej i w Kamienicy Hipolitów. Autorami prac są najwybitniejsi krakowscy artyści, najczęściej profesorowie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Nurt pokolorystyczny w różnych odmianach reprezentują dzieła takich znanych twórców, jak m.in.: Jan Szancenbach, Hanna Rudzka-Cybisowa, Stanisław Batruch, Zbysław Maciejewski, Paweł Taranczewski, Ewa Kutermak-Madej i Leszek Misiak.
Nurt metaforyczny udokumentowany jest m.in. przez prace: Danuty Leszczyńskiej-Kluzy, Janiny Kraupe-Świderskiej, Danuty Urbanowicz, Joanny Jakowlew-Stożek, Leszka Dutki, Krzysztofa Kiwerskiego, Romualda Oramusa, Allana Rzepki, Joanny Kaiser i Iwony Siwek-Front.

Zabytki cechowe

Kolekcja zabytków cechowych jest najstarszą częścią muzealnego zasobu i dała początek dzisiejszym zbiorom. Pierwsze obiekty trafiły do naszego muzeum jako dary, w latach 1899-1924, i pozwoliły na gruntowne poznanie zarówno umiejętności rzemieślniczych, jak również ciekawych zwyczajów i obyczajów tej znaczącej zarówno liczbowo, jak i ekonomicznie grupy społeczności miejskiej. Ośrodkiem życia cechowego była gospoda, miejsce stałych spotkań, gdzie omawiano sprawy bieżące i rozsądzano spory. Przechowywano w niej cały zespół przedmiotów potrzebnych w urzędowaniu. Tu odbywały się obrzędy wyzwolin uczniów na czeladników, przyjęcia, podejmowanie wędrownych czeladników zatrzymujących się w mieście. W gospodzie omawiano wspólne sprawy, śpiewano, grano w kości czy karty. Zebraniu przewodniczył starszy cechu. Wyróżniał się on zawieszeniem cechowym, umieszczonym na piersi w formie ozdobnego kartusza z godłem cechu oraz buzdyganem, wzorowanym pod względem formy na buzdyganach wojskowych. W tej grupie pamiątek zachowało się zawieszenie cechu złotników z pocz. XVII w., wykonane z mosiądzu, miedzi pozłacanej, emaliowane i wysadzane szlachetnymi kamieniami, posiadające kształt poczwórnej kokardki z rozetką po środku, zwieńczonej koroną. Znakami dostojeństwa starszego cechu były również berełka, laski oraz pierścienie. Zachwyca precyzją wykonania złoty pierścień cechu złotników pochodzący z 1538 r. emaliowany, ozdobiony dwoma hermami pośrodku których osadzono chryzolit. Klejnot ten powstał prawdopodobnie w pracowni złotnika krakowskiego Ludwika.

Zegary

Zbiór zegarów powstał, dzięki pozyskaniu w 1973 r. , kolekcji znanego krakowskiego kolekcjonera, Władysława Miodońskiego (1898–1972), który gromadził zegary przez pół wieku i w ciągu tego czasu zebrał ich 198. Nie mając fachowego przygotowania w rozpoznawaniu, kierował się własnym wyczuciem estetycznym.  Uroda obudowy była głównym kryterium tworzenia kolekcji.