Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Misja i strategia

W roku 2019 Muzeum kontynuuje realizację Strategii przyjętej na lata 2017 – 2021. W dokumencie została zawarta wizja i misja Muzeum oraz wartości i zasady.

Wizja Muzeum Krakowa

W 2030 roku jesteśmy Muzeum Krakowa - kompletnym, obejmującym i szanującym wszelkie aspekty dziedzictwa miasta i otwartym na wyzwania współczesności. W swojej wielooddziałowej strukturze sprawnie zarządzanym i nowocześnie zorganizowanym. Aktywnie uczestniczymy w kształtowaniu społeczności metropolii. Kreujemy nowe trendy, jesteśmy liderem wśród muzeów w Polsce, znaczącym w Europie i zauważalnym w świecie - miejscem spotkań i dialogu o historii oraz współczesności. 

Misja strategiczna Muzeum Krakowa
Opisujemy, dokumentujemy i opowiadamy Kraków. Słuchamy miasta...