Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Duplikaty i prolongata certyfikatów

UWAGA! Od dnia 1 stycznia 2020 chęć otrzymania faktury za prolongatę uprawnień i/lub wydanie duplikatu certyfikatu należy zgłosić przed dokonaniem płatności, podając konieczne do wystawienia faktury dane.
Chcąc otrzymać fakturę w wersji elektronicznej w opisie przelewu należy podać adres mailowy, na który dokument ma zostać przesłany.

PROLONGATA CERTYFIKATU

Aby prolongować certyfikat wydany na podstawie egzaminu zdanego przed rokiem 2016 należy:

a. uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 30 zł płatną przelewem na konto Muzeum (Bank PEKAO BP S.A. 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361).
W tytule przelewu należy wpisać „Certyfikat (numer) – (nazwa oddziału) – prolongata”

b. okazać dowód wpłaty oraz certyfikat wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum (Rynek Główny 1).
 
Aby prolongować certyfikat wydany na podstawie egzaminu zdanego od 2016 roku należy: 

a. uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 30 zł płatną przelewem na konto Muzeum (Bank PEKAO BP S.A. 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361). W tytule przelewu należy wpisać „Certyfikat (numer) – (nazwa oddziału) – prolongata”

b. okazać dowód wpłaty oraz certyfikat wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum (Rynek Główny 1).
 
a także spełnić jeden z poniższych warunków:
 
1)  wykazać się dwoma oprowadzaniami (poświadczonymi podpisem i pieczątką kasjera oddziału Rynek Podziemny lub Fabryka Emalia Oskara Schindlera) w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających bezpośrednio datę prolongaty certyfikatu (załącznik nr 3)
 
lub
 
2)  wykazać się udziałem w dwóch oprowadzaniach kuratorskich lub oprowadzeniu kuratorskim i szkoleniu metodycznym w Rynku Podziemnym lub Fabryce Emalia Oskara Schindlera (poświadczonych podpisem prowadzącego spotkanie) w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających bezpośrednio datę prolongaty certyfikatu (załącznik nr 3). Informacje o oprowadzaniach i szkoleniach zamieszczane są na stronie internetowej Muzeum www.mhk.pl/przewodnicy oraz przesyłane mailowo do przewodników figurujących w bazie Muzeum, którzy wyrazili odpowiednią zgodę na przesyłanie tych informacji. 
 
lub
 
3)  wykazać się jednym oprowadzeniem oraz udziałem w jednym oprowadzaniu kuratorskim lub szkoleniu metodycznym w Rynku Podziemnym lub Fabryce Emalia Oskara Schindlera (poświadczonych podpisem i pieczątką kasjera oraz podpisem prowadzącego spotkanie) w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających bezpośrednio datę prolongaty certyfikatu (załącznik nr 3). Informacje o oprowadzaniach i szkoleniach zamieszczane są na stronie internetowej Muzeum www.muzeumkrakowapl/przewodnicy oraz przesyłane mailowo do przewodników figurujących w bazie Muzeum, którzy wyrazili odpowiednią zgodę na przesyłanie tych informacji. 
 
Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków należy okazać w Centrum Obsługi Zwiedzających (Rynek Główny 1, czynne codziennie w godz. 10.00 – 19.00).
 
Dane do przelewu:
Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35
31-011 Kraków
 
Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Bank PKO BP.
95 1020 2892 0000 5102 0591 0361
 
W przypadku braku miejsca na certyfikacie na pieczątkę potwierdzającą prolongatę uprawnień przewodnickich, należy:
1)  wypełnić formularz elektroniczny dostępny na stronie www.muzeumkrakowapl/przewodnicy. W ciągu 30 dni od daty przesłania wniosku elektronicznego Muzeum bezpłatnie wyda nowy dokument.
2)  odebrać dokument w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum (Rynek Główny 1), okazując do wglądu stary certyfikat.
 
DUPLIKATY CERTYFIKATÓW
 
W przypadku utraty lub zniszczenia certyfikatu możliwe jest uzyskanie duplikatu dokumentu. W tym celu należy: 
1. wnieść opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł płatną przelewem na konto Muzeum (Bank PEKAO BP S.A. 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361) 
2. wypełnić formularz elektroniczny dostępny na stronie www.muzeumkrakowapl/przewodnicy. W ciągu 30 dni od daty przesłania formularza elektronicznego Muzeum wyda duplikat dokumentu. 
3. odebrać duplikat w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum (Rynek Główny 1), okazując do wglądu dowody wpłaty za duplikat oraz ostatnią prolongatę certyfikatu.

Karta ewidencji