Tickets
Can we store cookies? It will help you get the best possible experience from us but it is up to you to decide whether to decline or accept them.

Editorial team

Editor: Michał Niezabitowski

Scientific Council
 • Zdzisław Noga – President (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Antoni Bartosz (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)
 • Jacek Chrobaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Péter Farbaky (Budapesti Történeti Múzeum)
 • Jacek Gądecki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Jacek Górski (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
 • Dariusz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński)
 • Piotr Krasny (Uniwersytet Jagielloński)
 • Anna Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński)
 • Jacek Purchla (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Volker Rodekamp (Stadtgeschichtliches Museum Leipzig)
Editorial Committee

Michał Niezabitowski, Anna Bednarek, Anna Biedrzycka, Ewa Gaczoł, Pior Hapanowicz, Zdzisław Noga, Jacek Salwiński, Andrzej Szoka, Barbara Świadek, Jacek Zinkiewicz