Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Krzysztofory. Zeszyty Naukowe nr 27

Zapraszamy do zapoznania się z 27 numerem

Krzysztofory. Zeszyty naukowe nr 27

завантажити файл Aleksandra Skorek, Plakaty propagandowe Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej oraz Ligi Morskiej i Kolonialnej z lat 20. i 30. XX wieku (3.42 MB) завантажити файл Maria Zientara, Krakowskie środowisko artystyczne w latach II wojny światowej (3.56 MB) завантажити файл Bartosz Ogórek, Ruch naturalny ludności parafii św. Kazimierza w Krakowie w latach II wojny światowej (1.25 MB) завантажити файл Tomasz Stachów, Profesor Stanisław Gawęda (1914–1994) – żołnierz września i działacz konspiracji w latach II wojny światowej (2.83 MB) завантажити файл Anna Pióro, Tomasz Czapliński, Ucieczka kanałami z krakowskiego getta 13 marca 1943 roku (3.29 MB) завантажити файл Dominik Lulewicz, Z dziejów krakowskiego węzła kolejowego – przebudowa i modernizacja w latach 1939–1945 (6.75 MB) завантажити файл Anna Czocher, Humor w okupowanym Krakowie (796.74 KB) завантажити файл Bogusław Krasnowolski, Krakowski Kazimierz w dobie upadku: od najazdu szwedzkiego (1655–1657) do dzieła Komisji Dobrego Porządku (1786–1791) i trzeciego rozbioru Polski (1795) (2.21 MB) завантажити файл Gary B. Nash, Graham Hodges, Kościuszko i Jefferson: rzecz o zdradzonym honorze (1.80 MB) завантажити файл Anna Gabryś, Kobiety w Krakowie – między społecznym wzorcem a prywatną aspiracją. Na przykładzie życia w salonach krakowskich od połowy XIX wieku do 1939 roku (156.13 KB) завантажити файл Piotr Figiela, Uczniowie żydowscy w austriackim systemie szkolnictwa średniego na przykładzie Gimnazjum św. Anny w Krakowie w latach autonomii Galicji (997.20 KB) завантажити файл Elżbieta Lang, Krakowskie pomniki. Pomnik Mikołaja Kopernika (4.37 MB) завантажити файл Robert Gaweł, Koszary Miejskiej Straży Pożarnej w Krakowie (3.71 MB) завантажити файл Teresa Kwiatkowska, Pomnik Grunwaldzki w Krakowie i jego dzieje w zbiorach fotograficznych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (3.94 MB) завантажити файл Marek Przeniosło, Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie 1918–1919 (władze, aparat urzędniczy i baza lokalowa) (2.26 MB) завантажити файл Maria Zientara, Artystki polskie i ich sztuka w latach 1900–1939. Cz. III. Przedstawicielki koloryzmu (2.37 MB) завантажити файл Marta Chrzanowska-Foltzer, Odkrywanie krajobrazów południowej Francji – podróże kapistów w świetle badań, dokumentów i fotografii (5.02 MB) завантажити файл Magdalena Smaga, Twórczość Zygmunta Radnickiego po 1945 roku (1.67 MB) завантажити файл Aldo Audisio, Wystawa szopek krakowskich w Turynie (1.10 MB) завантажити файл Genowefa Zań-Ograbek, Kronika konserwatorska. Pałac Pod Krzysztofory (2.68 MB) завантажити файл Wacław Passowicz, Kronika działalności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w 2008 roku (4.86 MB)