Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Krzysztofory. Zeszyty Naukowe nr 25

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści z 25. numerem.

завантажити файл Stanisław Cechosz, Łukasz Holcer, Średniowieczne przedproże przed pałacem „Pod Krzysztofory” – najnowsze odkrycia (4.16 MB) завантажити файл Katarzyna Moskal, Haftowana preteksta z przedstawieniem Trójcy Świętej, apostołów i proroków z kościoła oo. Dominikanów w Krakowie (3.60 MB) завантажити файл Sylwia Konarska-Zimnicka, Mistrzów krakowskich z XV wieku kilka uwag na temat astrologii (762.18 KB) завантажити файл Elżbieta Błażewska, Kilka uwag o pierwszym mechanicznym zegarze na wieży Ratusza krakowskiego (1.81 MB) завантажити файл Jacek Pielas, Nieruchomości oraz sumy pieniężne na rzecz instytucji świeckich i religijnych w Krakowie jako przedmiot spadkobrań szlacheckich w XVII wieku – w świetle aktów podziałowych z krakowskich ksiąg grodzkich (151.27 KB) завантажити файл Janusz Firlet, Emil Zaitz, Klasztor oo. Karmelitów na Piasku w świetle badań archeologicznych w 2006 roku (3.52 MB) завантажити файл Maria Kwaśnik, Gałki wież depozytariuszami informacji z przeszłości. Pamiątki historyczne wydobyte z gałki wieży kościoła pw. św. Bartłomieja w Morawicy koło Krakowa w lipcu 2006 roku (3.16 MB) завантажити файл Maciej Miezian, Kościelniki – zapomniane dziedzictwo Nowej Huty (5.43 MB) завантажити файл Maria Kwaśnik, Gałki wież depozytariuszami informacji z przeszłości. Pamiątki historyczne wydobyte z gałki wieży kościoła pw. św. Bartłomieja w Morawicy koło Krakowa w lipcu 2006 roku (3.16 MB) завантажити файл Bogusław Krasnowolski, Konserwatorskie problemy otoczenia Wawelu (1.64 MB) завантажити файл Teresa Kwiatkowska, Ikonografia Krypty Zasłużonych – panteonu narodowego na Skałce w zbiorach fotograficznych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (1.71 MB) завантажити файл Barbara Miszczyk, Lucjan Rydel – mniej znane karty z życiorysu. Działalność oświatowa (1.15 MB) завантажити файл Agata Wójcik, Stanisław Wyspiański w paryskiej Académie Colarossi (1.08 MB) завантажити файл Maria Zientara, Artystki polskie i ich sztuka w latach 1900–1939. Część I. Nurt narodowej sztuki dekoracyjnej (1.87 MB) завантажити файл Agnieszka Kowalska, Teatr „Bagatela” – królestwo farsy (1919–1926) (1.67 MB) завантажити файл Małgorzata Palka, Kronika teatralna Krakowa – sezon 1955/1956 (860.99 KB) завантажити файл Stanisław Dziedzic, Tadeusz Skoczek, Teatralny odszczepieniec. W 50. rocznicę powstania Teatru 38 (2.26 MB) завантажити файл Magdalena Fryźlewicz, Ikona – Tradycja – Nowosielski. Weryfikacja pojęcia ikony w twórczości Jerzego Nowosielskiego (1.53 MB) завантажити файл Monika Bednarek, Pamięć zbiorowa – muzeum jako miejsce pamięci (921.42 KB) завантажити файл Wacław Passowicz, Kronika działalności Muzeum Historycznego miasta Krakowa 2005–2006 (13.88 MB) завантажити файл Wacław Passowicz, Jan Samek (1930–2007) (195.61 KB)