Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Krzysztofory. Zeszyty Naukowe nr 28

Zapraszamy do zapoznania się z 28 numerem.

Krzysztofory. Zeszyty naukowe nr 28

завантажити файл Elżbieta Firlet, Podziemia Rynku Głównego w Krakowie – od eksploracji do trasy turystycznej (20.15 MB) завантажити файл Bogusław Krasnowolski, Rynek Główny w Krakowie – kompozycja i funkcja na tle regularnych układów urbanistycznych średniowiecznej Europy (5.93 MB) завантажити файл Marek M. Łukacz, Zabudowa pierzei Rynku Głównego w Krakowie w okresie średniowiecza (10.95 MB) завантажити файл Sławomir Dryja, Wojciech Głowa, Waldemar Niewalda, Stanisław Sławiński, Rynek krakowski po lokacji – główne kierunki rozwoju bloku śródrynkowego (6.17 MB) завантажити файл Piotr Opaliński, Rekonstrukcja cyfrowa infrastruktury architektonicznej Rynku krakowskiego w XIV i XV wieku (5.82 MB) завантажити файл Cezary Buśko, Wojciech Głowa, Osada przedlokacyjna na Rynku krakowskim (3.79 MB) завантажити файл Sławomir Dryja, Wojciech Głowa, Waldemar Niewalda, Stanisław Sławiński, Przemiany architektoniczne Kramów Bogatych i Kramów Bolesławowych (6.17 MB) завантажити файл Sławomir Dryja, Wojciech Głowa, Waldemar Niewalda, Stanisław Sławiński, Sukiennice krakowskie – fazy budowy (13.83 MB) завантажити файл Emil Zaitz, Badania archeologiczne w Sukiennicach i na Rynku Głównym w Krakowie (25.22 MB) завантажити файл Michał Zaitz, Emil Zaitz, Domniemany pochówek konia z Sukiennic (2.22 MB) завантажити файл Waldemar Niewalda, Stanisław Sławiński, Wielka Waga na Rynku w Krakowie – interpretacja odkryć i próba rekonstrukcji (4.15 MB) завантажити файл Katarzyna Schejbal-Dereń, Marek Dereń, Wielka Waga na krakowskim Rynku w świetle badań archeologicznych (11.52 MB) завантажити файл Katarzyna Schejbal-Dereń, Aldona Garbacz-Klempka, Działalność krakowskiej Wielkiej Wagi w kontekście badań metaloznawczych (8.32 MB) завантажити файл Wojciech Głowa, Waldemar Niewalda, Stanisław Sławiński, Budynek Małej Wagi na Rynku krakowskim – próba rekonstrukcji (2.96 MB) завантажити файл Tomasz Węcławowicz, Fazy budowy kościoła Mariackiego. Modele rekonstrukcyjne dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (3.48 MB) завантажити файл Stanisław Sławiński, Przyczynek do stanu badań nad zagadnieniem najstarszych kamienic krakowskich i ich lokalizacji na działce modularnej (3.22 MB) завантажити файл Wojciech Głowa, Aldona Garbacz-Klempka, Z badań nad wytwórczością średniowiecznych ozdób (2.79 MB) завантажити файл Bartosz Ogórek, Tłum na krakowskim rynku w epoce staropolskiej (1.19 MB) завантажити файл Henryk Głąb, Małgorzata Kępa, Beata Stepańczak, Krzysztof Szostek, Arkadiusz Wrębiak, Analiza anatomo-antropologiczna oraz demograficznaludności pochowanej na przedlokacyjnym cmentarzysku w Krakowie (2.15 MB) завантажити файл Piotr Wojtal, Daniel Makowiecki, Krzysztof Wertz, Jarosław Wilczyński, Barbara Miękina, Mirosława Zabilska, Wstępne wyniki badań zooarcheologicznych szczątków kostnych z wykopalisk prowadzonych na Rynku krakowskim w latach 2005–2007 (3.41 MB) завантажити файл Aldona Mueller-Bieniek, Rośliny spożywane w średniowiecznym Krakowie na podstawie danych archeobotanicznych (1.14 MB) завантажити файл Mariusz Czop, Jacek Motyka, Marta Wardas-Lasoń, Wojciech Tabaszewski, Warunki hydrogeologiczne rejonu Rynku Głównego w Krakowie (2.75 MB) завантажити файл Robert Wierzbicki, Konstrukcja i funkcjonowanie wodociągów Krakowa do połowy XVII wieku (4.22 MB) завантажити файл Marta Wardas-Lasoń, Emil Zaitz, Joanna Such, Metale ciężkie w nawarstwieniach historycznych krzyża Sukiennic – próba ustalenia dróg migracji zanieczyszczeń (3.94 MB) завантажити файл Maciej Pawlikowski, Marta Wardas-Lasoń, Tadeusz Sokołowski, Wojciech Głowa, Skład mineralny osadów calca i gruntów poziomów użytkowych Rynku Głównego w Krakowie jako odzwierciedlenie jego zmian funkcjonalnych (2.88 MB) завантажити файл Marta Wardas-Lasoń, Wojciech Głowa, Rozpoznanie stanu zanieczyszczenia miedzią i ołowiem poziomów użytkowych w rejonie Kramów Bogatych (5.57 MB) завантажити файл Genowefa Zań-Ograbek, Kronika konserwatorska 2009 (6.97 MB) завантажити файл Jacek Salwiński, Kronika działalności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w 2009 roku (9.37 MB) завантажити файл Anna Buczek, Magdalena Kurowska (1952–2010) (295.46 KB)