Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Krzysztofory. Zeszyty Naukowe nr 24

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści z 24. numerem.

завантажити файл Stanisław Cechosz , Łukasz Holcer, O początkach pałacu „Pod Krzysztofory” w świetle najnowszych badań architektonicznych (601.36 KB) завантажити файл Aleksander Filipowicz, Marian Myszka, Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych dawnego folwarku królewskiego w Łobzowie (629.34 KB) завантажити файл Renata Król-Mazur, O muzykach, muzyce i jej funkcji na renesansowym dworze ostatnich Jagiellonów (416.90 KB) завантажити файл Maria Zientara, Artystki polskie i ich sztuka od XVI do XIX wieku (338.86 KB) завантажити файл Szymon Kazusek, Przyczynek do badań nad historią handlu żydowskiego w aglomeracji krakowskiej XVII wieku (236.98 KB) завантажити файл Agnieszka Krawczuk, Życie mieszkańców Garbar w świetle testamentów (341.80 KB) завантажити файл Joanna Strzyżewska, Nieprzypadkowa przypadkowość muzealnego zbioru. Dziewiętnastowieczne widoki Wisły w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (246.09 KB) завантажити файл Małgorzata Niechaj, Karta z historiografii Krakowa – Marian Karol (659.73 KB) завантажити файл Agata Wójcik, Pomiędzy Veronesem a Watteau. Projekt kurtyny Teatru Miejskiego w Krakowie autorstwa Konstantego Mańkowskiego (312.10 KB) завантажити файл Anna Buczek, Sztandar „Gwiazdy”– trochę historii przy okazji konserwacji (328.58 KB) завантажити файл Stanisław Piwowarski, Ppłk Jan Kanty Lasota – wybitna postać krakowskiej konspiracji wojskowej (400.57 KB) завантажити файл Małgorzata Palka, Kronika teatralna Krakowa – sezon 1956/1957 (299.60 KB) завантажити файл Wacław Passowicz, Kronika działalności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 2003–2004 (788.86 KB) завантажити файл Małgorzata Kozłowska, Informacja o zasobie archiwalno-bibliotecznym kolekcji harcerskiej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (157.12 KB)