Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Krzysztofory. Zeszyty Naukowe nr 33

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści z 33. numerem.

завантажити файл Elżbieta Dubis, Stratygrafia placu Szczepańskiego (33.89 MB) завантажити файл Marta Wardas-Lasoń, Elżbieta Dubis, Łukasz Majchrzak, Błażej Dąbrowski, Wojciech Tabaszewski, Tadeusz Sokołowski, Urszula Sowina, Analiza geochemiczna elementów podłoża placu Szczepańskiego (6.91 MB) завантажити файл Joanna Abramow, Wyniki analiz makroskopowych szczątków roślinnych z prób glebowych pobranych w trakcie ratowniczych archeologicznych prac wykopaliskowych realizowanych w 2009 roku na placu Szczepańskim (2.31 MB) завантажити файл Jarosław Wilczyński, Piotr Wojtal, Krzysztof Wertz, Lembi Lougas, Wyniki badań archeozoologicznych zwierzęcych szczątków kostnych z badań wykopaliskowych prowadzonych w 2009 roku na placu Szczepańskim (3.38 MB) завантажити файл Elżbieta Dubis, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na placu Szczepańskim (36.58 MB) завантажити файл Łukasz Majchrzak, Średniowieczne studnie odkryte w czasie badań archeologicznych na placu Szczepańskim w 2009 roku (4.91 MB) завантажити файл Anna Bojęś-Białasik, Relikty późnośredniowiecznych konstrukcji drewnianych odkrytych podczas badań na terenie placu Szczepańskiego w 2009 roku (22.95 MB) завантажити файл Marta Wardas-Lasoń, Mikołaj Łyskowski, Ewelina Mazurkiewcz, Analiza historyczno-środowiskowych przyczyn i skutków występowania zanieczyszczenia związkami ołowiu i miedzi w otoczeniu ruin kościoła św. Szczepana w podłożu placu Szczepańskiego (20.91 MB) завантажити файл Maria Bicz-Suknarowska, Kościół św. Szczepana w świetle wyników architektonicznych nadzorów badawczych dokonanych podczas prac realizacyjnych nowej aranżacji placu Szczepańskiego w 2009 roku (6.01 MB) завантажити файл Magdalena Goras, Historia kościoła św. Szczepana (7.38 MB) завантажити файл Irena Palca, O losach wyposażenia nieistniejącego kościoła św. Szczepana przy placu Szczepańskim (18.39 MB) завантажити файл Waldemar Komorowski, Zanim powstał plac Szczepański (XIII–XVIII w.) (11.30 MB) завантажити файл Waldemar Komorowski, Plac Szczepański (34.98 MB) завантажити файл Iwona Kawalla, Handlowe oblicze placu Szczepańskiego (21.17 MB) завантажити файл Bolesław Wolny, Wolni z placu Szczepańskiego (24.42 MB) завантажити файл Leszek J. Sibila, Krakowski drapacz chmur przy placu Szczepańskim 5 w dziele mistrza introligatorskiego Roberta Jahody Księga pamiątkowa Powiatowej Komunalnej Kasy Oszczędności w Krakowie w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (20.51 MB) завантажити файл Ewa Gaczoł, Fotografie związane z placem Szczepańskim w zbiorach Działu Fotografii Krakowskiej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, część 1 (24.33 MB) завантажити файл Joanna Gellner, Fotografie związane z placem Szczepańskim w zbiorach Działu Fotografii Krakowskiej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, część 2 (18.41 MB) завантажити файл Wojciech Przybyszewski, Rok 1863 – album sapieżyński z fotografiami uczestników powstania styczniowego, wojskowych i wybitnych postaci ze świata polityki, nauki, kultury i sztuki (16.22 MB) завантажити файл Elżbieta Lang, Z dziejów krakowskich pomników. Pomnik Artura Grottgera na krakowskich Plantach (36.14 MB) завантажити файл Bożena Urbańska, Thesaurus Cracoviensis – Centrum Interpretacji Artefaktów – nowy oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (20.04 MB) завантажити файл Katarzyna Bury, Muzeum naprawdę dla wszystkich. Trasa zwiedzania dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu w Fabryce Emalia Oskara Schindlera (4.11 MB) завантажити файл Genowefa Zań-Ograbek, Kronika konserwatorska. Działania konserwatorskie w zachodnim segmencie zespołu pałacowego Pod Krzysztofory w latach 2011–2014 (11.91 MB) завантажити файл Małgorzata Kaczmarczyk, Katarzyna Gwoźdź, Konserwacja estetyczna dekoracji malarskiej pomieszczenia nr 321 w pałacu Pod Krzysztofory (6.56 MB) завантажити файл Jacek Salwiński, Kronika działalności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w 2014 roku (24.02 MB) завантажити файл Jacek Salwiński - Jerzy Segda (1932–2015), kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, kierownik oddziału Zwierzyniecki Salon Artystyczny (251.06 KB)