Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Krzysztofory. Zeszyty Naukowe nr 33

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści z 33. numerem.

pobierz plik Elżbieta Dubis, Stratygrafia placu Szczepańskiego (33.89 MB) pobierz plik Marta Wardas-Lasoń, Elżbieta Dubis, Łukasz Majchrzak, Błażej Dąbrowski, Wojciech Tabaszewski, Tadeusz Sokołowski, Urszula Sowina, Analiza geochemiczna elementów podłoża placu Szczepańskiego (6.91 MB) pobierz plik Joanna Abramow, Wyniki analiz makroskopowych szczątków roślinnych z prób glebowych pobranych w trakcie ratowniczych archeologicznych prac wykopaliskowych realizowanych w 2009 roku na placu Szczepańskim (2.31 MB) pobierz plik Jarosław Wilczyński, Piotr Wojtal, Krzysztof Wertz, Lembi Lougas, Wyniki badań archeozoologicznych zwierzęcych szczątków kostnych z badań wykopaliskowych prowadzonych w 2009 roku na placu Szczepańskim (3.38 MB) pobierz plik Elżbieta Dubis, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na placu Szczepańskim (36.58 MB) pobierz plik Łukasz Majchrzak, Średniowieczne studnie odkryte w czasie badań archeologicznych na placu Szczepańskim w 2009 roku (4.91 MB) pobierz plik Anna Bojęś-Białasik, Relikty późnośredniowiecznych konstrukcji drewnianych odkrytych podczas badań na terenie placu Szczepańskiego w 2009 roku (22.95 MB) pobierz plik Marta Wardas-Lasoń, Mikołaj Łyskowski, Ewelina Mazurkiewcz, Analiza historyczno-środowiskowych przyczyn i skutków występowania zanieczyszczenia związkami ołowiu i miedzi w otoczeniu ruin kościoła św. Szczepana w podłożu placu Szczepańskiego (20.91 MB) pobierz plik Maria Bicz-Suknarowska, Kościół św. Szczepana w świetle wyników architektonicznych nadzorów badawczych dokonanych podczas prac realizacyjnych nowej aranżacji placu Szczepańskiego w 2009 roku (6.01 MB) pobierz plik Magdalena Goras, Historia kościoła św. Szczepana (7.38 MB) pobierz plik Irena Palca, O losach wyposażenia nieistniejącego kościoła św. Szczepana przy placu Szczepańskim (18.39 MB) pobierz plik Waldemar Komorowski, Zanim powstał plac Szczepański (XIII–XVIII w.) (11.30 MB) pobierz plik Waldemar Komorowski, Plac Szczepański (34.98 MB) pobierz plik Iwona Kawalla, Handlowe oblicze placu Szczepańskiego (21.17 MB) pobierz plik Bolesław Wolny, Wolni z placu Szczepańskiego (24.42 MB) pobierz plik Leszek J. Sibila, Krakowski drapacz chmur przy placu Szczepańskim 5 w dziele mistrza introligatorskiego Roberta Jahody Księga pamiątkowa Powiatowej Komunalnej Kasy Oszczędności w Krakowie w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (20.51 MB) pobierz plik Ewa Gaczoł, Fotografie związane z placem Szczepańskim w zbiorach Działu Fotografii Krakowskiej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, część 1 (24.33 MB) pobierz plik Joanna Gellner, Fotografie związane z placem Szczepańskim w zbiorach Działu Fotografii Krakowskiej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, część 2 (18.41 MB) pobierz plik Wojciech Przybyszewski, Rok 1863 – album sapieżyński z fotografiami uczestników powstania styczniowego, wojskowych i wybitnych postaci ze świata polityki, nauki, kultury i sztuki (16.22 MB) pobierz plik Elżbieta Lang, Z dziejów krakowskich pomników. Pomnik Artura Grottgera na krakowskich Plantach (36.14 MB) pobierz plik Bożena Urbańska, Thesaurus Cracoviensis – Centrum Interpretacji Artefaktów – nowy oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (20.04 MB) pobierz plik Katarzyna Bury, Muzeum naprawdę dla wszystkich. Trasa zwiedzania dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu w Fabryce Emalia Oskara Schindlera (4.11 MB) pobierz plik Genowefa Zań-Ograbek, Kronika konserwatorska. Działania konserwatorskie w zachodnim segmencie zespołu pałacowego Pod Krzysztofory w latach 2011–2014 (11.91 MB) pobierz plik Małgorzata Kaczmarczyk, Katarzyna Gwoźdź, Konserwacja estetyczna dekoracji malarskiej pomieszczenia nr 321 w pałacu Pod Krzysztofory (6.56 MB) pobierz plik Jacek Salwiński, Kronika działalności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w 2014 roku (24.02 MB) pobierz plik Jacek Salwiński - Jerzy Segda (1932–2015), kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, kierownik oddziału Zwierzyniecki Salon Artystyczny (251.06 KB)