Bilety onlineDeklaracja dostepnościENDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Praca
Szanowni Państwo, w związku z trwającymi przygotowaniami do wystawy obejmującej twórczość artystyczną Włodzimierza Tetmajera, poszukujemy prac malarskich, rysunkowych lub opracowanych w innych technikach jego autorstwa. Więcej informacji w zakładce Wydarzenia >> Aktualności.
Strona korzysta z ciasteczek!

Praca

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, zobowiązującym Muzeum do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych zgodnie zasadami zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, jak również do zbierania danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby składane przez Państwa dokumenty aplikacyjne były wyłącznie odpowiedzią na aktualne oferty pracy oraz oferty odbycia praktyk w Muzeum.

W związku z powyższym prosimy, aby przy składaniu ww. dokumentów w sposób jednoznaczny została przez Państwa potwierdzona ww. okoliczność poprzez:
a)    w przypadku składania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej – wskazanie w tytule wiadomości: „Oferta dotycząca pracy na stanowisku:……………………………../Oferta dotycząca odbycia praktyki……………………….”٭.
b)    w przypadku składania dokumentów osobiście w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – złożenie dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie zatytułowanej „Oferta dotycząca pracy na stanowisku:………………………… /Oferta dotycząca odbycia praktyki…………………..”٭.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w sytuacji, w której przesyłane lub składane przez Państwa dokumenty aplikacyjne nie będą dotyczyć aktualnych ofert pracy lub ofert odbycia praktyki w Muzeum:
a)    w przypadku składania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej – wszelkie wiadomości
e-mail zawierające takie dokumenty będą usuwane,
b)    w przypadku składania dokumentów osobiście w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – dokumenty nie będą przyjmowane przez sekretariat.

Nabór na odpłatne praktyki absolwenckie

Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ogłasza nabór osób chętnych na odpłatne praktyki absolwenckie organizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r., nr 127, poz. 1052).

Nabór na wolne stanowisko pracy: asystent muzealny w oddziale Thesaurus Cracoviensis

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ASYSTENT MUZEALNY
W ODDZIALE THESAURUS CRACOVIENSIS

Nabór na wolne stanowisko pracy: referent ds. współpracy międzynarodowej

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
REFERENT DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Nabór na wolne stanowisko pracy: zastępca kierownika Działu Obsługi Wystaw

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU OBSŁUGI WYSTAW

Nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. instalacji elektrycznych i systemów słaboprądowych

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DS. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SYSTEMÓW SŁABOPRĄDOWYCH

Nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. bezpieczeństwa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA

Nabór na wolne stanowisko pracy: rzemieślnik - kierowca

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
RZEMIEŚLNIK - KIEROWCA

Nabór na wolne stanowisko pracy: asystent muzealny w oddziale Pałac Krzysztofory

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ASYSTENT MUZEALNY
W ODDZIALE PAŁAC KRZYSZTOFORY

Nabór na wolne stanowisko pracy: asystent w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ASYSTENT
W CENTRUM INTERPRETACJI NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KRAKOWA

Nabór na wolne stanowisko pracy: administrator systemów informatycznych

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Nabór na wolne stanowisko pracy: asystent konserwatorski w pracowni konserwacji metalu

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ASYSTENT KONSERWATORSKI
W PRACOWNI KONSERWACJI METALU

Nabór na wolne stanowisko pracy: asystent konserwatorski w pracowni konserwacji malarstwa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
STARSZY ASYSTENT KONSERWATORSKI
W PRACOWNI KONSERWACJI MALARSTWA

Nabór na wolne stanowisko pracy: asystent muzealny w Dziale Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ASYSTENT MUZEALNY
W DZIALE INWENTARYZACJI I GROMADZENIA ZBIORÓW

Nabór na wolne stanowisko pracy: opiekun ekspozycji muzealnej

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OPIEKUN EKSPOZYCJI MUZEALNEJ

Nabór na wolne stanowisko pracy: asystent muzealny

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ASYSTENT MUZEALNY