Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Praca
Szanowni Państwo, w związku ze Świętem Jom Kipur, w poniedziałek 25 września wystawy w Starej Synagodze będą zamknięte.
Strona korzysta z ciasteczek!

Praca

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, zobowiązującym Muzeum do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych zgodnie zasadami zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, jak również do zbierania danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby składane przez Państwa dokumenty aplikacyjne były wyłącznie odpowiedzią na aktualne oferty pracy oraz oferty odbycia praktyk w Muzeum.

W związku z powyższym prosimy, aby przy składaniu ww. dokumentów w sposób jednoznaczny została przez Państwa potwierdzona ww. okoliczność poprzez:
a)    w przypadku składania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej – wskazanie w tytule wiadomości: „Oferta dotycząca pracy na stanowisku:……………………………../Oferta dotycząca odbycia praktyki……………………….”٭.
b)    w przypadku składania dokumentów osobiście w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – złożenie dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie zatytułowanej „Oferta dotycząca pracy na stanowisku:………………………… /Oferta dotycząca odbycia praktyki…………………..”٭.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w sytuacji, w której przesyłane lub składane przez Państwa dokumenty aplikacyjne nie będą dotyczyć aktualnych ofert pracy lub ofert odbycia praktyki w Muzeum:
a)    w przypadku składania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej – wszelkie wiadomości
e-mail zawierające takie dokumenty będą usuwane,
b)    w przypadku składania dokumentów osobiście w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – dokumenty nie będą przyjmowane przez sekretariat.

Nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. płac

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. PŁAC

Nabór na wolne stanowisko pracy: Młodszy renowator – Pracownia Konserwacji Metalu

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

MŁODSZY RENOWATOR – PRACOWNIA KONSERWACJI METALU

Nabór na wolne stanowisko pracy: asystent muzealny w oddziale Stara Synagoga

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ASYSTENT MUZEALNY
W ODDZIALE STARA SYNAGOGA

Nabór na wolne stanowisko pracy: bibliotekarz w Centrum Zasobów Cyfrowych

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

BIBLIOTEKARZ
W CENTRUM ZASOBÓW CYFROWYCH

Nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. płac

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DS. PŁAC

Zaznaczamy o możliwości wcześniejszego zakończenia naboru.

Nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. remontów i inwestycji

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DS. REMONTÓW I INWESTYCJI

Zaznaczamy o możliwości wcześniejszego zakończenia naboru.

Nabór na wolne stanowisko pracy: młodszy specjalista w Pracowni Plastycznej

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Młodszy Specjalista w Pracowni Plastycznej

Nabór na wolne stanowisko pracy: młodszy specjalista ds. sprzedaży

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Młodszy specjalista ds. sprzedaży

Nabór na wolne stanowisko pracy: rzemieślnik/montażysta

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Rzemieślnik/Montażysta

Nabór na wolne stanowisko pracy: administrator systemów informatycznych

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Zaznaczamy o możliwości wcześniejszego zakończenia naboru.

Nabór na wolne stanowisko pracy: administrator systemów informatycznych

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Nabór na wolne stanowisko pracy: technik ds. multimediów

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
TECHNIK DS. MULTIMEDIÓW