Bilety onlineDeklaracja dostepnościENDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Praca

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, zobowiązującym Muzeum do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych zgodnie zasadami zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, jak również do zbierania danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby składane przez Państwa dokumenty aplikacyjne były wyłącznie odpowiedzią na aktualne oferty pracy oraz oferty odbycia praktyk w Muzeum.

W związku z powyższym prosimy, aby przy składaniu ww. dokumentów w sposób jednoznaczny została przez Państwa potwierdzona ww. okoliczność poprzez:
a)    w przypadku składania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej – wskazanie w tytule wiadomości: „Oferta dotycząca pracy na stanowisku:……………………………../Oferta dotycząca odbycia praktyki……………………….”٭.
b)    w przypadku składania dokumentów osobiście w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – złożenie dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie zatytułowanej „Oferta dotycząca pracy na stanowisku:………………………… /Oferta dotycząca odbycia praktyki…………………..”٭.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w sytuacji, w której przesyłane lub składane przez Państwa dokumenty aplikacyjne nie będą dotyczyć aktualnych ofert pracy lub ofert odbycia praktyki w Muzeum:
a)    w przypadku składania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej – wszelkie wiadomości
e-mail zawierające takie dokumenty będą usuwane,
b)    w przypadku składania dokumentów osobiście w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – dokumenty nie będą przyjmowane przez sekretariat.

Nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. bezpieczeństwa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA

Nabór na wolne stanowisko pracy: rzemieślnik - kierowca

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
RZEMIEŚLNIK - KIEROWCA

Nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. zarządzania

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA

Nabór na wolne stanowisko pracy: administrator systemów informatycznych

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Nabór na wolne stanowisko pracy: młodszy specjalista ds. personalnych

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
MŁODSZY SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH

Nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. instalacji elektrycznych i systemów słaboprądowych

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SYSTEMÓW SŁABOPRĄDOWYCH

Nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. budowlano-instalacyjnych

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

Nabór na wolne stanowisko pracy: młodszy specjalista ds. kadr

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
MŁODSZY SPECJALISTA DS. KADR

Nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista w dziedzinie digitalizacji w pracowni digitalizacji..

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA W DZIEDZINIE DIGITALIZACJI
W PRACOWNI DIGITALIZACJI

Nabór na wolne stanowisko pracy: asystent muzealny - koordynator wolontariatu w sekcji działań społecznościowych

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ASYSTENT MUZEALNY
KOORDYNATOR WOLONTARIATU
W SEKCJI DZIAŁAŃ SPOŁECZNOŚCIOWYCH