Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Praca
W dniu 8 czerwca (czwartek) w Uroczystość Bożego Ciała wszystkie oddziały Muzeum Krakowa są nieczynne. Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Praca

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, zobowiązującym Muzeum do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych zgodnie zasadami zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, jak również do zbierania danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby składane przez Państwa dokumenty aplikacyjne były wyłącznie odpowiedzią na aktualne oferty pracy oraz oferty odbycia praktyk w Muzeum.

W związku z powyższym prosimy, aby przy składaniu ww. dokumentów w sposób jednoznaczny została przez Państwa potwierdzona ww. okoliczność poprzez:
a)    w przypadku składania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej – wskazanie w tytule wiadomości: „Oferta dotycząca pracy na stanowisku:……………………………../Oferta dotycząca odbycia praktyki……………………….”٭.
b)    w przypadku składania dokumentów osobiście w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – złożenie dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie zatytułowanej „Oferta dotycząca pracy na stanowisku:………………………… /Oferta dotycząca odbycia praktyki…………………..”٭.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w sytuacji, w której przesyłane lub składane przez Państwa dokumenty aplikacyjne nie będą dotyczyć aktualnych ofert pracy lub ofert odbycia praktyki w Muzeum:
a)    w przypadku składania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej – wszelkie wiadomości
e-mail zawierające takie dokumenty będą usuwane,
b)    w przypadku składania dokumentów osobiście w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – dokumenty nie będą przyjmowane przez sekretariat.

Odpłatne praktyki absolwenckie

organizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r., nr 127, poz. 1052).

Praktyki absolwenckie odbywać się będą w okresie od czerwca 2023 do września 2023 r. na podstawie umowy zawartej na okres 1-3 miesięcy maksymalnie.

Miejsce odbywania praktyki: Oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Nabór na wolne stanowisko pracy: asystent muzealny w Dziale Fotografii Krakowskiej

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ASYSTENT MUZEALNY
W DZIALE FOTOGRAFII KRAKOWSKIEJ

Nabór na wolne stanowisko pracy: administrator systemów informatycznych

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Nabór na wolne stanowisko pracy: rzemieślnik - kierowca

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
RZEMIEŚLNIK - KIEROWCA

Nabór na wolne stanowisko pracy: technik ds. multimediów

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
TECHNIK DS. MULTIMEDIÓW

Nabór na wolne stanowisko pracy: asystent w oddziale Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ASYSTENT
W ODDZIALE MUZEUM I CENTRUM RUCHU HARCERSKIEGO

Nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. promocji

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DS. PROMOCJI

W wyniku naboru został wyłoniony kandydat.

Nabór na wolne stanowisko pracy: asystent w oddziale Rydlówka

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ASYSTENT W ODDZIALE RYDLÓWKA

W wyniku naboru został wyłoniony kandydat.

Nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. remontów i inwestycji

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DS. REMONTÓW I INWESTYCJI

Nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. Obsługi Publiczności – kierownik Działu Obsługi Publiczności

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PUBLICZNOSCI - KIEROWNIK DZIAŁU OBSŁUGI PUBLICZNOSCI

Nabór na wolne stanowisko pracy: opiekun ekspozycji muzealnej

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OPIEKUN EKSPOZYCJI MUZEALNYCH