Bilety onlineMuzeum dostępne
Ustawienia prywatności
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby uzyskać więcej informacji i spersonalizować swoje preferencje, kliknij „Ustawienia”. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje, a także cofnąć zgodę na używanie plików cookie na poniższej stronie.
Polityka prywatności
*Z wyjątkiem niezbędnych

Dofinansowane projekty

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat dofinansowanych projektów.

Dostępna Rydlówka - modernizacja wystawy stałej w oddziale Muzeum Krakowa

Dofinansowanie 54 000 zł wartość projektu 97 000 zł

Modernizacja i rozbudowa dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty

Całkowita wartość projektu (netto) to 99 639 661,46 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (program FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko) 76 466 590,90 zł.

Szopkarskie rody. Przeszłość przyszłości dla rozwoju rzemiosła szopkarstwa krakowskiego

Dofinansowanie 110 000 zł wartość projektu 230 000 zł.

Pochód Lajkonika – wśród krakowskich sukman, kaftanów i gorsetów

Wartość dofinansowania: 90 000 zł; całkowita wartość zadania: 267 184,80 zł.

Kraków ’44 – Warszawa’44. Prolog

Projekt skoncentrowany jest na kreowaniu przekazu edukacyjnego i zachęcenia młodzieży do zdobycia i pogłębienia wiedzy na temat terroru niemieckiego okupanta w czasach II wojny światowej w Krakowie wobec jego mieszkańców, szczególnie w kontekście popowstańczych losów uczestników Powstania Warszawskiego, jak również budowaniu odpowiednich postaw społeczno-patriotycznych. W 2024 r. przypada 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Krakowa, planuje w ramach obchodów przypomnieć los warszawian, którzy po upadku powstania znaleźli tymczasowe schronienie w Krakowie. Celem zadania jest popularyzacja polskiej historii, ukazanie patriotyzmu współczesnej młodzieży, zapoznanie jej z problematyką niemieckiego terroru wobec ludności okupowanej Polski oraz uwrażliwienie na zbrodnicze akty dokonywane w czasach II Wojny Światowej. Celem jest też zdobycie przez młodzież uczestniczącą w projekcie podstawowych umiejętności z zakresu realizacji filmu dokumentalnego, poszukiwaniu i weryfikacji materiałów historycznych.

Dofinansowanie 54 000 zł 

Całkowity koszt projektu 100 059 zł

Konkurs filmowy „Kraków 44 – Warszawa 44”

Zakup obrazu „Chrystus w domu Marty i Marii, sióstr Łazarza” Włodzimierza Tetmajera do zbiorów Muzeum Krakowa

Wartość dofinansowania: 258 000 zł; całkowita wartość zadania: 408 000 zł
Data podpisania umowy: Listopad 2023

Od ucznia do mistrza. Rozwój tradycji szopkarstwa krakowskiego wpisanego na listę UNESCO

Celem projektu jest rozwój tradycji szopkarstwa krakowskiego i doskonalenie rzemiosła przez osoby, które odkryły w sobie pasję tworzenia szopek i uczą się je budować bez względu na wiek.

"Pochód Lajkonika" - niematerialne dziedzictwo kulturowe w przestrzeni Krakowa

W zadaniu podjęte zostaną działania służące animacji kulturowej i społecznej w oparciu o niematerialne dziedzictwo kulturowe Krakowa i we współpracy z jego depozytariuszami.

„Obok nas”. Projekt wystawienniczo-edukacyjny w 80 rocznicę likwidacji getta krakowskiego” w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Obok nas jest tytułem cyklu wydarzeń edukacyjnych i popularyzujących historię II wojny światowej w Krakowie przygotowanych przez oddziały Trasy Pamięci.

Pamiętaj z nami. Oblicza bohaterstwa w czasie wojny i okupacji 1939-1945” w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Usłyszmy się! Dostępne Muzeum Krakowa

Dostępność jest jednym z najważniejszych elementów strategii rozwoju Muzeum. Celem przedsięwzięcia jest dalszy rozwój udostępniania oferty Muzeum dla osób ze szczególnymi potrzebami – głównie dla osób mających problemy ze słyszeniem.

Korowód tradycji. Pochód Lajkonika na tle krakowskiego roku obrzędowego

Celem tego działania jest budowanie relacji w ramach lokalnej społeczności oraz popularyzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

"Wisła re-kreacja" - wystawa czasowa prezentowana w Pałacu Krzysztofory - oddziale Muzeum Krakowa

Wystawa obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z
wypoczynkiem nad Wisłą w Krakowie – współcześnie i w przeszłości (m.in. plażowanie i kąpiele, żegluga, sporty wodne, legendy i
tradycje).

Zakup dzieł sztuki służących rozbudowie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Krakowa

Zadanie obejmuje zakup regionalnej kolekcji dzieł sztuki współczesnej artystów związanych ze środowiskiem krakowskim, tworzących obrazy oddające charakter miasta, utrwalające jego historię.

Zachowanie tradycji szopkarstwa krakowskiego

Projekt ma na celu podjęcie różnorodnych działań, które ułatwią kontynuację prac nad zachowaniem, dokumentowaniem i popularyzacją fenomenu szopkarstwa krakowskiego jako zjawiska niematerialnego dziedzictwa.

Maszyneria teatru

Projekt zakłada zorganizowanie wystawy czasowej pt. „Maszyneria teatru” w oddziale Muzeum Centrum Niematerialnego Dziedzictwa.

Kolekcja obrazów rodziny Szarskich

Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Krakowa (MK) w 2015 r. wzbogaciło swoje zbiory o kolekcję dziewięciu obrazów rodziny Szarskich, wśród których znajduje się osiem portretów członków rodziny oraz obraz przedstawiający Szarą Kamienicę – siedzibę rodu przy Rynku Głównym 6 w Krakowie. Obrazy należały do kolejnych pokoleń rodziny, a od 1985 r. były depozytem złożonym w MK przez Jana Szarskiego.

Zakup zespołu negatywów i odbitek fotograficznych Henryka Hermanowicza do kolekcji muzealnej Muzeum Krakowa − program Rozbudowa zbiorów muzealnych

Henryk Hermanowicz to jeden z klasyków polskiej fotografii. Przez całe swoje życie dokumentował polską architekturę i pejzaże, życie miast i wsi, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa, z którym był związany niemal przez 50 lat.

Dostępne opowieści

Projekt zakłada pomoc w kształtowaniu Muzeum Krakowa jako instytucji w pełni dostępnej i przyjaznej, świadomej i otwartej na aktualne potrzeby gości muzealnych, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Pochód Lajkonika

Podstawowym założeniem zadania jest organizacja tradycyjnego pochodu Lajkonika w oktawę święta Bożego Ciała w dniu 10 czerwca 2021.

Konkurs na najpiękniejszą szopkę krakowską

Celem projektu jest kontynuowanie zadań dążących do zachowania, dokumentowania oraz popularyzacji fenomenu szopkarstwa krakowskiego w trudnym postpandemicznym czasie.