Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Dofinansowane projekty
Rejestracja na IX Bieg Pamiętaj z nami 2023 trwa! Szczegóły w zakładce Wydarzenia >> Aktualności.
Strona korzysta z ciasteczek!

Dofinansowane projekty

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat dofinansowanych projektów.

Korowód tradycji. Pochód Lajkonika na tle krakowskiego roku obrzędowego

Celem tego działania jest budowanie relacji w ramach lokalnej społeczności oraz popularyzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

"Wisła re-kreacja" - wystawa czasowa prezentowana w Pałacu Krzysztofory - oddziale Muzeum Krakowa

Wystawa obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z
wypoczynkiem nad Wisłą w Krakowie – współcześnie i w przeszłości (m.in. plażowanie i kąpiele, żegluga, sporty wodne, legendy i
tradycje).

Zakup dzieł sztuki służących rozbudowie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Krakowa

Zadanie obejmuje zakup regionalnej kolekcji dzieł sztuki współczesnej artystów związanych ze środowiskiem krakowskim, tworzących obrazy oddające charakter miasta, utrwalające jego historię.

Zachowanie tradycji szopkarstwa krakowskiego

Projekt ma na celu podjęcie różnorodnych działań, które ułatwią kontynuację prac nad zachowaniem, dokumentowaniem i popularyzacją fenomenu szopkarstwa krakowskiego jako zjawiska niematerialnego dziedzictwa.

Maszyneria teatru

Projekt zakłada zorganizowanie wystawy czasowej pt. „Maszyneria teatru” w oddziale Muzeum Centrum Niematerialnego Dziedzictwa.

Kolekcja obrazów rodziny Szarskich

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  wzbogaciło swoje zbiory o kolekcję dziewięciu obrazów rodziny Szarskich  malowanych przez znanych krakowskich malarzy z przełomu XIX i XX wieku. Wśród nich znajduje się osiem portretów członków rodziny oraz obraz przedstawiający „Szarą Kamienicę” – siedzibę rodu przy Rynku Głównym 6 w Krakowie.  Obrazy należały do kolejnych pokoleń rodziny, a od 1985 roku były depozytem złożonym przez Jana Szarskiego w Muzeum Historycznym Miasta  Krakowa.

Zakup zespołu negatywów i odbitek fotograficznych Henryka Hermanowicza do kolekcji muzealnej Muzeum Krakowa − program Rozbudowa zbiorów muzealnych

Henryk Hermanowicz to jeden z klasyków polskiej fotografii. Przez całe swoje życie dokumentował polską architekturę i pejzaże, życie miast i wsi, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa, z którym był związany niemal przez 50 lat.

Dostępne opowieści

Projekt zakłada pomoc w kształtowaniu Muzeum Krakowa jako instytucji w pełni dostępnej i przyjaznej, świadomej i otwartej na aktualne potrzeby gości muzealnych, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Pochód Lajkonika

Podstawowym założeniem zadania jest organizacja tradycyjnego pochodu Lajkonika w oktawę święta Bożego Ciała w dniu 10 czerwca 2021.

Konkurs na najpiękniejszą szopkę krakowską

Celem projektu jest kontynuowanie zadań dążących do zachowania, dokumentowania oraz popularyzacji fenomenu szopkarstwa krakowskiego w trudnym postpandemicznym czasie.