Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Maszyneria teatru

Projekt zakłada zorganizowanie wystawy czasowej pt. „Maszyneria teatru” w oddziale Muzeum Centrum Niematerialnego Dziedzictwa.

Informacje o projekcie

  • Wartość dofinansowania: 50 194 zł; całkowita wartość zadania: 118 500 zł
  • Projekt zakłada zorganizowanie wystawy czasowej pt. „Maszyneria teatru” w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Centrum Niematerialnego Dziedzictwa mieszczącym się w Domu pod Krzyżem. Wystawa poprzez prezentację złożonego, zakulisowego świata ma ukazać powiązania między historią a współczesnością i podkreślić ciągłość tradycji teatralnych. Na wystwie zaprezentowane zostaną urządzenia teatralne z różnych okresów historycznych oraz zobrazowana zostanie ewolucja zawodów teatralnych. Dodatkowo przybliżone zostaną także przemiany w zakresie procesu zarządzania teatrami. Zależy nam by opowiedzieć o teatrze jak o złożonej maszynie, w której to, co widz ogląda na scenie jest końcowym efektem skomplikowanego procesu, na który znaczący wpływ mają nie tylko artyści, ale także techniczni i administracyjni pracownicy teatru. Wystawa ma stać się przyczynkiem do dyskusji o sytuacji współczesnego teatru i ogromnym znaczeniu wykwalifikowanych pracowników dla sektora kultury.

Godło i flaga Polski

Godło i flaga Polski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury