Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Informacje dotyczące pracy Muzeum w dniu 29 maja (środa) oraz 30 maja (Boże Ciało) Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Deklaracja dostępności

Muzeum Krakowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Krakowa.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest całkowicie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-17-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena H. Rusek-Karska, m.rusek-karska@muzeumkrakowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 619 23 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Obsługa osób z niepełnosprawnością wzroku
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej. 

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej. 

Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami asystującymi.

Pałac Krzysztofory

Rynek Główny 35 (wejście od ul. Szczepańskiej 2), 31-011 Kraków 
31-011 Kraków
tel. (+48) 12 619-23-35
e-mail: krzysztofory@muzeumkrakowa.pl

Lokalizacja i dojazd
Budynek zlokalizowany jest na Rynku Głównym w Krakowie.
Dojazd możliwy jest wszystkimi liniami tramwajowymi oraz autobusowymi zatrzymującymi się przy Rynku. Wejście główne znajduje się przy Rynku Głównym 35, drugie wejście znajduje się przy ulicy Szczepańskiej 2.

Parking + Miejsca postojowe
Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w strefie płatnego parkowania, przy ulicy Szczepańskiej. Posiadacze abonamentu typu „N” nie ponoszą dodatkowych opłat.

BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się na parterze w holu głównym, w pierwszym pomieszczeniu po prawej stronie od wejścia głównego.
W kasie znajduje się pętla indukcyjna

Trasa wolna od przeszkód
Obiekt wolny od przeszkód architektonicznych. Na piętra można się dostać windą, do podziemi – platformą dla osób z niepełnosprawnościami

Winda
W obiekcie znajdują się 2 windy osobowe i platforma dla niepełnosprawnych.
  1. Winda osobowa w części udostępnianej dla zwiedzających – skrzydło B (zachodnie), kabina o wymiarach 1,05 x 2,05 m; z zapowiedziami głosowymi;  przyciski z alfabetem Braille'a.
  2. Winda osobowa w części udostępnianej dla zwiedzających – skrzydło A (wschodnie), kabina o wymiarach 1,4 x 1,05 m; z zapowiedziami głosowymi;  przyciski z alfabetem Braille'a.
  3. Winda osobowa w części administracyjnej – skrzydło C, kabina o wymiarach 1,3 x 1,05 m; przyciski z alfabetem Braille'a.
  4. Platforma dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do części administracyjnej, obsługiwana przez pracowników ochrony.
  5. Platforma dla osób z niepełnosprawnościami prowadząca na wystawę stałą rozpoczynającą się w podziemiach pałacu na piętrze -1 (udźwig maksymalny 160 kg)
Toaleta
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami w części udostępnianej dla zwiedzających (skrzydło A) znajduje się na parterze i na I piętrze. W części administracyjnej (skrzydło C) znajduje się ma poziomie -1

Obsługa niesłyszących
W kasie oddziału (Centrum Obsługi Zwiedzających), przy jednym ze stanowisk działa pętla indukcyjna.
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami asystującymi.

Pokój/miejsce/kącik dla dziecka
Przewijak zlokalizowany jest na I piętrze skrzydła A (wschodniego), wejście znajduje się w przestrzeni wystawy stałej, koło Sali Fontanowskiej.

Wi-Fi
Dostępne w skrzydle B, w okolicach sali Miedzianej na I piętrze

Obiekt wyposażony w defibrylator 

www
https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/palac-krzysztofory 

Stara Synagoga

ul. Szeroka 24
31-053 Kraków
tel.: +48 12 422 09 62,
e-mail: starasynagoga@muzeumkrakowa.pl

Lokalizacja i dojazd

Stara Synagoga zlokalizowana jest w centrum krakowskiego Kazimierza na ul. Szerokiej. Dojazd możliwy jest wszystkimi tramwajami jadącymi przez ulicę Starowiślną, przystanek najbliżej oddziału: Miodowa oraz św. Wawrzyńca.
Uwaga: do placu przed Starą Synagogą prowadzi kilkanaście schodów w dół, brak windy lub podjazdu.

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych na terenie instytucji. Najbliższe miejsce w strefie płatnego parkowania znajduje się przy Szerokiej 15, 30, 38. Posiadacze abonamentu typu „N” nie ponoszą dodatkowych opłat.

BOK/Recepcja
Kasa znajduje się przy wejściu do Starej Synagogi, na poziomie parteru. 

Trasa wolna od przeszkód
Budynek z barierami architektonicznymi.

Winda
Brak

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Obsługa niesłyszących
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami asystującymi.

Pokój/miejsce/kącik dla dziecka
Brak

Wi-Fi
Brak

WWW
https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/stara-synagoga

Fabryka Emalia Oskara Schindlera

ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków
tel. (+48) 12 257-10-17,
e-mail: fabrykaschindlera@muzeumkrakowa.pl 

Lokalizacja i dojazd
Fabryka Emalia Oskara Schindlera zlokalizowana jest na krakowskim Zabłociu. Dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej zatrzymującymi się na pl. Bohaterów Getta oraz na przystanku Zabłocie.

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.  

BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się na parterze, przy wejściu do budynku

Trasa wolna od przeszkód
Wystawa zlokalizowana na kilku kondygnacjach, na które prowadzi winda. W przestrzeni wystawy zmieniająca się nawierzchnia podłogi.

Winda
W obiekcie znajduje się winda. Kabina o wymiarach 1,1 x 2,2 m; przyciski z alfabetem Braille'a.

Toaleta
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze obok kasy.

Obsługa niesłyszących
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami asystującymi.

Pokój/miejsce/kącik dla dziecka
Przewijak zlokalizowany na parterze obok kasy.

Obiekt wyposażony w defibrylator

Wi-Fi
W holu kasowym (parter).

WWW
https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/fabryka-schindlera 

Apteka pod Orłem

plac Bohaterów Getta 18, 30-547 Kraków
tel. (+48) 12 656-56-25
e-mail: apteka@muzeumkrakowa.pl 

Lokalizacja i dojazd
Apteka pod Orłem znajduje się na pl. Bohaterów Getta. Dojazd możliwy jest komunikacją miejską zatrzymującą się na wyżej wspomnianym przystanku.

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnościami. W sąsiedztwie znajduje się parking płatny. Posiadacze abonamentu typu „N” nie ponoszą dodatkowych opłat.

BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się w budynku obok, prowadzą do niej trzy schody.
W kasie znajduje się pętla indukcyjna.

Trasa wolna od przeszkód
Część administracyjno-konferencyjna i kasa są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Część muzealna (ekspozycyjna) znajduje się na poziomie parteru, lecz utrudnieniem jest brak pochylni do pokonania 2 schodów w wejściu od strony ulicy. Możliwe rozłożenie przenośnych szyn – prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby obsłudze oddziału.

Winda
Brak

Toaleta
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w części administracyjnej obok kasy.

Obsługa niesłyszących
W kasie oddziału jest dostępna pętla indukcyjna.
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami asystującymi.

Pokój/miejsce/kącik dla dziecka
Brak.

Wi-Fi
Brak

www
https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/apteka-pod-orlem

Ulica Pomorska

ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków
tel.: (+48) 12 633-14-14, 12 631-10-01, 12 631-10-02
fax: (12) 631-10-02
e-mail: pomorska@muzeumkrakowa.pl 

Lokalizacja i dojazd
Oddział zlokalizowany jest przy pl. Inwalidów w Krakowie. Dojazd możliwy jest komunikacją miejską, najbliżej zlokalizowany przystanek: plac Inwalidów.

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych na terenie instytucji. Najbliższe miejsce w strefie płatnego parkowania znajduje się przy Pomorskiej 6. Posiadacze abonamentu typu „N” nie ponoszą dodatkowych opłat.

BOK/Recepcja
Kasa znajduje się przy wejściu na wystawę. Do budynku prowadzą wąskie schody.

Trasa wolna od przeszkód
Wystawa zlokalizowana w budynku z przeszkodami architektonicznymi (schody, różnice poziomów na jednym piętrze). Dawne cele gestapo zlokalizowana w podziemiach, gdzie prowadzą wąskie schody. Pomieszczenia są bardzo ciasne.

Winda
Brak

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Obsługa niesłyszących
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami asystującymi.

Pokój/miejsce/kącik dla dziecka
Brak

Wi-Fi
Brak

www
https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/ulica-pomorska

Kamienica Hipolitów

plac Mariacki 3, 31-042 Kraków
tel. (+48) 12 422-21-18, 12 422-21-73
e-mail: hipolitow@muzeumkrakowa.pl 

Oddział nieczynny, w trakcie remontu.

Lokalizacja i dojazd
Oddział znajduje się przy Rynku Głównym w Krakowie. Dojazd środkami komunikacji miejskimi zatrzymującymi się w obrębie Rynku.

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych na terenie instytucji. Najbliższe miejsce w strefie płatnego parkowania znajduje się przy ul. Szpitalnej 4 (3 stanowiska). Posiadacze abonamentu typu „N” nie ponoszą dodatkowych opłat.

BOK/Recepcja
Kasa znajduje się w holu na parterze budynku. Uwaga: przy drzwiach wejściowych prowadzących z ulicy znajdują się trzy stopnie w dół.

Trasa wolna od przeszkód
Oddział znajduje się w historycznym budynku z wieloma przeszkodami architektonicznymi – strome, zabytkowe schody prowadzące na wyższe piętra i do piwnicy, różnice poziomów występujące na jednym piętrze.

Winda
Brak

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Obsługa niesłyszących
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami asystującymi.

Pokój/miejsce/kącik dla dziecka
Brak

Wi-Fi
Brak

WWW
https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/kamienica-hipolitow

Wieża Ratuszowa

Rynek Główny 1, 31-001 Kraków
tel. (+48) 12 426-43-34, 12 61-92-335, 12 426-41-75
e-mail: krzysztofory@muzeumkrakowa.pl 

Lokalizacja i dojazd
Oddział znajduje się na Rynku Głównym w Krakowie. Dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej, najbliżej zlokalizowany przystanek: Teatr Bagatela

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych na terenie instytucji. Najbliższe miejsce w strefie płatnego parkowania znajduje się przy ul. Szczepańskiej (2 miejsca). Posiadacze abonamentu typu „N” nie ponoszą dodatkowych opłat.

BOK/ Recepcja
Kasa znajduje się na pierwszym poziomie wieży, do którego prowadzą schody.

Trasa wolna od przeszkód
W wieży znajduje się bardzo wąska i kręta klatka schodowa ze stopniami o nierównych wysokościach. Występują różnice poziomów w obrębie jednej kondygnacji.

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Obsługa niesłyszących
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami asystującymi.

Pokój/miejsce/kącik dla dziecka
Brak.

Wi-Fi
Brak.

www
https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/kamienica-hipolitow

Barbakan

ul. Basztowa, 30-547 Kraków
e-mail: celestat@muzeumkrakowa.pl 

Lokalizacja i dojazd
Obiekt zlokalizowany jest na Plantach, dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej zatrzymującej się na przystankach Basztowa oraz Teatr im. Juliusza Słowackiego

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych na terenie instytucji. Najbliższe miejsce w strefie płatnego parkowania znajduje się przy ul. Św. Marka 18 (1 stanowisko), św. Marka 27 (1 stanowisko), przy pl. Świętego Ducha (2 stanowiska). Posiadacze abonamentu typu „N” nie ponoszą dodatkowych opłat.

BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się przy wejściu do obiektu

Trasa wolna od przeszkód
Obiekt zabytkowy, w części dostosowany do zwiedzania dla osób z niepełnosprawnościami. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest wybrukowany dziedziniec Barbakanu.

Winda
Brak.

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Obsługa niesłyszących
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami asystującymi.

Pokój/miejsce/kącik dla dziecka
Brak.

Wi-Fi
Brak.

WWW
https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/barbakan

Mury Obronne

ul. Pijarska, 30-547 Kraków
e-mail: celestat@muzeumkrakowa.pl

Lokalizacja i dojazd
Obiekt zlokalizowany jest na Plantach, dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej zatrzymującej się na przystankach Basztowa oraz Teatr im. Juliusza Słowackiego

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych na terenie instytucji. Najbliższe miejsce w strefie płatnego parkowania znajduje się przy placu Św. Ducha (2 miejsca). Posiadacze abonamentu typu „N” nie ponoszą dodatkowych opłat.

BOK/Recepcja
Kasa znajduje się przy wejściu do obiektu – prowadzą do niej strome schody oraz wysoki próg.

Trasa wolna od przeszkód
Trasa wiedzie przez zabytkowe Mury Obronne znajdujące się na kilku poziomach, łączą je drewniane schody.

Winda
Brak

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Obsługa niesłyszących
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej

Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami asystującymi.

Pokój/miejsce/kącik dla dziecka
Brak.

Wi-Fi
Brak.

www
https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/mury-obronne

Celestat

ul. Lubicz 16, 31-504 Kraków
tel. (12)  431-75-90
e-mail: celestat@mhk.pl 

Lokalizacja i dojazd
Oddział znajduje się w pobliżu Dworca Głównego w Krakowie. Dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej zatrzymującymi się na przystanku „Lubicz”

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych na terenie instytucji. Najbliższe miejsce w strefie płatnego parkowania znajduje się przy ul. Zygmunta Augusta 3. Posiadacze abonamentu typu „N” nie ponoszą dodatkowych opłat.

BOK/Recepcja
Do budynku prowadzą schody, kasa biletowa znajduje się przy wejściu. Oddział wyposażony w przenośne szyny dla wózków – prosimy o wcześniejszą informację, jeśli będą potrzebne podczas Państwa wizyty.

Trasa wolna od przeszkód
Część udostępniana dla zwiedzających zlokalizowana jest na poziomie parteru. W drzwiach wejściowych jest jeden schodek, do którego przystosowany jest przenośny podjazd. Podjazd montowany jest przez obsługę na wniosek zwiedzającego na wózku.

Winda
Brak

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Obsługa niesłyszących
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami asystującymi.

Pokój/miejsce/kącik dla dziecka
Brak.

Wi-Fi
Brak.

www
https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/celestat

Muzeum Nowej Huty

(dawne kino Światowid)
os. Centrum E 1, 31- 934 Kraków
tel. (+48) 12 446 78 21 , 12 446 78 22
e-mail: nowahuta@muzeumkrakowa.pl 

W budynku odbywają się wystawy czasowe.

Lokalizacja i dojazd
Oddział zlokalizowany jest w pobliżu Placu Centralnego. Dojazd możliwy środkami komunikacji miejskiej, najbliżej zlokalizowany przystanek: Plac Centralny.

Parking + Miejsca postojowe
W sąsiedztwie znajduje się ogólnodostępny parking.

BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się przy wejściu do obiektu

Trasa wolna od przeszkód
Obiekt z barierami architektonicznymi – schody prowadzące na półpiętra oraz na poziom -1.

Winda
Brak.

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Obsługa niesłyszących
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej

Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami asystującymi.

Pokój/miejsce/kącik dla dziecka
Przewijak.

Wi-Fi
Dostępne Wi-Fi w holu i w dużej sali wystawienniczej.

www
https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/muzeum-nowej-huty

Dom Zwierzyniecki

ul. Królowej Jadwigi 41, 30-209 Kraków
tel. (12) 427-30-38, 427-00-26
e-mail: zwierzyniec@muzeumkrakowa.pl

Oddział obecnie nie udostępnia wystaw, w budynku znajdują się biura pracowników.

Lokalizacja i dojazd
Dojazd do oddziału możliwy jest środkami komunikacji miejskiej (przystanek Salwator)

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych na terenie instytucji. Najbliższe miejsce w strefie płatnego parkowania znajduje się przy ul. Królowej Jadwigi 81. Posiadacze abonamentu typu „N” nie ponoszą dodatkowych opłat.

BOK/Recepcja
Kasa znajduje się przy wejściu do obiektu, prowadzą do niej schody.

Trasa wolna od przeszkód
Wystawa zlokalizowana na kilku piętrach, na które prowadzą schody.

Winda
Brak

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Obsługa niesłyszących
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej

Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami asystującymi.

Pokój/miejsce/kącik dla dziecka
Brak. Oddział wyposażony w przewijak.

Wi-Fi
Brak.

www
https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/dom-zwierzyniecki

Rynek Podziemny

Rynek Główny 1, 31-042 Kraków
tel. 12 426 50 60

Lokalizacja i dojazd
Budynek zlokalizowany jest na Rynku Głównym w Krakowie.
Dojazd możliwy jest wszystkimi liniami tramwajowymi oraz autobusowymi zatrzymującymi się w sąsiedztwie Rynku.

Parking + Miejsca postojowe
Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w strefie płatnego parkowania, przy ulicy Jagiellońskiej. Posiadacze abonamentu typu „N” nie ponoszą dodatkowych opłat.

BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się po drugiej stronie Sukiennic

Trasa wolna od przeszkód
Aranżacja przestrzeni wystawienniczych i biurowych, korytarze, ciągi komunikacyjne i drzwi  na każdym poziomie wolne są od przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami.

Winda
Winda osobowa, kabina o wymiarach 1,1 x 1,4 m; przyciski z alfabetem Braille'a.

Toaleta
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na końcu trasy zwiedzania (w pobliżu kasy).

Obsługa niesłyszących
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami asystującymi.

Pokój/miejsce/kącik dla dziecka
Przewijak i miejsce dla matki karmiącej znajduje się na końcu trasy zwiedzania.

Wi-Fi
Brak.

www
https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/rynek-podziemny

Dom pod Krzyżem

ul. Szpitalna 21, 31-024 Kraków
tel.  (12) 422-52-58
e-mail: teatr@muzeumkrakowa.pl 

Lokalizacja i dojazd
Budynek zlokalizowany jest przy Rynku Głównym w Krakowie.
Dojazd możliwy jest komunikacją miejską, najbliższy przystanek: Teatr Słowackiego.

Parking + Miejsca postojowe
Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w strefie płatnego parkowania, przy placu Św. Ducha, w pobliżu budynku. Posiadacze abonamentu typu „N” nie ponoszą dodatkowych opłat.

BOK/Recepcja
W czasie otwarcia wystawy kasa znajduje się na parterze budynku.

Trasa wolna od przeszkód
Wystawy prezentowane są na kilku piętrach, na których prowadzą schody.

Winda
Brak.

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Obsługa niesłyszących
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej. 

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami asystującymi.

Pokój/miejsce/kącik dla dziecka
Brak.

Wi-Fi
Brak.

www
https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/dom-pod-krzyzem

Thesaurus Cracoviensis

ul. Księcia Józefa 337
(wejście i wjazd do oddziału od ul. W. Oszustowskiego)
30-243 Kraków
e-mai: zbiory.magazyn@muzeumkrakowa.pl 
thesaurus@muzeumkrakowa.pl 
tel.: (+48) 12 422-51-47

Lokalizacja i dojazd
Oddział znajduje się na krakowskich Bielanach. Dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej oraz samochodem.

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. W sąsiedztwie ogólnodostępny nieodpłatny parking. 

BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się przy wejściu do budynku. 

Trasa wolna od przeszkód
Aranżacja przestrzeni wystawienniczych i biurowych, korytarze, ciągi komunikacyjne i drzwi  na każdym poziomie wolne są od przeszkód dla osób z niepełnosprawnością. Obiekt wyposażony w wózek dla osób z niepełnosprawnościami

Winda
Winda osobowa. Kabina o wymiarach 1,4 x 1,4 m; z zapowiedziami głosowymi; przyciski z alfabetem Braille'a. 

Toaleta
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana jest na poziomie -1.

Obsługa niesłyszących
 We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami asystującymi.

Pokój/miejsce/kącik dla dziecka
Brak.

Wi-Fi
brak

www
https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/thesaurus-cracoviensis

Muzeum Podgórza

ul. Powstańców Wielkopolskich 1 / ul. Limanowskiego 51
30-553 Kraków
tel. 12 39-68-101 (Kasa)
tel. 12 39-68-102

Lokalizacja i dojazd
Oddział znajduje się w dzielnicy Podgórze, dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej (przystanek Podgórze SKA). 

Parking + Miejsca postojowe
Na dziedzińcu, w pobliżu  wejścia znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

BOK/Recepcja
Kasa oddziału zlokalizowana w holu głównym, zapewnia możliwość obsługi osób poruszających się na wózkach (wycięcie lady z boku).
W kasie znajduje się pętla indukcyjna

Trasa wolna od przeszkód
Aranżacja przestrzeni wystawienniczych i biurowych, korytarze, ciągi komunikacyjne i drzwi  na każdym poziomie wolne są od przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami.

Winda
Winda osobowa w części udostępnianej dla zwiedzających. Kabina o wymiarach 1,58 x 2,1 m; przyciski z alfabetem Braille'a. Platforma dla osób zniepełnosprawnościami w części administracyjnej. 

Toaleta
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana na parterze obok holu kasowego.

Obsługa niesłyszących
W kasie znajduje się pętla indukcyjna
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami asystującymi.

Pokój/miejsce/kącik dla dziecka
Brak. Oddział wyposażony w przewijak.

Wi-Fi
Brak

www
https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/muzeum-podgorza

Rydlówka

ul. W. Tetmajera 28
31-352 Kraków
tel. (+48) 12 265 10 15
e-mail: teatr@muzeumkrakowa.pl 

Lokalizacja i dojazd
Obiekt zlokalizowany jest w dzielnicy Bronowice. Dojazd tramwajami do przystanku końcowego Bronowice Małe, następnie pieszo ulicami Zielony Most, Katowicką i Tetmajera.

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych na terenie instytucji. Najbliższe miejsce w strefie płatnego parkowania znajduje się przy ul. Tetmajera 33 (na terenie parkingu). Posiadacze abonamentu typu „N” nie ponoszą dodatkowych opłat.

BOK/Recepcja
Kasa znajduje się przy wejściu do obiektu. 
W kasie znajduje się pętla indukcyjna

Trasa wolna od przeszkód
Obiekt częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Zwiedzanie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu do obsługi Muzeum. Wjazd od strony ul. Władysława Żeleńskiego 37.

Winda
Brak

Toaleta
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Obsługa niesłyszących
W kasie znajduje się pętla indukcyjna
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami asystującymi.

Pokój/miejsce/kącik dla dziecka
Brak.

Wi-Fi
brak

www
https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/rydlowka

Podziemna Nowa Huta

Schron pod Zespołem Szkół Mechanicznych nr 3
Os. Szkolne 37
31-978 Kraków
tel.  (+48) 12 446 78 21
(+48) 12 446 78 22
e-mail: schrony@muzeumkrakowa.pl 

Parking + Miejsca postojowe
W sąsiedztwie znajduje się ogólnodostępny parking. 

Trasa wolna od przeszkód
Część wystawiennicza dostosowana do zwiedzania osób z niepełnosprawnościami. 

Winda
Obiekt wyposażony w schodołaz, obsługiwany przez pracowników Muzeum. 

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Obsługa niesłyszących
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami asystującymi.

Pokój/miejsce/kącik dla dziecka
Brak.

Wi-Fi
Brak.

www
https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/podziemna-nowa-huta

Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego

Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego
ul. Forteczna 28,
30-437 Kraków
e-mail: harcerstwo@muzeumkrakowa.pl 

Lokalizacja i dojazd
Dojazd możliwy autobusowymi liniami podmiejskimi zatrzymującymi się na przystanku Kąpielowa oraz Judyma. Autobusy te odjeżdżają z pętli autobusowej w Borku Fałęckim.
Z przystanku Kąpielowa trzeba przejść kilka metrów do bramy oddziału.
Możliwy dojazd prywatnym samochodem, na terenie muzeum znajduje się parking.
Wejście bez barier architektonicznych.
Uwaga: podjazd od bramy fortu do wejścia do budynku wysypany ubitym żwirem.

Parking + Miejsca postojowe
Na terenie fortu znajduje się parking.

Trasa wolna od przeszkód
Nowa część budynku wolna od barier architektonicznych, w budynku znajdują się windy.
Zabytkowa część fortu posiada progi powyżej 2 cm, w kilku miejscach schody bez możowości pokonania ich na wózku (w tych miejscach zapewniamy alternatywny dostęp do treści wystawy).

Winda
W budynku są windy.

Toaleta
Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na poziomie 0, za stanowiskiem ochrony oraz na poziomie -1

Obsługa niesłyszących
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami asystującymi.

Pokój/miejsce/kącik dla dziecka
Brak

Wi-Fi
Brak

www
https://muzeumkrakowa.pl/oddzialy/muzeum-i-centrum-ruchu-harcerskiego

RAPORT DOSTĘPNOŚCI 2021