Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Zniżki i wstęp wolny

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami zakupu biletów grupowych, ulgowych oraz rodzinnych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, a także z regulaminem karty wolnego wstępu.

Zasady zakupu biletów grupowych, ulgowych oraz rodzinnych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

 1. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są:
  a) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, studenci oraz osoby odbywające studia doktoranckie
  b) osoby powyżej 65. roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami
  c) nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
  d) osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym  „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
  e) kombatanci
  f) osoby korzystające z programów partnerskich, w których uczestniczy Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – na warunkach określonych w tych programach
  g) działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych - w rozumieniu art. 2 oraz art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1386).

 2. Do zakupu biletu rodzinnego uprawnione są:
  a) dwie osoby dorosłe oraz maksymalnie dwoje dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia
  b) jedna osoba dorosła oraz maksymalnie troje dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia

 3. Do zakupu biletu grupowego uprawniona jest grupa osób dorosłych, w liczbie:
  a) od 15 osób (licząc łącznie z opiekunami) – na wystawę stałą w oddziale Fabryka Emalia Oskara Schindlera
  b) co najmniej 10 osób (licząc łącznie z opiekunami) na wystawę stałą w oddziale Podziemia Rynku
  c) co najmniej 10 osób (licząc łącznie z opiekunami) w pozostałych oddziałach i filiach oddziałów Muzeum

 4. Do zakupu biletu grupowego ulgowego uprawnione jest grupa osób, którą tworzą uczniowie  szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych oraz studenci.

 5. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum są:
  a) legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta
  b) legitymacje emeryta-rencisty
  c) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności
  d) legitymacje służbowe przysługujące następującym osobom: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
  e) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu następującym osobom: osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym  „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
  f) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie
  g) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
  h) dokumenty potwierdzające wiek

  II. KARTA DUŻEJ RODZINY (dla rodzin wielodzietnych)
  50% zniżki na zakup normalnych biletów wstępu do wszystkich oddziałów MHK na wystawy stałe i czasowe, dokumentem uprawniającym do zniżki jest Karta Dużej Rodziny.

  III. KRAKOWSKA KARTA RODZINNA
  50% zniżki na zakup normalnych biletów wstępu do wszystkich oddziałów MHK. Wejście do oddziału Rynek Podziemny oraz do Fabryki Emalia Oskara Schindlera możliwy jest po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 

  IV. KRAKÓW DLA RODZINY "N"
  Posiadacze Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem uprawnieni są do 50% zniżki na zakup biletów normalnych i ulgowych na wszystkie wystawy udostępniane w oddziałach i filiach Muzeum.

  V. Klub eMHaKa
  Członkowie Klubu MHK są uprawnieni do nieograniczonej ilości bezpłatnych wejść na wszystkie wystawy stałe i czasowe we wszystkich oddziałach Muzeum na podstawie wykupionej/wybranej karty (rodzinnej, brązowej, srebrnej, złotej).

  VI. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
  Członkowie Towarzystwa są uprawnieni do nieodpłatnego zwiedzania wszystkich wystaw udostępnianych w oddziałach i filiach Muzeum, za okazaniem legitymacji członkowskiej Towarzystwa.

  VII. Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.
  Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych, posiadający legitymację uprawnieni są do zwiedzania wystaw w Muzeum Krakowa oraz korzystania z biletowanych wydarzeń organizowanych przez Muzeum, po zakupieniu biletu specjalnego w promocyjnej cenie 1 zł brutto.
       
        VIII. Weterani i weterani poszkodowani są zwolnieni z opłaty za wstęp do muzeum.
       
        IX. KARTA KRAKOWSKA
20% zniżki na zakup biletów normalnych i ulgowych do wszystkich oddziałów MHK na wystawy stałe i czasowe. Dokumentem uprawniającym do zniżki jest Karta Krakowska w formie tradycyjnej i mobilnej. Zniżka nie łączy się z innymi kartami i promocjami.

Regulamin karty wolnego wstępu

 
Szanowni Państwo,
Karty Wolnego Wstępu wydawane są partnerom biznesowym, podwykonawcom oraz osobom, które w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju Muzeum Krakowa. Okazją do otrzymania takiej karty jest również udział w konkursach organizowanych przez muzeum.
 
 1. Karty wolnego wstępu (zwane dalej Kartami lub Kartą) wydawane są przez pracowników Działu Promocji.
 2. Karty wydawane są na dany rok kalendarzowy i ważne są wyłącznie w roku kalendarzowym, którego dotyczą.
 3. Limit przygotowywanych Kart na dany rok kalendarzowy ustala Kierownik Działu Promocji z Dyrektorem Muzeum, najpóźniej do końca listopada roku poprzedniego.
 4. Karty umożliwiają wolny wstęp na wszystkie wystawy stałe i czasowe w Oddziałach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
 5. Karty wydawane są osobom fizycznym lub osobom prawnym (instytucjom).
 6. Osoba fizyczna podpisuje Kartę swoim imieniem i nazwiskiem. Osoba prawna podpisuje Kartę swoją firmą (w formie pełnej lub skróconej – ale umożliwiającej jej identyfikację).
 7. Wyłącznie podpisana Karta jest ważna.
 8. Na jedną Kartę jednorazowo z bezpłatnego wstępu mogą skorzystać maksymalnie dwie osoby. W przypadku osób fizycznych będzie to podpisany posiadacz karty oraz osoba zaproszona.
 9. W przypadku osób prawnych (instytucji) jednorazowy limit wejść na posiadane łącznie Karty wynosi max. 15 osób, do każdego z Oddziałów Muzeum.
 10. Warunkiem wstępu jest okazanie w Kasie Oddziału Muzeum ważnej Karty lub Kart.
 11. Pracownik Kasy obowiązany jest zapisać imię i nazwisko osoby lub firmę osoby prawnej, która wykorzystała kartę w danym dniu.
 12. Rezerwując bilet przez COZ należy podać dane użytkownika karty, wraz z ilością nieodpłatnych biletów, które posiadacz karty zamierza wykorzystać w danym dniu.
 13. W przypadku wystaw, na które obowiązuje rezerwacja biletów, warunkiem skorzystania z Karty, jest bieżąca dostępność biletów na daną godzinę zwiedzania. W przypadku wyczerpania puli biletów na daną godzinę, pracownik Kasy obowiązany jest zaoferować posiadaczowi Karty możliwość zwiedzenia, w pierwszym kolejnym wolnym terminie (godzinie).
 14. Każdy posiadacz Karty może użyć jej raz dziennie w każdym z Oddziałów Muzeum.
 15. Każdy posiadacz Karty ponosi odpowiedzialność za osoby, które korzystają z udostępnionych przez nią kart.
 16. W przypadku złamania zasad korzystania z Kart, Karty mogą zostać odebrane przez pracownika Muzeum, który odkryje nadużycie.