Bilety onlineMuzeum dostępne
Ustawienia prywatności
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby uzyskać więcej informacji i spersonalizować swoje preferencje, kliknij „Ustawienia”. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje, a także cofnąć zgodę na używanie plików cookie na poniższej stronie.
Polityka prywatności
*Z wyjątkiem niezbędnych

Polityka prywatności

W ramach wykonania obowiązków administratora danych osobowych określonych w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że Muzeum Historyczne Miasta Krakowa przygotowało poniższą informację dla osób, których dane przetwarza. Celem przekazania informacji przez Muzeum jest umożliwienie Państwu skorzystania z uprawnień określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych tj. w szczególności z prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych i pozostałych praw określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  przez Muzeum Krakowa

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Muzeum Historyczne Miasta Krakowa jako Administrator danych osobowych osób fizyczną (osobą, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.
 
1. Dane dotyczące Administratora danych osobowych:
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31 – 011 Kraków, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 37, NIP: 6762562544, REGON: 382698540 reprezentowane przez dr Michała Niezabitowskiego  - dyrektora.
 
2. Z Administratorem danych można się kontaktować w następujący sposób:
• listownie: Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
• telefonicznie – 012 6192302
• przez pocztę elektroniczną na adres: dyrekcja@muzeumkrakowa.pl  
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzania przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Kontakt przez pocztę elektroniczną na adres: iod@muzeumkrakowa.pl lub telefonicznie: tel. 609-799-666
 
3. Państwa dane osobowe, w tym imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane będą w celu:
a) subskrypcji  newslettera,
b) w zakresie niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji naszej oferty edukacyjnej, w tym kontaktu drogą elektroniczną oraz realizacji składanych zamówień, rezerwacji, 
c) realizacji zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 
d) wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla celów podatkowych i rachunkowych, 
e) wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), to jest
i. dla celu marketingu usług Administratora,
ii. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
iii. dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raporty, badania marketingowe, analizę oferowanych usług i ich rozwoju,
iv. dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci
i informacji.
 
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
• pracownicy Muzeum związani z wykonaniem danego zadania/usługi dla którego  udostępnione zostały Muzeum dane osobowe, podmioty wspierające operacyjne wykonanie tego zadania/usługi,  podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
• podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, organy kontrolne.
 
5. Dane osobowe przechowywane będą do czasu  zakończenia realizacji zadania/usługi, wykonania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji zadania/usługi lub umowy; w przypadku umów - nie krócej niż przez okres czasu archiwizowania umowy i dokumentacji związanej z umową, wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej z dnia 20 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1743).
 
6. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w zakresie i z zachowaniem wyjątków wynikających z RODO lub innych przepisów prawnych prawo do: 
• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
• żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
• żądania usunięcia danych,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
• wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów – zadań/usług i umów wskazanych powyżej.
8. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa jako Administrator danych zastrzega sobie możliwość przekazania lub udostępnienia danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, osobom trzecim w przypadku gdy: 
• Użytkownik wyrazi na to zgodę lub
• będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
• będzie to niezbędne w celu świadczenia usługi,
• będzie to związane z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.
9. Bezpieczeństwo danych
Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych.
Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
• poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
• dokładne i aktualne;
• nie przechowywane dłużej niż to konieczne;
• bezpiecznie przechowywane.
 
10.  Informacja o plikach cookies
1.    Serwis www.muzeumkrakowa.pl korzysta z plików cookies. Operatorem serwisu jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
4.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b.    utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c.    określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.    Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10.    Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.    W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 
 
Logi serwera
1.    Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a.    czas nadejścia zapytania,
b.    czas wysłania odpowiedzi,
c.    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d.    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e.    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f.    informacje o przeglądarce użytkownika,
g.    Informacje o adresie IP.
3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.    Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1.    Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2.    W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a.  Internet Explorer
b.  Chrome
c.  Safari
d.  Firefox
e.  Opera
f.  Android
g.  Safari (iOS)
h.  Windows Phone
i.  Blackberry
 
11. Zmiany
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, poprzez opublikowanie aktualnego tekstu na stronach Serwisu, pod adresem: www.muzeumkrakowa.pl/polityka-prywatnosci