Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Informacja dotycząca pracy w dniu 30 maja (Boże Ciało). Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Wydawnictwo

Wydawnictwo Muzeum Krakowa zajmuje się przygotowaniem katalogów, folderów, albumów i druków ulotnych towarzyszących wystawom i konferencjom organizowanym przez Muzeum Krakowa.
Wydawnictwo Muzeum Krakowa przygotowuje także publikacje ciągłe: rocznik „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” (od 1974), serię monograficzną Biblioteka Krzysztoforska (od 2005), Katalogi zbiorów Muzeum Krakowa (od 2006), Bibliotekę Ikonograficzną Muzeum Krakowa (od 2011).
Wydawnictwo Muzeum Krakowa publikuje także książki o tematyce krakowskiej niezwiązane ze swoją bieżącą działalnością – np. Rodowód Lajkonika Karoliny Targosz (2019). 
Wydawnictwa te adresowane są do miłośników historii i zabytków Krakowa, środowisk muzealnych, młodzieży szkolnej i studentów. Ich tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące zarówno zbiorów muzealnych, jak i wystaw historycznych i artystycznych Muzeum Krakowa, tak własnych, jak i podejmowanych we współpracy z innymi instytucjami w kraju i za granicą. Autorzy publikacji podejmują zagadnienia z historii politycznej, społecznej i gospodarczej Krakowa oraz historii sztuki. Muzeum współpracuje z wybitnymi historykami i badaczami dziejów Krakowa.