Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Współpraca międzynarodowa

Przynależność Muzeum Krakowa do organizacji międzynarodowych:

Międzynarodowa Rada Muzeów ICOM

jest największą, pozarządową, międzynarodową organizacją skupiającą muzea z całego świata. Jest afiliowana przy UNESCO i liczy ponad 44 tys. członków w 138 krajach na całym świecie. W Polsce działa od 1948 r., obecnie jako Komitet Narodowy ICOM Polska, zrzeszający  członków indywidualnych oraz 52 członków instytucjonalnych (muzea).

Międzynarodowy Komitet ds. Zbiorów i Działalności Muzeów Miast CAMOC

powstał w Moskwie w kwietniu 2005 r. Stanowi jeden z Komitetów ICOM, a w centrum jego zainteresowania znajduje się szeroko rozumiana problematyka miejska. Skupia przedstawicieli muzeów miejskich, specjalistów i osoby, które są zainteresowane muzeami. CAMOC stanowi ważne forum dla kuratorów, urbanistów, historyków, ekonomistów, architektów czy geografów oraz obywateli, z których wszyscy mogą dzielić wiedzą i doświadczeniem, wymieniać pomysłami i poszukiwać partnerstw ponad granicami. Komitet odzwierciedla rosnące zainteresowanie problematyką miejską na całym świecie: ich znaczeniem gospodarczym,  spektakularnym rozwojem oraz problemami i możliwościami, jakie stwarzają.  Tworzy go ponad 500 członków indywidualnych i 70 instytucji z całego świata. Zajmuje się on  organizacją międzynarodowych spotkań, warsztatów i konferencji; wydaje też regularnie w cyklach kwartalnych biuletyn „CAMOC Review”, gdzie bardzo często prezentowane są projekty wystawowe realizowane przez Muzeum Krakowa. W obecnej kadencji 2019-2022, Dyrektor Muzeum Krakowa, Pan Michał Niezabitowski jest Członkiem Zarządu Rady CAMOC.

Międzynarodowa Koalicja Miejsc Sumienia (Pamięci)

powstała w 1999 roku. Jest to ogólnoświatowa organizacja skupiająca miejsca pamięci związane z wojnami, terrorem, okupacją czy zagładą etc. Organizacja mająca swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych stanowi forum dotyczące wartości humanistycznych i demokratycznych, praw człowieka, walk z ksenofobią czy dyskryminacją. Jej motto brzmi: „Stymulowanie dialogu dotyczących kwestii społecznych  i promowanie wartości demokratycznych i humanitarnych jako podstawowych funkcji”. Trzy oddziały Muzeum Krakowa wchodzą w skład Koalicji: Fabryka Schindlera, Apteka Pod  Orłem i Oddział Pomorska.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek, Muzeów, Archiwów i Centrów Dokumentacji Przedstawień SIMBAS

(International Association of Libraries and Museums of the performing Art. SIMBAS ) – zajmuje się promocją badań w dziedzinie sztuk teatralnych, ułatwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy członkami organizacji i udostępnia zasoby dotyczące ich konkretnych kolekcji i ogólnie sztuk performatywnych. W jego składzie znajdują się osoby i instytucje dokumentujące rozwój i historię tańca, opery, sztuk lalkarskich i teatru. Muzeum Krakowa uczestniczy w konferencjach organizowanych przez SIMBAS prezentując projekty poświęcone dziedzictwu krakowskiego teatru oraz własną kolekcję teatralną.