T_ALT_MENU_TICKETT_ALT_MENU_AVAILABILITYEN
Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiczną, wszystkie oddziały Muzeum Krakowa będą nieczynne w dniach 7 - 29 listopada 2020. Zapraszamy niebawem!

Muzeum bez barier

Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Dokładamy wszelkich starań, aby Muzeum Krakowa było dostępne dla wszystkich!

Materiały multimedialne

Przewodnik dla niesłyszących po dźwiękach wykorzystanych na wystawie Kraków - czas okupacji 1939-1945: bit.ly/DziwiekiOkupowanegoKrakowa 
Fabryka Emalia Oskara Schindlera (pliki MP3 z audiodeskrypcją): bit.ly/FSAudiodeskrypcja
Spacery po Nowej Hucie: bit.ly/spacer
Słuchowisko o tradycji szopkarstwa krakowskiego: bit.ly/SzopkiSluchowisko
Czytanie obrazów: http://czytanieobrazow.pl/
Muzealne Opowieści (napisy dla osób z dysfunkcją słuchu): 
bit.ly/MuzealneOpowiesciPlaylista
KrzysztoforekOnLine (napisy dla osób z dysfunkcją słuchu): bit.ly/KrzysztoforekOnLinePlaylista  
Legenda o zaklętej księżniczce (napisy dla osób z dysfunkcją słuchu): 
bit.ly/LegendaOZakletejKsieznicznce
Legenda o Mistrzu Twardowskim (napisy dla osób z dysfunkcją słuchu): bit.ly/LegendaOMistrzuTwardowski

Zniżki dla osób niepełnosprawnych

Osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom przysługują bilety ulgowe.
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi jest legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

Pałac Krzysztofory
Wystawa Cyberteka. Kraków – czas i przestrzeń (skrzydło zachodnie)
Dla osób z dysfunkcją ruchową w budynku zamontowane zostały podjazdy oraz przenośne szyny. Wjazd na wystawę (2 piętro) przy użyciu windy. WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Prosimy o korzystanie z dzwonka zamontowanego przy wejściu na wystawę (brama od strony ul. Szczepańskiej) w celu wezwania obsługi.

Rynek Podziemny
Wjazd na wystawę bezprogowy. Dla osób z dysfunkcją ruchową w budynku zamontowane zostały podjazdy oraz winda. WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Rydlówka
Dojście do muzeum od strony ulicy Żeleńskiego – po wcześniejszym umówieniu (tel. 12 265 10 15, rydlowka@muzeumkrakowa.pl). Wejście na wystawę – od strony ganku. 
Uwaga: plac przed muzeum wysypany jest żwirem. Oferujemy pomoc w jego przemierzeniu.  
WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 
Fabryka Emalia Oskara Schindlera
Wystawa Kraków – czas okupacji 1939–1945 w oddziale Fabryka Schindlera została udostępniona dla widzów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, przygotowane we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier i Fundacją Dzieciom Zdążyć z Pomocą w ramach projektu Muzeum Poza Ciszą i Ciemnością dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Poniżej zamieszczone zostały pliki mp3 z audiodeskrypcją wystawy, do pobrania na telefon lub odtwarzacz mp3. Każdy z audiodeskrypcyjnych tekstów składa się z dwóch części – opisu sali lub konkretnego eksponatu oraz opisu merytorycznego prezentowanego na wystawie zagadnienia. Podczas zwiedzania wystawy osoby niedowidzące i niewidome będą mogły również skorzystać z materiałów tyflograficznych, czyli wypukłych modeli ułatwiających odtworzenie w wyobraźni wybranych elementów ekspozycji.

Dla osób niesłyszących i niedosłyszących przygotowane zostały wideo tłumaczenia (na język migowy) oraz napisy do wybranych prezentacji multimedialnych i filmów, a także opracowało przewodnik po dźwiękach wystawy, które tworzą jej integralną część, a bez których jej odbiór jest niepełny.

DŹWIĘKI OKUPOWANEGO KRAKOWA 1939-1945 - przewodnik dla niesłyszących po dźwiękach wykorzystanych na wystawie Kraków - czas okupacji 1939-1945

Audiodeskrypcja - Fabryka Emalia Oskara Schindlera

T_FILE_DOWNLOAD Idea wystawy Kraków – czas okupacji 1939–1945 (7.92 MB) T_FILE_DOWNLOAD Opis budynku Fabryki (7.29 MB) T_FILE_DOWNLOAD Opis podwórka Fabryki (3.92 MB) T_FILE_DOWNLOAD Opis holu muzeum (10.06 MB) T_FILE_DOWNLOAD Historia Fabryki (11.44 MB) T_FILE_DOWNLOAD Kraków między wojnami (8.07 MB) T_FILE_DOWNLOAD Stemplownica (2.10 MB) T_FILE_DOWNLOAD Kraków w przeddzień II wojny światowej (2.79 MB) T_FILE_DOWNLOAD Wojenna mobilizacja – dworzec (6.04 MB) T_FILE_DOWNLOAD Wybuch wojny – wrzesień 1939 (11.03 MB) T_FILE_DOWNLOAD Codzienność pierwszych dni wojny (11.33 MB) T_FILE_DOWNLOAD Kraków podziałów (15.59 MB) T_FILE_DOWNLOAD Sonderaktion Krakau – aresztowania krakowskich profesorów (10.72 MB) T_FILE_DOWNLOAD Generalne Gubernatorstwo – Hans Frank w Krakowie (14.20 MB) T_FILE_DOWNLOAD Kraków w przebudowie – niemiecka urbanistyka i architektura (11.99 MB) T_FILE_DOWNLOAD Terror (8.67 MB) T_FILE_DOWNLOAD Życie codzienne 1940–1941 (11.64 MB) T_FILE_DOWNLOAD Grabież mienia (9.37 MB) T_FILE_DOWNLOAD Wysiedlenie do getta (7.40 MB) T_FILE_DOWNLOAD Założenie getta (13.49 MB) T_FILE_DOWNLOAD Mieszkanie w getcie (11.12 MB) T_FILE_DOWNLOAD Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie (3.99 MB) T_FILE_DOWNLOAD Życie codzienne getta (8.09 MB) T_FILE_DOWNLOAD Sekretariat i gabinet Oskara Schindlera (15.33 MB) T_FILE_DOWNLOAD Oskar Schindler – życiorys (12.87 MB) T_FILE_DOWNLOAD Życie codzienne Krakowa w 1943 r. (11.64 MB) T_FILE_DOWNLOAD Kościół w okupowanym Krakowie (10.74 MB) T_FILE_DOWNLOAD Polskie Państwo Podziemne – mieszkanie konspiracyjne (11.67 MB) T_FILE_DOWNLOAD Drukarnia konspiracyjna (10.19 MB) T_FILE_DOWNLOAD Likwidacja getta 1943 r. (6.33 MB) T_FILE_DOWNLOAD Obóz Płaszów (17.56 MB) T_FILE_DOWNLOAD Pomoc Polaków Żydom po aryjskiej stronie (3.21 MB) T_FILE_DOWNLOAD Ostatnie miesiące okupacji (7.81 MB) T_FILE_DOWNLOAD Wkroczenie armii czerwonej (3.22 MB) T_FILE_DOWNLOAD Sala wyborów (4.11 MB)