Bilety onlineMuzeum dostępne
Strona korzysta z ciasteczek!

Zakup dzieł sztuki służących rozbudowie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Krakowa

Zadanie obejmuje zakup regionalnej kolekcji dzieł sztuki współczesnej artystów związanych ze środowiskiem krakowskim, tworzących obrazy oddające charakter miasta, utrwalające jego historię.

  • Wartość dofinansowania 50 000 zł; całkowita wartość zadania 92 820 zł
  • Zadanie obejmuje zakup regionalnej kolekcji dzieł sztuki współczesnej artystów związanych ze środowiskiem krakowskim, tworzących obrazy oddające charakter miasta, utrwalające jego historię. W ramach zadania planuje się zakup wybranych dzieł Jacka Sroki, Mariana Siwka oraz jego córki Iwony Siwek-Front, a także dzieła Leszka Sobockiego. Wymienieni artyści należą do grona znanych krakowskich twórców. Treści zawarte w ich pracach wiążą się z życiem społecznym, obyczajowym i politycznym Krakowa. Są dokumentem czasów z pozycji sztuki i wyrażonej językiem sztuki. Każde z nich stworzyło zindywidualizowany styl. Zaproponowane do zakupu dzieła stanowią uzupełnienie kolekcji sztuki niezależnej z lat osiemdziesiątych będącej w posiadaniu Muzeum Krakowa. Muzeum posiada niewielki lecz reprezentacyjny zbiór dzieł z tego czasu. Zakup nowych prac stanowiłby pożądane jej uzupełnienie o muzealia ukazujące stan wojenny tym razem z perspektywy życia prywatnego, grafiki ulicznej i czasów przełomu 1989.

Godło i flaga Polski

Godło i flaga Polski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego