Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Informacje dotyczące pracy Muzeum w dniu 29 maja (środa) oraz 30 maja (Boże Ciało) Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Zakup obrazu „Chrystus w domu Marty i Marii, sióstr Łazarza” Włodzimierza Tetmajera do zbiorów Muzeum Krakowa

Wartość dofinansowania: 258 000 zł; całkowita wartość zadania: 408 000 zł
Data podpisania umowy: Listopad 2023

Ochrona dóbr materialnych stanowiących dziedzictwo ludzkości stanowi jedno z podstawowych zadań muzeów, które w przypadku Muzeum Krakowa skoncentrowane jest na dziedzictwie Krakowa i jego metropolii. W ramach realizowanego w 2023 roku zadania Muzeum Krakowa zakupiło do swych zbiorów obraz autorstwa Włodzimierza Tetmajera "Chrystus w domu Marty i Marii, sióstr Łazarza".

Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów "Rozbudowa zbiorów muzealnych"

Tablica projektowa