Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Informacje dotyczące pracy Muzeum w dniu 29 maja (środa) oraz 30 maja (Boże Ciało) Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Pamiętaj z nami. Oblicza bohaterstwa w czasie wojny i okupacji 1939-1945” w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Pamiętaj z nami jest cyklicznym wydarzeniem edukacyjnym organizowane przez Muzeum Krakowa. Tworzone jest w oparciu o wystawy w oddziałach Muzeum Krakowa: Fabryce Emalia Oskara Schindlera, Aptece pod Orłem i Ulicy Pomorskiej, które opowiadają dopełniającą się historię Krakowa lat 1939-1956. Tematem przewodnim X. edycji to Oblicze bohaterstwa w czasie wojny.

  • Wartość dofinansowania: 70 000 zł; całkowita wartość zadania: 217 000 zł
  • Wydarzenie ma na celu pogłębianie świadomości w zakresie edukacji historycznej oraz kształtowanie tożsamości obywatelskiej, narodowej, patriotycznej i lokalnej poprzez popularyzację historii Krakowa i jego mieszkańców lat 1939-1956. Jak również uświadomienie ważności wiedzy i pamięci o przeszłości nie tylko dla teraźniejszości, ale również dla planowania naszej przyszłości. Istotą Pamiętaj z nami jest przyczynianie się do tego, aby ideały, takie jak: wolność, solidarność, tolerancja, odpowiedzialność za własne czyny, wzajemny szacunek, empatia dla ofiar były ciągle popularne.

Godło i flaga Polski

Godło i flaga Polski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego