Bilety onlineMuzeum dostępne
Strona korzysta z ciasteczek!

"Pochód Lajkonika" - niematerialne dziedzictwo kulturowe w przestrzeni Krakowa

W zadaniu podjęte zostaną działania służące animacji kulturowej i społecznej w oparciu o niematerialne dziedzictwo kulturowe Krakowa i we współpracy z jego depozytariuszami.

Głównym działaniem będzie organizacja pochodu Lajkonika w dniu 15 czerwca 2023 roku. Dodatkowym przedsięwzięciem będą działania dokumentacyjne i popularyzatorskie dotyczące miejsc, w których kultywowane są zjawiska niematerialnego dziedzictwa Krakowa.

Wartość dofinansowania: 80 000 zł; całkowita wartość zadania: 194 761,00 zł

Dofinansowano z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Spacerownik po miejscach niematerialnego dziedzictwa wykonany w ramach umowy o dofinansowanie - Pochód Lajkonika