Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Usłyszmy się! Dostępne Muzeum Krakowa

Dostępność jest jednym z najważniejszych elementów strategii rozwoju Muzeum. Celem przedsięwzięcia jest dalszy rozwój udostępniania oferty Muzeum dla osób ze szczególnymi potrzebami – głównie dla osób mających problemy ze słyszeniem.

Podstawowym celem projektu jest poszerzenie dostępnej oferty instytucji oraz przeszkolenie grupy pracowników, by byli przygotowani do profesjonalnego kontaktu z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz samodzielnego przygotowania dostępnej oferty edukacyjnej i wystawienniczej. Celem drugoplanowym jest wyposażenie instytucji w sprzęt, który pomoże udoskonalić przekaz kierowany do osób g/Głuchych, niedosłyszących, seniorów używających aparatów słuchowych.

Wartość dofinansowania:

91 804 zł; całkowita wartość zadania: 91 804 zł
Projekt dofinansowany w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut fur Bildung und Kultur e.V. oraz Fundacją Kultury bez Barier, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;