Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Korowód tradycji. Pochód Lajkonika na tle krakowskiego roku obrzędowego

Celem tego działania jest budowanie relacji w ramach lokalnej społeczności oraz popularyzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

  • Wartość dofinansowania: 80 000 zł; całkowita wartość zadania: 170 000 zł
  • W zadaniu podjęte zostaną działania służące animacji kulturowej i społecznej w oparciu o niematerialne dziedzictwo kulturowe Krakowa i we współpracy z jego depozytariuszami. Głównym działaniem będzie organizacja pochodu Lajkonika w dniu 23 czerwca 2022. Po dwóch latach pandemii planuje się przywrócenie przebiegu wydarzenia zgodnie z tradycyjnym scenariuszem. Wydarzeniu będą towarzyszyć działania o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim realizowane we współpracy z orszakiem Lajkonika. Dodatkowym celem projektu będzie przeprowadzenie dokumentacji pochodu Lajkonika w kontekście cyklu wybranych świąt (wraz ze świętami Trzech Króli, Emaus, Rękawka, Bożego Ciała, Wianków, Matki Boskiej Zielnej, Wszystkich Świętych i innych). Dokumentacja będzie przeprowadzona i udostępniona we współpracy z depozytariuszami tych tradycji. Celem tego działania jest budowanie relacji w ramach lokalnej społeczności oraz popularyzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Godło i flaga Polski

Godło i flaga Polski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury